Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Ecological Chemistry and Engineering S

The Journal of Society of Ecological Chemistry and Engineering

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 0.717
5-year IMPACT FACTOR: 0.842

CiteScore 2016: 0.74

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.231
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.628

Open Access
Online
ISSN
1898-6196
See all formats and pricing
More options …

THE IMPACT OF PRECIPITATION ON WET DEPOSITION OF SULPHUR AND NITROGEN COMPOUNDS

Kinga Wałaszek
 • Corresponding author
 • Department of Climatology and Atmosphere Protection, University of Wroclaw, ul. Kosiby 6/8, 51-621 Wrocław, Poland, phone +48 71 348 54 41, fax +48 71 372 94 98
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Maciej Kryza
 • Department of Climatology and Atmosphere Protection, University of Wroclaw, ul. Kosiby 6/8, 51-621 Wrocław, Poland, phone +48 71 348 54 41, fax +48 71 372 94 98
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Anthony J. Dore
 • Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh, Bush Estate, Penicuik, Midlothian, EH26 0QB, United Kingdom, phone +44 (0)131 445 43 43, fax +44 (0)131 445 39 43
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-01-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2013-0051

Abstract

Atmospheric transport model FRAME has been used in this study to estimate the influence of precipitation on the patterns of wet deposition of oxidised sulphur, oxidised nitrogen and reduced nitrogen in Poland during the years 1981-2005. A constant wind and emission data and year-specific spatially interpolated precipitation data was used in the model. The results show that the correlation coefficient between mean annual precipitation totals and mean wet deposition is above 0.9 for all examined compounds. The spatial patterns of pollutant deposition are similar for all years, with the north-western part of Poland receiving the lowest and the southern, mountainous part, the highest pollutant load. The largest precipitation-induced changes in wet deposition budgets are observed for oxidised sulphur (53% of the average amount between wet and dry year), and smaller for oxidised and reduced nitrogen (30%). Inter-annual precipitation changes cause large variations in the amount of wet deposition of pollutants. This means that the emission abatements may not cause immediate environmental effects, eg reductions in deposition of pollutants and, further ecosystems areas of exceeded critical loads.

Abstrakt

Model transportu atmosferycznego FRAME został wykorzystany w niniejszej pracy do określenia wpływu opadów atmosferycznych na przestrzenną i czasową zmienność depozycji tlenków siarki, tlenków azotu oraz azotu zredukowanego na obszarze Polski w latach 1981-2005. W modelu zastosowano stałe warunki anemologiczne i emisję oraz mapy rocznych sum opadów uzyskane drogą interpolacji przestrzennej. Wyniki pokazują, że współczynnik korelacji między średnimi rocznymi sumami opadu a średnią mokrej depozycji przekracza 0,9 dla wszystkich analizowanych związków. Schemat przestrzenny depozycji kształtuje się podobnie dla całego okresu, z najniższymi ładunkami zanieczyszczeń w północno-zachodniej części Polski i najwyższymi w górzystej części południowej. Największe zmiany w budżecie depozycji spowodowane zmiennością opadów zachodzą dla tlenków siarki (53% wartości średniej między rokiem suchym i wilgotnym), natomiast słabiej zaznacza się zmienność zarówno dla azotu utlenionego, jak i zredukowanego (30%). Ze względu na to, że zmienność warunków pluwialnych powoduje znaczne wahania mokrej depozycji zanieczyszczeń, ograniczanie emisji może nie spowodować natychmiastowej poprawy dla środowiska, tzn. redukcji depozycji zanieczyszczeń i ograniczenia obszarów o przekroczonych ładunkach krytycznych.

Keywords : wet deposition; precipitation; FRAME; Poland

Słowa kluczowe : mokra depozycja; opad atmosferyczny; FRAME; Polska

 • [l] Vestreng V, Myhre G, Fagerli H, Reis S, Tarrason L. Atmos Chem Phys. 2007;7:3663-3681.Google Scholar

 • DOI: 10.5194/acp-7-3663-2007.CrossrefGoogle Scholar

 • [2] Mylona S. Tellus B. 1996;48:662-689. DOI: 10.1034/j.1600-0889.1996.t01-2-00005.x.CrossrefGoogle Scholar

 • [3] Fagerli H, Aas W. Environ Pollut. 2008;154:448-461. DOI: 10.1016/j.envpol.2008.01.024.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • [4] Giannitrapani M, Bowman A, Scott M, Smith R. Atmos Environ. 2006;40:2524-2532.Google Scholar

 • DOI: 10.1016/j.atmosenv.2005.12.052.CrossrefGoogle Scholar

 • [5] Mill W. Environ Sci Pol. 2006;9:563-567. DOI: 10.1016/j.envsci.2006.05.002CrossrefGoogle Scholar

 • [6] Szyda J, Wierzbicki H, Stokłosa A. Statistical modelling of changes in concentrations of atmospheric NO2 and SO2. Pol. J Environ Stud. 2009;18:1123-1129.Google Scholar

 • [7] Mill W, Schlama A. Modeling critical loads of airborne acidity and eutrophication of Polish forest ecosystems - the SONOX model. Arch Environ Prot. 2010;36:117-126.Google Scholar

 • [8] Park SU. Journal of Applied Meteorology. 1998;37:486-496. DOI: 10.1175/1520-0450(1998)037<0486:EODDON>2.0.CO;2CrossrefGoogle Scholar

 • [9] Erisman JW, Vermeulen A, Hensen A, Flechard C, Dämmgen U, Fowler D, et al. Environ Pollut. 2005;133:403-413. DOI: 10.1016/j.envpol.2004.07.004.CrossrefGoogle Scholar

 • [10] Kryza M, Dore AJ, Błaś M, Sobik M. J Environ Manag. 2011;92:1225-1236.Google Scholar

 • DOI: 10.1016/j.jenvman.2010.12.008.CrossrefGoogle Scholar

 • [11] Fowler D, Smith R, Muller J, Cape JN, Sutton M, Erisman JW, et al. Water Air Soil Pollut.: Focus. 2007;7:41-47. DOI: 10.1007/s11267-006-9102-x.CrossrefGoogle Scholar

 • [12] Matejko M, Dore AJ, Hall J, Dore CJ, Błaś M, Kryza M, et al. Environ Sci Policy. 2009;12:882-896.CrossrefGoogle Scholar

 • DOI: 10.1016/j.envsci.2009.08.005.CrossrefGoogle Scholar

 • [13] Singles R, Sutton MA, Weston KJ. Atmos Environ. 1998;32:393-399. DOI: 10.1016/S1352-2310(97)83467-X.CrossrefGoogle Scholar

 • [14] Fournier N, Dore AJ, Vieno M, Weston KJ, Dragosits U, Sutton MA. Atmos Environ. 2004;38:683-694.Google Scholar

 • DOI: 10.1016/j.atmosenv.2003.10.028.CrossrefGoogle Scholar

 • [15] Dore AJ, Vieno M, Tang YS, Dragosits U, Dosio A, Weston KJ, et al. Atmos Environ. 2007;41:2355-2367.CrossrefGoogle Scholar

 • DOI: 10.1016/j.atmosenv.2006.11.013.CrossrefGoogle Scholar

 • [16] Vieno M, Dore AJ, Bealey WJ, Stevenson DS, Sutton MA. Sci Total Environ. 2010;408:985-995.PubMedGoogle Scholar

 • DOI: 10.1016/j.scitotenv.2009.10.048.CrossrefGoogle Scholar

 • [17] Dore AJ, Vieno M, Fournier N, Weston KJ, Sutton MA. Q J Roy Meteorol Soc. 2006;132:2769-2784. DOI: 10.1256/qj.05.198.CrossrefGoogle Scholar

 • [18] Dore AJ, Sobik M, Migała K. Atmos Environ. 1999;33:3301-3312. DOI: 10.1016/S1352-2310(98)00294-5.CrossrefGoogle Scholar

 • [19] Dębski B, Olendrzyński K, Cieślińska J, Kargulewicz I, Skośkiewicz I, Olecka A, et al. Inwentaryzacja emisji do powietrza SO2, NO2, CO, NH3, pyłów, metali ciężkich, NMZO, TZO w Polsce za rok 2005 (in Polish). Warsaw: Institute of Environ Protect; 2009.Google Scholar

 • [20] Kryza M, Werner M, Błaś, M, Dore AJ, Sobik M. J. Air Waste Manag. Assoc. 2010;60:856-866. DOI: 10.3155/1047-3289.60.7.856.CrossrefGoogle Scholar

 • [21] Szymanowski M, Kryza M. Clim Res. 2009;38:171-187. DOI: 10.3354/cr00780.CrossrefGoogle Scholar

 • [22] R Development Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2009.Google Scholar

 • [23] GRASS Development Team. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software. Open Source Geospatial Foundation, 2009. http://grass.osgeo.org.Google Scholar

 • [24] Sevruk B, Klemm S. Instruments and Observing Methods. Report no. 39. Catalogue of national standard precipitation gauges. World Meteorological Organization, 1989.Google Scholar

 • [25] Yu S, Eder B, Dennis R, Chu S-H, Schwartz SE. Atmos Sci Let. 2006;7:26-34. DOI: 10.1002/asl.125.CrossrefGoogle Scholar

 • [26] Hrkal Z, Fottová D, Rosendorf P. The relationship between quality of ground waters and forest cover in regions affected by high levels of acid atmospheric deposition - a case study of the Krušné Hory Mts., Czech Republic. Pol J Environ Stud. 2009;18:995-1004. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-01-22

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Ecological Chemistry and Engineering S, Volume 20, Issue 4, Pages 733–745, ISSN (Print) 1898-6196, DOI: https://doi.org/10.2478/eces-2013-0051.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Robert Kalbarczyk, Eliza Kalbarczyk, Irena Niedźwiecka-Filipiak, and Liliana Serafin
Ecological Chemistry and Engineering S, 2015, Volume 22, Number 4

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in