Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Journal of Scandinavian Studies

Ed. by Böldl, Klaus / Rühling, Lutz / van der Liet, Henk

2 Issues per year


CiteScore 2017: 0.02

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.100
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.188

Online
ISSN
2191-9402
See all formats and pricing
More options …

Lasse Mårtensson: Skrivaren och förlagan: Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda

Nils Dverstorp
Published Online: 2017-09-14 | DOI: https://doi.org/10.1515/ejss-2017-0014

Reviewed publication

Mårtensson Lasse: Skrivaren och förlagan: Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda. (= Bibliotheca Nordica 6). Oslo, 2013.

Litteratur

  • Johansson, Karl G. 1997: Studier i Codex Wormianus. Skrifttradition och avskriftsverksamhet vid ett isländskt skriptorium under 1300-talet. (= Nordistica Gothenburgensia 20). Göteborg.Google Scholar

  • Kjeldsen, Alex Speed 2013: Filologiske studier i kongesagahåndskriftet Morkinskinna. (= Bibliotheca Arnamagnæana, Supplementum 8). København.Google Scholar

  • Lindblad, Gustav 1954: Studier i Codex Regius av äldre Eddan. (= Lundastudier i nordisk språkvetenskap 10). Lund.Google Scholar

  • Palumbo, Alessandro 2011: Ett fragment av Barlaams saga ok Josaphats: Diplomatarisk utgåva av AM 231 VII fol. med en paleografisk och ortografisk undersökning. Opublicerad magisteruppsats. Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk. [Även publicerad 2014 i AION – Sezione germanica, 24. 271–294.]Google Scholar

  • Westlund, Börje 1974: Skrivarproblemet i Isländska homilieboken. (= Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 10). Stockholm.Google Scholar

  • Williams, Henrik 2007: ”Projektet Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda? Studier i Codex Upsaliensis: Ett forskningsprogram”. I: Scripta Islandica 58. 87–99.Google Scholar

About the article

Published Online: 2017-09-14

Published in Print: 2017-04-25


Citation Information: European Journal of Scandinavian Studies, Volume 47, Issue 1, Pages 241–250, ISSN (Online) 2191-9402, ISSN (Print) 2191-9399, DOI: https://doi.org/10.1515/ejss-2017-0014.

Export Citation

© 2017 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in