Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 1, Issue 2

Issues

Local food and reneweable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland

Marja Järvelä / Pekka Jokinen / Suvi Huttunen / Antti Puupponen
Published Online: 2009-05-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10091/009-0010-8

Local food and reneweable energy as emerging new alternatives of rural sustainability in Finland

The rurality of small Northern countries such as Finland has traditionally been based on family farm practices. However, rural sustainability is polarizing between the large-scale industrial agriculture and the more regional and multifunctional small-scale specialisations. This paper addresses small-scale entrepreneurship which aims at enhancing sustainable livelihood and sustainable development on farms. We identify two main lines of pioneering rural entrepreneurship in Finland, local food and renewable energy. Firstly, it is asked what kind of barriers and development targets these new productions are expected to have. Secondly, to what extent do they reflect real transformation as described particularly by the multifunctionality and ecological modernisation thinking? The two empirical case studies were carried out in Central Finland. We find that individual farms begin to identify the importance of mutual networking while establishing new businesses meeting the sustainability criteria. This certainly indicates social transformation. However, we also conclude that farmers in Central Finland seldom go for radical alternative productions imitating strong ecological modernisation.

Pohjoismaissa maaseutu on perinteisesti rakentunut perheviljelmäkäytännöille. Nykyisin maaseudun kehityskulku on kuitenkin polarisoitumassa teollisen maatalouden sekä pienimuotoisen ja erikoistuneen tuotannon välillä. Tämä artikkeli käsittelee maaseudun pienyrittäjyyttä, joka pyrkii edistämään kestävää toimeentuloa ja maatilojen kestävää kehitystä. Lähiruoka ja uusiutuva energia edustavat tutkimuksessamme edellä käyviä tuotantosuuntia. Selvitämme niiden näköpiirissä olevia esteitä ja kehityspolkuja. Tutkimme myös, missä määrin nämä uudet tuotantosuunnat heijastavat muutoksia, joista puhutaan esimerkiksi ekologisen modernisaation ja monivaikutteisen maatalouden yhteydessä. Empiirisesti artikkeli perustuu kahteen tapaustutkimukseen, jotka on tehty Keski-Suomessa. Päätuloksemme on, että käynnissä oleva maaseudun muutos näkyy erityisesti siten, että viljelijät ovat alkaneet tunnistaa keskinäisen yhteistyön tärkeyden kestävän toimeentulon tavoittelussa. Toisaalta päättelemme, että viljelijöiden ratkaisut tuotantosuuntien valinnoissa eivät muistuta vahvan ekologisen modernisaation dynamiikkaa.

Keywords: rural sustainability; local food production; renewable energy production; small scale entrepreneurship; farming and multifunctionality; Finland

Keywords: maaseudun kestävyys; lähiruoka; uusiutuva energia; pienyrittäjyys; monivaikutteinen maatalous; Suomi

 • ÅKERMAN, M., KALJONEN, M. & PELTOLA, T. (2005). Integrating Environmental Policies into Local Practices: The Politics of Agri-environmental and Energy Policies in Rural Finland. Local Environment 10(6), 595-611.Google Scholar

 • ALANEN, V. (2007). Lämpöyrittäjätoiminta 2006. Työtehoseura.Google Scholar

 • BAKER, S. (2006). Sustainable development. London: Routledge.Google Scholar

 • BAKER, S. (2007). Sustainable development as symbolic commitment: Declaratory politics and the seductive appeal of ecological modernisation in the European Union. Environmental Politics 16(2), 297-317.CrossrefGoogle Scholar

 • BERGER, G., FLYNN, A., HINES, F. & JOHNS, R. (2001). Ecological modernization as a basis for environmental policy: current environmental discourse and policy and the implications on environmental supply chain management. Innovation 14(1), 55-72.Google Scholar

 • BJØRKHAUG, H. & RICHARDS, C. (2008). Multifunctional agriculture in policy and practice? A comparative analysis of Norway and Australia. Journal of Rural Studies 24(1), 98-111.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • BLAKE, J. (1999). Overcoming the ‘value-action gap’ in environmental policy: tensions between national policy and local experience. Local Environment 4(3), 257-278.Google Scholar

 • BULLER, H. (2002), Integrating European Union environmental and agricultural policy. In Lenschow, A. (Ed.), Environmental Policy Integration (pp. 103-126). London: Earthscan.Google Scholar

 • CARNEY, D. (1999): Approaches to sustainable livelihoods for the rural poor. Overseas Development Institute. Retrieved September 30, 2008. from: http://www.odi.org.uk/resources/specialist/poverty-briefings/2-sustainable-livelihoods-rural-poor.pdf

 • DUFOUR, A., MAUZ, I., RÉMY, J., BERNARD, C., DOBREMEZ, L., HAVET, A., PAUTHENET, Y., PLUVINAGE, J. & TCHAKÉRIAN, E. (2007). Multifunctionality in agriculture and its agents: regional comparisons. Sociologia Ruralis 47(4), 316-342.CrossrefGoogle Scholar

 • ELLIOTT, D. (2000). Renewable energy and sustainable futures. Futures 32(3), 261-274.CrossrefGoogle Scholar

 • FEAGAN, R. (2007). The place of food: mapping out the "locals" in local food systems. Progress in Human Geography 31(1), 23-42.CrossrefGoogle Scholar

 • FONTE, M. (2008). Knowledge, food and place. A way of producing, a way of knowing. Sociologia Ruralis 48(3), 200-222.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • FOUILLEUX, E. (2004). CAP reforms and multilateral trade negotiation: Another view on discourse efficiency. West European Politics 27(2), 235-255.CrossrefGoogle Scholar

 • GARZON, I. (2005). Multifunctionality of agriculture in the European Union: Is there substance behind the discourse's smoke? UC Berkeley: Center on Institutions and Governance.Google Scholar

 • GEORGE, C. (2007). Sustainable development and global governance. The Journal of Environment & Development 16(1), 102-125.Google Scholar

 • GIBBS, D. (2000). Ecological modernisation, regional economic development and regional development agencies. Geoforum 31(1), 9-19.CrossrefGoogle Scholar

 • HALKIER, B., HOLM, L., DOMINGUES, M., MAGAUDDA, P., NIELSEN, A. & TERRAGNI, L. (2007). Trusting, complex, quality conscious or unprotected? Constructing the food consumer in different European national contexts. Journal of Consumer Culture 7(3), 379-402.Google Scholar

 • HOLM, J. & STAUNING, I. (2002). Ecological modernisation and "Our Daily Bread". Variations in the transition of the food sector. The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies 1(1), 1-13.Google Scholar

 • HUTTUNEN, S. (2009). Ecological modernisation and discourses on rural non-wood bioenergy production in Finland from 1980 to 2005. Journal of Rural Studies 25. (in press)CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • HYTTINEN, T. (2005). Valoa pimeässä. Kohti energiaomavaraisuutta maaseudulle. Vaasa: Vaasan yliopisto.Google Scholar

 • JOKINEN, P., JÄRVELÄ, M., HUTTUNEN, S. & PUUPPONEN, A. (2008). Experiments of sustainable rural livelihood in Finland. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 8(3), 211-228.Google Scholar

 • KALJONEN, M. & RIKKONEN, P. (2004). Divergent images of multifunctional agriculture: A comparative study of the future images between farmers and agri-food experts in Finland. International Journal of Agricultural Sustainability 2(3), 190-204.CrossrefGoogle Scholar

 • KINSELLA, J., WILSON, S., DE JONG, F. & RENTING, H. (2000). Pluriactivity as a livelihood strategy in Irish farm households and its role in rural development. Sociologia Ruralis 40(4), 481-496.CrossrefGoogle Scholar

 • KUITTINEN, V., HUTTUNEN, M. & LEINONEN, S. (2007). Suomen biokaasulaitosrekisteri 10. Joensuu: Joensuun yliopisto.Google Scholar

 • LOSCH, B. (2004). Debating the multifunctionality of agriculture: From trade negotiations to development policies by the South. Journal of Agrarian Change 4(3), 336-360.CrossrefGoogle Scholar

 • LYONS, K., BURCH, D., LAWRENCE, G. & LOCKIE, S. (2004). Contrasting paths of corporate greening in Antipodean agriculture: organics and green production. In Jansen, K. & Vellema, S. (Eds.), Agribusiness & Society (pp. 91-113). New York: Zed Books.Google Scholar

 • MARSDEN, T. (2003). The condition of rural sustainability. Wageningen: Van Gorcum.Google Scholar

 • MATHER, A.S., HILL, G. & NIJNIK, M. (2006). Post-productivism and rural land use: Cul De Sac or challenge for theorization? Journal of Rural Studies 22(4), 441-455.CrossrefGoogle Scholar

 • MCCARTHY, J. (2005). Rural geography: multifunctional rural geographies - reactionary or radical? Progress in Human Geography 29(6), 773-782.CrossrefGoogle Scholar

 • MEADOWCROFT, J. (2007). National sustainable development strategies: features, challenges and reflexivity. European Environment 17(3), 152-163CrossrefGoogle Scholar

 • MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (2004). Viable countryside - our joint responsibility. Finnish Rural Policy Programme 2005-2008. Helsinki: MAFGoogle Scholar

 • MINISTRY OF THE INTERIOR (2007). Viable countryside - ministerial responsibilities and regional development. Helsinki: Edita.Google Scholar

 • MONONEN, T. & SILVASTI, T. (Eds.) (2005). Ruokakysymys. Näkökulmia yhteiskuntatieteelliseen elintarviketutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.Google Scholar

 • MORGAN, K., MARSDEN, T. & MURDOCH, J. (2006). Worlds of food. Place, power, and provenance in the food chain. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar

 • MORRISON, T.H. (2006). Pursuing rural sustainability at the regional level: Key lessons from the literature on institutions, integration, and the environment. Journal of Planning Literature 21(2), 143-152.CrossrefGoogle Scholar

 • NIEMELÄ, T., HEIKKILÄ, E. & MERILÄINEN, T. (2005). Monialainen yritystoiminta Keski-Suomen maatiloilla. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar

 • NIEMI, J. & AHLSTEDT. J. (Eds.) (2008). Finnish agriculture and rural industries 2008. Helsinki: Agrifood Research Finland.Google Scholar

 • NIEMINEN, A. (Ed.) (2006). Development programme for the food sector in Central Finland, years 2007-2013. Jyväskylä: Jyväskylä University of Applied Sciences.Google Scholar

 • PLOEG, VAN DER J., RENTING, H., BRUNORI, G., KNICKEL, K., MANNION, J., MARSDEN, T., DE ROEST, K., SEVILLA-GUZMÁN, E. & VENTURA, F. (2000). Rural development: From practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis 40(4), 391-408.CrossrefGoogle Scholar

 • POTTER, C. & TILZEY, M. (2005). Agricultural policy discourses in the European post-Fordist transition: neoliberalism, neomercantilism and multifunctionality. Progress in Human Geography 29(5), 581-600.CrossrefGoogle Scholar

 • PRETTY, J. (2002). Agri-culture. Reconnecting people, land and nature. London: Earthscan.Google Scholar

 • SAGE, C. (2003). Social embeddedness and relations of regard: Alternative "Good Food" networks in South-West Ireland. Journal of Rural Studies 19(1), 47-60.CrossrefGoogle Scholar

 • SILVASTI, T. (2003). The cultural model of "the Good Farmer" and the environmental question in Finland. Agriculture and Human Values 20(2), 143-150.Google Scholar

 • TOVEY, H. (2008). Rural sustainable development in the knowledge society era. Sociologia Ruralis 48(3), 185-199.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • TYKKYLÄINEN, M. (2005). Spatial restructuring of rural Finland. In Schied, D. (Ed.), Winning and losing, the changing geography of Europe's rural areas (pp. 265-280). Aldershot: AshgateGoogle Scholar

 • VAN VLIET, B. (2003). Differentiation and ecological modernization in water and electricity provision and consumption. Innovation 16(1), 29-49.Google Scholar

 • WALLNER, H. (1999). Towards sustainable development of industry: networking, complexity and eco-clusters. Journal of Cleaner Production 7(1), 49-58.CrossrefGoogle Scholar

 • WILSON, G. (2008). From "weak" to "strong" multifunctionality: Conceptualising farm-level multifunctional transitional pathways. Journal of Rural Studies 24(3), 367-383.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • WILSON, G. & RIGG, J. (2003). "Post-productivist" agricultural regimes and the South: Discordant concepts? Progress in Human Geography 27(6), 681-707.CrossrefGoogle Scholar

About the article


Published Online: 2009-05-18

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: European Countryside, Volume 1, Issue 2, Pages 113–124, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.2478/v10091/009-0010-8.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Kirsi Korhonen, Ossi Kotavaara, Toivo Muilu, and Jarmo Rusanen
European Countryside, 2017, Volume 9, Number 4
[2]
Riikka Puhakka and Jarkko Saarinen
The Journal of Environment & Development, 2013, Volume 22, Number 4, Page 411
[3]
Mikael Hildén, Pekka Jokinen, and Jyrki Aakkula
Sustainability, 2012, Volume 4, Number 12, Page 3387
[4]
Abel Duarte Alonso
Journal of Heritage Tourism, 2013, Volume 8, Number 2-3, Page 105

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in