Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 5, Issue 2

Issues

A New Slovakian-Hungarian Cross-Border Geopark in Central Europe – Possibility for Promoting Better Connections Between the Two Countries

Gergely Horváth PhD.
 • Corresponding author
 • college professor, Department of Landscape and Environmental Geography Institute of Geography and Geosciences Eötvös Loránd University Pázmány sétány 1/C H-1117 Budapest
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Gábor Csüllög PhD.
 • Corresponding author
 • lecturer, Department of Landscape and Environmental Geography Institute of Geography and Geosciences Eötvös Loránd University Pázmány sétány 1/C H-1117 Budapest
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-07-02 | DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2013-0010

Abstract

In the past years, many geoparks have been established all over the world, based mainly on the geoheritage, and partly on the cultural heritage, of the regions. Their main aim is to promote the spatial development of certain regions, especially by the development of tourism, including geo- and ecotourism. One of the newest geoparks is the Novohrad-Nógrád Geopark along the border of Slovakia and Hungary, which, having a high status, belongs to the UNESCO Global Geoparks Network. What is remarkable about it is that it was the very first cross-border geopark. Because of historical elements and due to political intentions, borders often play a more disjunctive than connective role, and the changes of the borders in the 20th century often distorted the spatial structure and turned former peripheries into flourishing regions. This was characteristic also of the regions where the Novohrad-Nógrád Geopark was established. Beyond the perspective for the spatial development of these regions, this cross-border geopark forces directly the local authorities and non-governmental organizations (NGOs) on both sides of the border to maintain tighter contacts for co-operation, promoting by this means also better connections between the two countries.

Összefoglalás

Az elmúlt években a Földön sokfelé alapítottak geoparkokat az adott térségek földtudományi és részben kulturális értékeire építve. A fő cél a régiók területfejlesztésének elősegítése, elsősorban a turizmus - leginkább az öko- és geoturizmus - fejlesztése révén. A geoparkok közül az egyik legújabb a Magyarország és Szlovákia határa mentén kialakított Novohrad-Nógrád Geopark, amely tagja az UNESCO Global Geoparks Network hálózatnak. Különlegessége, hogy ez a Föld első határokon átívelő geoparkja. Történelmi okok és politikai szándékok miatt a határok sajnos gyakrabban játszottak elválasztó, mintsem összekötő szerepet, a 20. századi határváltozások pedig gyakran eltorzították a korábbi századok alatt kialakult térszerkezetet és hanyatló perifériákká tettek korábban virágzó régiókat. Jellemzi ez azokat a régiókat is, ahol a Nógrád- Novohrad Geoparkot megalapították. A határon átívelő geopark megalapítása a régiók területfejlesztési lehetőségein túl azért is előnyös, mert ösztönzi az önkormányzatokat, a helyi irányító szerveket és a civil szervezeteket a határ mindkét oldalán arra, hogy szorosabbra fonják együttműködésüket, elősegítve ezzel a két ország közötti kapcsolatok javulását is.

Keywords: border; cross-border co-operation; geopark; geotourism; geosites; cultural sites; spatial development; Novohrad; Nógrád

 • [1] Application dossier for nomination as a European Geopark. - In: http://www.nogradgeopark.eu/doc/NNG_Application_s_.pdf. 39 p.Google Scholar

 • [2] Cimermanová, I. & Anderková, E. (2006). ‘Getting through the country of youngest volcanoes’ - The Novohrad-Nógrád Geopark. In GeoTour 2006 Conference, http://www.kgptour.tuke.sk/conferences_soubory/pdf%207%202%2007/8_5_cimermanova,anderkova%206.pdf.8p.Google Scholar

 • [3] Csüllög, G. (2002). The revaluation of border regions in the changing spatial structure (pp. 69-79). In: Süli-Zakar I., ed., Borders and cross-border co-operations in the CentralEuropean transformation countries. Debrecen: Debreceni Egyetem.Google Scholar

 • [4] Csüllög, G. (2003). The changes of the spatial structure in the Carpathian Basin (pp. 20-25). In Vaishar, A., Zapletalova, J. & Munzar, J., eds.: Regional geography and itsapplications. Brno: Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic.Google Scholar

 • [5] Csüllög, G. (2008). The role of borders in spatial structure changes (pp. 13-18). In Süli- Zakar, I., eds., Neighbours and partners: On the two side of the border. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi kiadó.Google Scholar

 • [6] Dávid, L. & Karancsi, Z. (2010). Quarrying, geoheritages and tourism development in the Medves region along the Hungarian-Slovakian border. - Acta Geoturistica 1(1), 1-11.Google Scholar

 • [7] Dowling, R. K. & Newsome, D., eds. (2006). Geotourism. Oxford: Elsevier Butterworth- Heinemann.Google Scholar

 • [8] Dowling, R. K. (2011). Geotourism’s Global Growth. Geoheritage 3(1), 1-13.Google Scholar

 • [9] Európai Unió: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmüködési Program 2007 -2013. Available at: www.husk-cbc.eu.Google Scholar

 • [10] European Commission: Operational programme 'Hungary-Slovak Republic'. Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?LAN=7&gv_PAY=HU& gv_reg=ALL&gv_PGM=1290&gv_per=2&gv_defL=7.Google Scholar

 • [11] Európska únia: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenskárepublika 2007 - 2013. Available at: www.husk-cbc.eu/sk.Google Scholar

 • [12] Harangi, S. (2010). Menjünk kirándulni! Kazár badland. Available at: www.nngeopark.eu/openfile.php?dwnid=9&t=1.Google Scholar

 • [13] Horváth, G. & Csüllög, G. (2011). Geoconservation and geotourism in a new Central European geopark (pp. 31-42). In Lin, J-C. J., ed., Landscape Conservation. Taipei: National Taiwan University.Google Scholar

 • [14] Horváth, G. & Csüllög, G. (2012). The role of ecotourism and geoheritage in the spatial development of former mining regions (pp. 226-240). In Wirth, P., Černič Mali, B., & Fischer, W., eds., Post-mining regions in Central Europe. Problems, Potentials,Possibilities. München: Oekom Verlag.Google Scholar

 • [15] Hungary-Slovakia cross-border co-operation programme 2007-2013 (2007). Available at: http://www.nfu.hu/download/4919/Hungary-Slovakia%20Cross-border%20Cooperation%20Programme20071114.pdf.Google Scholar

 • [16] Novohrad-Nógrád European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability. Available at: http://www.nnegtc.eu/.Google Scholar

 • [17] Novohrad-Nógrád Geopark: Master plan 2010-2015. Available at: http://www.petrifiedforest.gr/NEW%20pf/25th%20European%20Geoparks%20Meeting%202010%20%E2%80%93%20Luberon%20Geopark/Novohrad%20- %20Nograd%20Geopark/2%20NNG_masterplan_2010_2015.pdf.Google Scholar

 • [18] Pralong, J-P. (2006). Geotourism: A new form of tourism utilising natural landscapes and based on imagination and emotion. Tourism Review 61(3), 20-25. Doi: 10.1108/eb058476.CrossrefGoogle Scholar

 • [19] Szarvas, I. (2009). The Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://www.magyartelepulesek.hu/ipolytarnoc/nngeo.html.Google Scholar

 • [20] Szarvas, I. (2011). Role of Geoparks in education - the transborder Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://www.eurogeologists.de/images/content/geology_education_workshop/Imre_Szarvas. pdf.Google Scholar

 • [21] The Novohrad-Nógrád Geopark. Available at: http://osmaradvanyok.hu/index.php?p=geopark-2.Google Scholar

 • [22] UNESCO (2010). Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO'sassistance to join the Global Geoparks Network (GGN). Available at: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_geoparcs_2010guidelines.pdf.Google Scholar

 • [23] UNESCO (2010). The Langkawi Declaration. Available at: http://www.docstoc.com/docs/136027347/The-Langkawi-Declaration.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-07-02

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: European Countryside, Volume 5, Issue 2, Pages 146–162, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2013-0010.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Vladimír Žáček, Petr Hradecký, Petr Kycl, Josef Ševčík, Roman Novotný, and Ivo Baroň
Geoheritage, 2017, Volume 9, Number 3, Page 299
[2]
Vladislav Rapprich, Martin Lisec, Patrik Fiferna, and Prokop Závada
Geoheritage, 2017, Volume 9, Number 3, Page 413

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in