Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 7, Issue 2

Issues

Images Of A Good Village: A Visual Analysis Of The Rural Idyll In The “Village Of The Year” Competition In The Czech Republic

Pavel Pospěch / Daniela Spěšná / Adam Staveník
Published Online: 2015-09-19 | DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2015-0005

Abstract

This paper presents a sociological analysis of the image of a “good village”, as portrayed in the annual Czech competition Village of the Year. It focuses on the positive representations attached to the rural in the political and expert discourse. The analysis is rooted in cultural rural sociology and in its study of rural idyll. It is argued that a specific kind of rural idyll is produced in the competition. This idyll is analysed using the photographs submitted to the competition by the villages themselves. A combination of visual methods is employed to uncover the positive values attached to the images. The results show that activity and social life play a key role in the image of a “good village” thus produced. On the other hand, there are virtually no references to agriculture.

Abstrakt

Tento text sociologicky zkoumá obraz “dobré vesnice” v soutěži Vesnice roku, pořádané každoročně v ČR. Jeho cílem je zjistit, jaké pozitivní hodnoty jsou spjaty s venkovem v současném politicko-expertním diskurzu. Analýza vychází z kulturně orientované rurální sociologie a z jejího zaměření na venkovskou idylu. Text předestírá různé formy venkovské idyly a představuje ideál “Vesnice roku” jako svého druhu idylu, soubor pozitivních obrazů venkova. Empirická část shrnuje výsledky vizuální analýzy fotografií, které obce do soutěže zasílají. Kombinací výzkumných technik identifikujeme obsah fotografií a pozitivní hodnoty s ním spjaté. Výsledky ukazují, že “dobrá vesnice” v soutěži znamená především vesnice s aktivním společenským životem. Naopak vůbec zde není zastoupen obraz zemědělství.

Keywords: Village; rural; village of the year; representations; visual images; Czech Republic

Klíčová slova:: Vesnice; venkov; vesnice roku; reprezentace; vizuální obrazy; Česká republika

References:

 • [1] Alexander, J. (2003). The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology. New York: Oxford University Press.Google Scholar

 • [2] Baylina, M. & Berg, N. (2010). Selling the countryside: Representations of rurality in Norway and Spain. European Urban and Regional Studies 17(3), 277-292. Doi: 10.1177/0969776409356215.CrossrefGoogle Scholar

 • [3] Binek, J. (2009). Synergie ve venkovském prostoru: aktéři a nástroje rozvoje venkova. Brno: GaREP.Google Scholar

 • [4] Blažek, B. (1998). Venkov, města, média. Praha: Slon.Google Scholar

 • [5] Bell, D. (1997). Anti-idyll: rural horror (pp. 91-104). In: Cloke, P. & Little, J., eds., Contested Countryside Cultures: Otherness, Marginalisation, and Rurality. London: Routledge.Google Scholar

 • [6] Bell, D. (2006). Variations on the rural idyll (pp. 149-161). In: Cloke, P., Marsden, T., Mooney, P. H., eds., Handbook of Rural Studies. Sage, London.Google Scholar

 • [7] Bell, M. (2007). The two-ness of rural life and the ends of rural scholarship. Journal of Rural Studies 23, 402-415. Doi:10.1016/j.jrurstud.2007.03.003.CrossrefGoogle Scholar

 • [8] Brandth, B. (1995). Rural masculinity in transition: Gender images in tractor advertisements. Journal of Rural Studies 11(2), 123-133. Doi: 10.1016/0743-0167(95)00007-A.CrossrefGoogle Scholar

 • [9] Chaplin, E. (1994). Sociology and Visual Representation. London, New York: Routledge.Google Scholar

 • [10] Cloke, P. (1997). Country Backwater to Virtual Village? Rural Studies and ′The cultural turn′. Journal of Rural Studies 13(4), 367-375. Doi: 10.1016/S0743-0167(97)00053-3.CrossrefGoogle Scholar

 • [11] Cloke, P. (2006). Conceptualizing Rurality. In Cloke, Paul J., Mardsen, T. & Mooney, P. (eds.). Handbook of Rural Studies (Pp. 18-28). Thousand Oaks, Calif.: SAGE.Google Scholar

 • [12] Cloke, P., & Little, J. (Eds.) (1997). Contested Countryside Cultures: Otherness, Marginalisation, and Rurality. London: Routledge.Google Scholar

 • [13] Collier, J. & Collier, M. (1990). Visual anthropology. Albuquerque: University of New Mexico Press.Google Scholar

 • [14] CZSO (2014). Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu. Prague: Czech Statistical Office. Available at http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/82002D3492/$File/17022014.pdf.

 • [15] Duenckmann, F. (2010). The village in the mind: Applying Q-methodology to reconstructing constructions of rurality. Journal of Rural Studies 26, 284-295. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2010.01.003.CrossrefGoogle Scholar

 • [16] Erjavec, K., Erjavec, E. & Juvančič, L. (2009). New wine in old bottles: critical discourse analysis of the current common EU agricultural policy reform agenda. Sociologia Ruralis 49(1), 41-55. Doi: 10.1111/j.1467-9523.2008.00477.x.CrossrefGoogle Scholar

 • [17] Figueiredo, E. & Raschi, A. (2011). “Un’ immensa campagna avvolta dal verde” - Reinventing rural areas in Italy through tourism promotional images. European countryside 3(1), 1-20. Doi: 10.2478/v10091-011-0001-4.CrossrefGoogle Scholar

 • [18] Halfacree, K. (1993). Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rural. Journal of Rural Studies 9 (1), 23-37. Doi: 10.1016/0743-0167(93)90003-3.CrossrefGoogle Scholar

 • [19] Halfacree, K. H. (1995). Talking about rurality: social representations of the rural as expressed by residents of six English parishes. Journal of Rural Studies 11 (1), 1-20. Doi: 10.1016/0743-0167(94)00039-C.CrossrefGoogle Scholar

 • [20] Hrabánková, M. (1997). Vize rozvoje venkovského prostoru na přelomu tisíciletí (pp. 30-34). In Český venkov na přelomu tisíciletí. Praha: Czech University of Life Sciences.Google Scholar

 • [21] Jones, O. (1995). Lay discourses of the rural: developments and implications for rural studies. Journal of Rural Studies 11(1), 35-49. Doi: 10.1016/0743-0167(94)00057-G.CrossrefGoogle Scholar

 • [22] Krippendorf, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its Methodologies. London: Sage.Google Scholar

 • [23] Librová, H. (1996). Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR. Sociologický časopis 32(3), 285-296.Google Scholar

 • [24] Lutz, C. & Collins, J. (1993). Reading National Geographic. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar

 • [25] Majerová, V. (2006). Změny českého venkova z pohledu sociologických výzkumů (pp. 403-409). In Majerová, V., ed., Venkov je náš svět – sborník příspěvků z mezinárodní konference Praha: Czech University of Life Sciences.Google Scholar

 • [26] Majerová, V. et al. (2003). Český venkov 2003: situace před vstupem do EU. Praha: Česká zemědělská univerzita.Google Scholar

 • [27] Majerová, V. et al. (2005). Český venkov 2005: rozvoj venkovské společenosti. Praha: Česká zemědělská univerzita.Google Scholar

 • [28] Majerová, V., Kostelecký, T. & Sýkora, L. (2011). Sociální kapitál a rozvoj regionu: příklad kraje Vysočina. Praha: Grada.Google Scholar

 • [29] Marsden, T., Lowe, P. & Whatmore, S. (1990). Rural restructuring: global processes and their responses. London: David Fulton.Google Scholar

 • [30] Mingay, G. E, ed. (1989). The Rural Idyll. London: Routledge.Google Scholar

 • [31] Moscovici, S. & Duveen, G. (2000). Social representations: explorations in social psychology. Cambridge: Polity press.Google Scholar

 • [32] Nash, K. (2001). The ‘Cultural Turn’ in Social Theory: Towards a Theory of Cultural Politics. Sociology 35(1), 77-92. Doi: 10.1177/0038038501035001006.CrossrefGoogle Scholar

 • [33] Nora, P. (1989). Between memory and history. Representations 26, 7-24. Doi: 10.2307/2928520.CrossrefGoogle Scholar

 • [34] NSPRV (2006). Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Prague: Ministry of Agriculture.Google Scholar

 • [35] Panofsky, E. (1981). Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon.Google Scholar

 • [36] Phillips, M., Fish, R. & Agg, J. (2001). Putting together ruralities: towards a symbolic analysis of rurality on the British mass media. Journal of Rural Studies 17 (1), 1-27. Doi: 10.1016/S0743-0167(00)00015-2.CrossrefGoogle Scholar

 • [37] Philo, C. (1992). Neglected rural geographies: a review. Journal of Rural Studies 8(2), 193-207. Doi: 10.1016/0743-0167(92)90077-J.CrossrefGoogle Scholar

 • [38] Pokorný, M. (2012). Venkov (1973-1988): Novohradsko. Praha: Triton.Google Scholar

 • [39] Pospěch, P. (2014). Discursive no man’s land: Analysing the discourse of the rural in the transitional Czech Republic. Journal of Rural Studies 34(4), 96-107. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.01.006.CrossrefGoogle Scholar

 • [40] Rose, G. (2001). Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. London: SAGE.Google Scholar

 • [41] Short, B. (1992). The English rural community: Image and analysis. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • [42] Svendsen, G. (2004). The right to development: construction of a non-agriculturalist discourse of rurality in Denmark. Journal of Rural Studies 20, 79-94. Doi: 10.1016/S0743-0167(03)00045-7.CrossrefGoogle Scholar

 • [43] Svobodová, H. & Věžník, A. (2014). Úvod do geografie venkova. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • [44] Sztopmka, P. (2005). Vizuální sociologie. Praha: SLON.Google Scholar

 • [45] Urry, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. Newbury Park: Sage Publications.Google Scholar

 • [46] Vepsäläinen, M. & Pitkänen, K. (2010). Second home countryside. Representations of the rural in Finnish popular discourses. Journal of Rural Studies 26(4), 194-204. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2009.07.002.CrossrefGoogle Scholar

 • [47] Vobecká, J. (2009). Czech rural development policies for human resources after 2004: a story of muddled definitions preventing strategic visions. Central European Journal of Public Policy 3(1), 44-65.Google Scholar

 • [48] Ward, N. (1993). The agricultural treadmill and the rural environment in the post-productivist era. Sociologia Ruralis 33 (3-4), 348-364. Doi: 10.1111/j.1467-9523.1993.tb00969.x.CrossrefGoogle Scholar

 • [49] Williams, R. (1973). The country and the city. Oxford: Oxford university press.Google Scholar

 • [50] Winchester, H. & Rofe, M. W. (2005). Christmas in the ‘Valley of Praise’: Intersections of the rural idyll, heritage and community in Lobethal, South Australia. Journal of Rural Studies 21 (3), 265-279. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2005.05.008.CrossrefGoogle Scholar

 • [51] Winther, M. & Svendsen, G. (2012). ‘The Rotten Banana’ fires back: The story of a Danish discourse of inclusive rurality in the making. Journal of Rural Studies 28(4), 466-477. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2012.05.003.CrossrefGoogle Scholar

 • [52] Woods, M. (2005). Rural geography. London: SAGE.Google Scholar

 • [53] Woods, M. & McDonagh, J. (2011). Rural Europe and the world: globalization and rural development. European Countryside 3(3), 153-163. Doi: 10.2478/v10091-012-0001-z.CrossrefGoogle Scholar

 • [54] Woodward, R. (1996). “Deprivation” and “the rural”: an investigation into contradictory discourses. Journal of Rural Studies 12(1), 55-67. Doi: 10.1016/0743-0167(95)00048-8.CrossrefGoogle Scholar

About the article

Received: 2014-12-05

Accepted: 2015-06-12

Published Online: 2015-09-19

Published in Print: 2015-06-01


Citation Information: European Countryside, Volume 7, Issue 2, Pages 68–86, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2015-0005.

Export Citation

© Pavel Pospěch et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Alžbeta Sopirová, Lucia Štefancová, Silvia Bašová, and Karol Görner
European Countryside, 2017, Volume 9, Number 3
[2]
Milada Šťastná and Antonín Vaishar
Land Use Policy, 2017, Volume 67, Page 107

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in