Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 7, Issue 2

Issues

The Impact Of Shopping Centers In Rural Areas And Small Towns In The Outer Metropolitan Zone (The Example Of The Silesian Voivodeship)

Krystian Heffner
 • Prof. zw. dr hab. Krystian Heffner, Department of Spatial Economics, University of Economics in Katowice, ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Małgorzata Twardzik
 • Dr. Małgorzata Twardzik, Department of Spatial Economics, University of Economics in Katowice, ul. 1 maja 50, 40-287 Katowice, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-09-19 | DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2015-0006

Abstract

Shopping centers in the Silesian Voivodeship have a significant impact on smaller settlement units located in outer areas of agglomerations. It consists mainly in changes related to social, economic, as well as functional and spatial spheres. Studies shows that shopping centers take over more and more functions of higher order (services, public culture, administration) and restrict the economic activity in rural areas outer areas of agglomerations. At the stage of the irrepressible process of suburbanisation of rural areas surrounding large urban agglomerations and structural changes in towns, it is difficult to conclusively assess the consequences of the operation of shopping centers in outer metropolitan areas. The impact of shopping centers on small towns and rural areas is a very dynamic process and requires systematic research.

Streszczenie

Doświadczenia wielu państw wskazują, że w zewnętrznych strefach metropolii zachodzą trwałe zmiany, nie tylko związane z postępującą urbanizacją, ale również spowodowane powstaniem i funkcjonowaniem centrów handlowych. Ich rozwój w charakterystycznych lokalizacjach w przestrzeni miejskiej, szczególnie w obszarach zewnętrznych dużych miast skutkuje licznymi zmianami. Klasyczne teorie lokalizacji handlu i usług nie uwzględniają specyfiki nowoczesnych centrów handlowych oraz warunków ich funkcjonowania w przestrzeni. Rozpoznanie wpływu centrów handlowych zlokalizowanych w zewnętrznych strefach metropolii na rozwój jej otoczenia jest ważnym uzupełnieniem w teorie rozwoju lokalnego i regionalnego, które traktują handel (m.in. centra handlowe) jako jeden z czynników zewnętrznych, nie doceniając jego bezpośredniego wpływu na procesy rozwojowe. Przeprowadzone badania miały na celu rozpoznanie następstw w sferze przestrzennej, funkcjonalnej i społeczno-ekonomicznej w otoczeniu dużych miast wywołanych przez centra handlowe. Przedmiotem badania były obszary zewnętrzne aglomeracji miejskich w województwie śląskim. Zwrócono uwagę na oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta i obszary wiejskie położone w zewnętrznej strefie aglomeracji górnośląskiej oraz w strefach wpływu Bielska-Białej, Rybnika i Częstochowy. Rozpoznanie następstw funkcjonowania centrów handlowych w wybranych zewnętrznych strefach metropolii (na terenach wiejskich oraz małych miastach) może wpłynąć na weryfikację polityki władz lokalnych w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz kształtowania struktury funkcjonalnej na jej obszarze.

Keywords: modern trade; shopping centres/malls; rural areas; outer areas of agglomerations; spatial processes

Słowa kluczowe:: nowoczesny handel; centra handlowe; obszary wiejskie; obszary aglomeracji zwenętrznej; procesy przestrzenne

References

 • [1] Amcoff, J., Moller, P. & Westholm, E. (2011). The (un)importance of the Closure of Village Shops to Rural Migration Patterns. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 21(2), 129-147. Doi: 10.1080/09593969.2011.562678.CrossrefGoogle Scholar

 • [2] Heffner, K. (2000). Problemy sieci osadniczej a kształtowanie się lokalnych centrów rozwoju. In Kłodziński, M. & Rosner, A., eds., Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza (społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania), Warszawa, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Google Scholar

 • [3] Heffner, K. (2000). Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich. Wieś i Rolnictwo 107(2), 43.Google Scholar

 • [4] Heffner, K. & Marszał, T. (2006). Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w. In Heffner, K. & Marszal, T., eds., Uwarunkowania rozwoju małych miast. Warszawa, Committee of Spatial Economy and Regional Planning.Google Scholar

 • [5] Heffner, K. (2009). Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich – porównania europejskie, In Poczobut, J., ed., Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce. Kraków: Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.Google Scholar

 • [6] Heffner, K., Czarnecki, A., eds. (2011). Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development PAN.Google Scholar

 • [7] Heffner, K. & Twardzik, M. (2013). The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship), Studia Regionalia 37, Warszawa: Committee of Spatial Economy and Regional Planning.Google Scholar

 • [8] van Heur, B. (2010). Small cities and the geographical bias of creative industries research and policy, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 2 (2), 189-192. Doi: 10.1080/19407963.2010.482281.CrossrefGoogle Scholar

 • [9] Hubbard, P. (2003). A good night out? Multiplex cinemas as sites of embodied leisure. Leisure Studies 22(3), 255-272. Doi: 10.1080/026143603200075461.CrossrefGoogle Scholar

 • [10] Karlsson, E. B. (2012): Retail in Rural Regions. Exploring ways to support rural shops. Bifrost: Center for Retail Studies.Google Scholar

 • [11] Knox, P. L. & Meyer, H. (2011). Europe’s Internal Periphery. Small Towns in the Context of Reflexive Polycentrity (pp. 142-157). In van Heur, B. & Lorentzen, A., eds., The Cultural Political Economy of Small Cities. London: Routledge.Google Scholar

 • [12] Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z. & Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 7(1), 36-45.Google Scholar

 • [13] Leibovitz, J. (2006). Jumping Scale: From Small Town Politics to a 'Regional Presence'? Re-Doing Economic Governance in Canada's Technology Triangle (pp. 45-58). In Bell, D. & Jayne, M., eds., Small Cities: Urban Experience Beyond the Metropolis. London: Routledge.Google Scholar

 • [14] Leeuwen, E. S. van & Rietveld, P. (2011). Spatial Consumer Behaviour in Small and Medium-sized Towns. Regional Studies 45(8), 1107-1119. Doi: 10.1080/00343401003713407.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • [15] Lukić, A. & Jakovčić, M. (2004). Location and Functions of Hypermarkets and Shopping Centres in Zagreb. Dela, 22, 39-54.Google Scholar

 • [16] Maleszyk, E. (2000). Ośrodki handlowe w Polsce-uwarunkowania, kierunki rozwoju. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.Google Scholar

 • [17] Maryáš, J., Kunc, J., Tonev, P. & Szczyrba, Z. (2014). Shopping and services related travel in the hinterland of Brno: Changes from the socialist period to the present, Moravian Geographical Reports 22(3), 18-28. Doi: 10.2478/mgr-2014-0015.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • [18] Twardzik, M. (2013). Impact of shopping malls on the outer metropolitan area and their social influence (pp. 85-102). In Heffner, K. & Twardzik, M, eds., The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship), Studia Regionalia 37, Warszawa: Committee of Spatial Economy and Regional Planning.Google Scholar

 • [19] Polko, A. (2013). Impact of shopping malls on the functional and spatial structure of communes in the outer economic area (pp. 127-140). In Heffner, K. & Twardzik, M, eds., The impact of shopping malls on the outer metropolitan zones (the example of the Silesian Voivodship), Studia Regionalia 37, Warszawa: Committee of Spatial Economy and Regional Planning.Google Scholar

 • [20] Powe, N. A. & Shaw, T. (2004). Exploring the current and future role of market towns in servicing their hinterlands: a case study of Alnwick in the North East of England. Journal of Rural Studies, 20(4), 405-418. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2004.07.003.CrossrefGoogle Scholar

 • [21] Sić, M. (2007). Spatial and Functional Changes in Recent Urban Development of Zagreb. Dela 27, 5-15. Doi: 10.4312/dela.27.1.5-15.CrossrefGoogle Scholar

 • [22] Zipser, W. (2004). Oddziaływanie wrocławskich hipermarketów na klientów - mieszkańców Dolnego Śląska (pp. 127-136). In Bagiński, E, ed., Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.Google Scholar

 • [23] Zipser, W. (2006). Usługi wielkopowierzchniowe a zachowania przestrzenne mieszkańców dużych miast (na podstawie wrocławskich obserwacji) (pp. 63-80). In Klimek, R. & Słodczyk, J., eds., Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Opole: Uniwersytet Opolski.Google Scholar

About the article

Received: 2015-01-22

Accepted: 2015-06-12

Published Online: 2015-09-19

Published in Print: 2015-06-01


Citation Information: European Countryside, Volume 7, Issue 2, Pages 87–100, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2015-0006.

Export Citation

© Krystian Heffner et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Peter Wirth, Volker Elis, Bernhard Müller, and Kenji Yamamoto
Journal of Rural Studies, 2016, Volume 47, Page 62

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in