Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Open Access
Online
ISSN
1803-8417
See all formats and pricing
More options …
Volume 9, Issue 3

Issues

Supporting the Absorbent National Rural Development Planning by Scenarios

Attila Korompai
 • Centre of Economic Geography and Futures Research, Faculty of Social Sciences and International Relations, Corvinus University of Budapest, Fövám tér 8, 1093 Budapest, Hungary
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Mátyás Szabó
 • Department of European Studies, Faculty of Social Sciences, Eötvös Loránd University, Egyetem tér 1–3, 1053 Budapest, Hungary
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Erzsébet Nováky
 • Centre of Economic Geography and Futures Research, Faculty of Social Sciences and International Relations, Corvinus University Budapest, Fövám tér 8, 1093 Budapest, Hungary
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2017-10-07 | DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0025

Abstract

The practice of Hungarian rural development planning shows the lack of future orientation. The time horizon of planning is short-term, the strategic way of thinking beyond 7–10 years long period is missing or it has great deficiencies. It is not even considering the long-term opportunities. Therefore, the short term plans are not derived from established perspectives, they do not have sufficient grounds. This paper briefly summarises the achievements of a research activity to make an attempt to prove that despite the limitations in understanding and unfolding the future, it is possible to provide useful information for the planning of rural development in 20 – 30 years or even on several more years. This is based on pre-scenarios, highlighting the high efficiency and unexpected weak signals of the driving forces.

Keywords: Spatial planning; rural development; futures studies; scenarios; weak signals

Academic references

 • [1] Allmendinger, P. & Haughton, G. (2010). Spatial planning, devolution, and new planning spaces. Environment and Planning C: Government and Policy 28(5), 803–818. DOI: 10.1068/c09163.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • [2] Asher, W. & Overholt, W. H. (1983). Strategic Planning and Forecasting. Political Risk and Economic Opportunity, New York: John Wiley & Sons.Google Scholar

 • [3] Cloke, P. J. & Park, C. C. (1985). Rural resource management. New York: St. Martin's Press.Google Scholar

 • [4] Enyedi, Gy. (2010). Terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tudományos kutatások fő irányai és feladatai. Területi Statisztika 4, 398–405.Google Scholar

 • [5] Faragó, L. (2003). Koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete [PhD. Theses]. University of Pécs.Google Scholar

 • [6] Faragó, L. (2005). A jövőalkotás társadalomtechnikája. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó.Google Scholar

 • [7] Fehér, A. (1998). A vidék fogalmáról és a vidéki területek lehatárolásáról. Gazdálkodás. 42(5), 54–59.Google Scholar

 • [8] Ferge, Zs. (2007). Mi történik a szegénységgel? Csalóka „posztmodernitás”. Esély 18(4), 3–23.Google Scholar

 • [9] Gábor, É., ed. (1976). A kívánt jövőtől a lehetséges jövőig. Budapest: Gondolat.Kiadó.Google Scholar

 • [10] Glatz, F. (2008). Új vidékpolitika. Budapest: MTA Társadalom Kutató Központ.Google Scholar

 • [11] Korompai, A. (1995). Regionális stratégiák jövőkutatási megalapozása. Regionális Tudományi Tanulmányok 1.Google Scholar

 • [12] Korompai, A. (2006). Kérdések a területfejlesztési dokumentumok jövőképeinek változásai kapcsán. In Kristóf, T. & Tóth, A., eds. Globális és hazai problémák tegnaptól holnapig (pp. 216–219). Budapest: Magyarság Kutató Intézet.Google Scholar

 • [13] Kovách, I. (2012). A vidék az ezredfordulón. A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. Budapest: Argumentum Kiadó.Google Scholar

 • [14] Kristóf, T. (2002). A szcenárió módszer a jövőkutatásban [technical report]. Budapest: Corvinus University. DOI: 10.13140/RG.2.1.4277.4481.CrossrefGoogle Scholar

 • [15] Makkai G. (2008). Vidékfejlesztés. Marosvásárhely: Mentor Kiadó.Google Scholar

 • [16] Mats, L. & Hans, B. (2009). Scenario Planing. The links between future and strategy. Basingstoke: Palgrave and Macmillan.Google Scholar

 • [17] Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. & Behrens, W. W. (1972). Limits to growth. New York: Universe Books.Google Scholar

 • [18] Mészáros, B. (2012). A vidékies térségek jövője Közép-Európában. Falu, város, régió 2012/1–2. 46–54.Google Scholar

 • [19] Nováky, E. (2001). A tudományos-technológiai előrejelzéstől a technológiai előrelátásig. In: Nováky, E. Jövőkutatási tanulmányok 19982005 (pp. 404–413). Budapest: Corvinus University.Google Scholar

 • [20] Nováky, E., ed. (2006). Jövőkutatás. Budapest: Corvinus University.Google Scholar

 • [21] Nováky, E., ed. (2008). Változás és Jövő. Budapest: Püski.Google Scholar

 • [22] Obádovics, Cs., Bruder, E. & Kulcsár, L. (2011). A gazdasági és szociális helyzet területi egyenlőtlenségei a vidéki Magyarországon – hasonlóságok és eltérések. In Bódi, F. & Fábián, G., eds. Helyi Szociális ellátórendszer Magyarországon (pp. 141–155). Debrecen University Press.Google Scholar

 • [23] Randers, J. (2012). 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years. White River Junction: Chelsea Green Publishing.Google Scholar

 • [24] Roney, C. W. (2010). Intersections of Strategic Planning and Futures Studies: Methodological Complementarities. Journal of Futures Studies 15(2), 71–100.Google Scholar

 • [25] Schoemaker, P. J. H. (1995). Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking. Sloan Management Review 36(2), 25–40.Google Scholar

 • [26] Schwartz, P (1996). The Art of the Long View: Planning for the Future in an Uncertain World. Currency New York. Doubleday.Google Scholar

 • [27] Szabó, M. (2015). Az abszorbens országos vidékfejlesztési tervezés megalapozása forgatókönyvekkel [PhD thesis]. Budapest: Eötvös Loránd University.Google Scholar

 • [28] Varga, A. (2009). Térszerkezet és gazdasági növekedés. Budapest: Akadémia Kiadó.Google Scholar

 • [29] Veigl, H. (2009). Interpreting and using weak signs in futures studies. Hideg, É., ed. Futures Studies in the Interactive Society (pp. 129–142). Budapest: Corvinus University.Google Scholar

Other sources

About the article

Published Online: 2017-10-07

Published in Print: 2017-09-01


Citation Information: European Countryside, Volume 9, Issue 3, Pages 416–434, ISSN (Online) 1803-8417, DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0025.

Export Citation

© 2017 Attila Korompai et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in