Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1898-0198
See all formats and pricing
More options …

The Impact of Warmia and Masuria Local Authorities on Entrepreneurship Development in the Business Location Factors Context

Renata Marks-Bielska
 • Ph.D., Associate Professor, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Economics M. Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Izabela Serocka
Published Online: 2018-07-04 | DOI: https://doi.org/10.2478/foli-2018-0006

Abstract

Local authorities are a very important institution having a direct or indirect impact on attracting investors who significantly contribute to the entrepreneurship development at local and regional level. The main objective of the research was to evaluate the impact on entrepreneurship development in the business location factors context by Warmia and Masuria local authorities representing different types of communes. The results obtained allowed to determine in which type of commune, Warmia and Masuria local authorities actively supported the entrepreneurship development in their activity area and, among others, to indicate which location factors were less important, and which were gaining in importance in the business location process. Based on the results obtained, it can be concluded that local authorities of urban and urban-rural communes feel a stronger need to improve entrepreneurship development in their area. The research also showed that the location factors hierarchy shaped in a slightly different way depending on the perception of the local authorities representing different types of communes.

Keywords : economic development; local development; local authorities; location factors; entrepreneurship

References

 • Chmielak, A. (2002). Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Google Scholar

 • Czaplewski, L. (2005). Działania samorządów lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych. In: W. Karaszewski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Praca zbiorowa (pp. 165-183). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Google Scholar

 • Górzyński, M., Koć, P., Pander, W. (2006). Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.Google Scholar

 • Kola, M., Kujawka, M., Kuzel, M., Piotrowska-Trybull, M., Studzińska, K. (2005). Metodyka badań. In: W. Karaszewski (ed.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu (pp. 26-38). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Google Scholar

 • Kopczuk, A. (2005). Atrakcyjność inwestycyjna gminy w ocenie samorządów lokalnych województwa podlaskiego. In: A. Kopczuk, M. Proniewski (eds.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu (pp. 479-490). Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Google Scholar

 • Marks-Bielska, R., Babuchowska, K. (2012). Rola władz lokalnych we wspieraniu przedsiębiorczości gospodarczej. In: K. Jaremczuk (ed.), Przedsiębiorczość - natura atrybuty (pp. 367-387). Tarnobrzeg: PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, T. II.Google Scholar

 • Miszczuk, A., Miszczuk, M., Żuk, K. (2007). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar

 • Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.Google Scholar

 • Staniek, Z. (2014). Instytucje i problemy ich mierzenia. In: S. Rudolf (ed.), Nowa ekonomia instytucjonalna wobec współczesnych problemów gospodarczych (pp. 51-80). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych: Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.Google Scholar

 • Wilkin, J. (2005). Instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego. Zagadnienia Ekonomiczne. UWM.Google Scholar

About the article

Received: 2017-11-11

Accepted: 2018-03-26

Published Online: 2018-07-04

Published in Print: 2018-06-01


Citation Information: Folia Oeconomica Stetinensia, Volume 18, Issue 1, Pages 67–81, ISSN (Online) 1898-0198, DOI: https://doi.org/10.2478/foli-2018-0006.

Export Citation

© 2018 Renata Marks-Bielska, published by Sciendo. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in