Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2299-6885
See all formats and pricing
More options …

Finnland und Finnische Literatur in Polen

Bolesław Mrozewicz
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Jezykoznawstwa Zakład Filologii Ugrofinskiej Collegium Novum al. Niepodległosci 461-874 Poznan Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2012-12-28 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10252-012-0009-z

ABSTRACT

The article describes the presence of Finland in the consciousness of Poles (since 14th-16th century) as well as the presence of the Finnish literature on the Polish publishing market since 1860s until today. Finnish literature became broadly known in Europe only in 1835, when the first edition of the national epic Kalevala appeared and directed European intelligentsia’s attention to Finnish nation and its struggle for their own national identity. Selection of Finnish literary works (including those written in Swedish) which were translated in that times into Polish proves that the Polish publishers and translators were consciously looking for similarities between the situation of Poland and Finland which both were under the reign of tsarist Russia. The rich Finnish literature of the next decades fully shows the difficult process of becoming a Finn and finding one’s own identity under new political and social conditions.

 • Brzozowski, Oskar. 2008 [1878]. Zapiski z pobytu w Szwecji. [Kronika rodzinna, Serie: 3, 1878] Czas Kultury Nr. 2, S. 428-432.Google Scholar

 • Csaplaros, Istvan & Joanna, Trzcinska-Mejor. 1981. Bibliografia literatury finskiej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar

 • Dqbrowska, Maria. 1913. Finlandja - wzorowy kraj kooperacji. Warszawa: Drukarnia L. Boguslawskiego.Google Scholar

 • - 1974. A polnoc zawsze mnie niezmiernie n^cila. In: Ciesielski, Zenon (Hrsg.). Skandynawiaw oczach Polakow. Gdansk: Wydawnictwo Morskie, S. 435-439.Google Scholar

 • Duchinska, Seweryna. 1869. Epopeja finlandzka. Biblioteka Warszawska, Bd. III. S. 238-252. Järnefelt, Arvid. 1933. W pulapce. In: Panteon wielkich tworcow poezji i prozy. Warszawa Bd.2. S. 544-545.Google Scholar

 • Jezioranski, Feliks. 1880. Kalewala. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 29-51, 225-251. Kauppis-Heikki. 1927. Sqsiedzi. Przeklad z finskiego. Naokolo swiata Nr. 34, S.159-66. Kutylowski, Bohdan. 1906. Finlandya i Finlandczycy. Ognisko Nr. 2.Google Scholar

 • Larin-Köysti. 1925. Czlowiek i mech. Übers. von Zofia de Bondy. Naokolo swiata Nr. 16, S. 212-221.Google Scholar

 • Legion Polski w Finlandii 1917-1927. 1927. Warszawa: Nakladem Komisji Likwidacyjnej Legionu Polskiego w Finlandji z okazji dziesi^ciolecia (Broschüre).Google Scholar

 • Leino, Eino. 1921. Niech zyje Polska!. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr. 8, S.14.Google Scholar

 • - 1927. Z teki literackiej. Proza poetycka. (Morze i dzien, Porzqdek). Kobieta wspolczesna, Nr. 37, S. 15.Google Scholar

 • Linnankoski, Johannes. 1933. Zbiegowie. (Fragment). Übers. von K. Zawistowicz. In: Panteon wielkich tworcow poezji iprozy. Warszawa Bd.2., S. 542-543.Google Scholar

 • Päivärinta, Pietari. 1892. Nowele finskie (1: Chybione zycie, 2: W samotni). Dziennik Lodzki Nr. 228-232, 234-236.Google Scholar

 • - 1907. Towarzysz podrozy. Wiedza Bd. I., S. 379-384, 411-416.Google Scholar

 • Piotrowski, Bernard. 1977. Polsko-finskie zwiqzki gospodarcze, kulturalne i naukowe w okresie mi^dzywojennym. In: Komunikaty Instytutu Baltyckiego, Gdansk Heft 26. S. 13-31.Google Scholar

 • Plewinska, Gabriela (Hrsg.) 1901. Finlandia w oswietleniu literackim. Zbiór utworów pisarzy finlandzkich. Übers. von Ernst Brauswetter (= Biblioteka Dziel Wyborowych Nr. 205). Warszawa: Redakcya i Administracya Biblioteki Dziel Wyborowych.Google Scholar

 • Rostafinski, Jan. 1937. Od Helsinek do Petsamo. Przeglqd Polsko-Finsko-Estonski Nr. 2. Runeberg, Johan Ludvig 1853. Wiesniaczka. Übers. von Leon Potocki. Biblioteka Warszawska Bd. I. S. 320-321.Google Scholar

 • - 1921. Hymn finlandzki. Übers. von Bohdan Kutylowski. Przymierze Nr.4.Google Scholar

 • Topelius, Zachariasz. 1933. Brzoza i gwiazda. In: Panteon wielkich twórców poezji i prozy. Warszawa. Bd.2, S. 539-540.Google Scholar

 • Tretiak, Józef. 1882. Kalewala. Epopeja finska. Przewodnik Naukowy i Literacki. S. 60-71, 159-181, 261-282, 368-373.Google Scholar

 • Wlodek, Ludwik. 1907. Lud finski i jego kultura. Tygodnik Ilustrowany Nr. 40. S. 808-809. Wyrwicz, Karol. 1773. Geografía powszechna czasów terazniejszych. Warszawa: Coll. Soc. Jesu.Google Scholar

 • - 1768, 1770. Geografia czasów najnowszych. Warszawa: Komisja Edukacji Narodowej. Zawistowicz, Kazimiera. 1932. Literatura finska. In: Wielka Literatura Powszechna. Bd. 2, S. 29-737.Google Scholar

 • Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-12-28

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Folia Scandinavica Posnaniensia, Volume 14, Issue 1, Pages 95–110, ISSN (Print) 2299-6885, DOI: https://doi.org/10.2478/v10252-012-0009-z.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in