Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2299-6885
See all formats and pricing
More options …

Styvbarnen i Folkhemmet?

UTANFÖRSKAP I SVENSKA BARNDOMSSKILDRINGAR

Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Published Online: 2012-12-28 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10252-012-0014-2

ABSTRACT

The subject of the article is the experience of social exclusion present in five contemporary novels on childhood and adolescence spent in the Swedish folkhem, by Jonas Gardell, Lena Andersson, Mikael Niemi, Torbjörn Flygt and Susanna Alakoski. In the first part of the article I am discussing social exclusion as a term used in the debate about the Swedish welfare-state in crisis. The second part is an analysis of the literary texts, using a sociological perspective. I am focusing there on portraits of the children that are main characters in the novels, the children whose personal identity is being shaped in the shadow of the collective dream of a perfect society. Asking a question about the specifically Swedish character of those children’s sense of exclusion, I am referring to the words of the social democratic leader Per Albin Hansson, who in his speech of 1928, presented a vision of Sweden as a happy and fair common home (folkhem), in which there is no place for either favored citizens (“darlings”), or for second-class citizens (“stepchildren”).

 • Alakoski, Susanna. 2007. Svinalangorna. Stockholm: Bonnier.Google Scholar

 • Andersson, Lena. 1999. Var det bra sa?. Stockholm: Natur och Kultur.Google Scholar

 • Flygt, Torbjorn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.Google Scholar

 • Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.Google Scholar

 • Niemi, Mikael. 2000. Populärmusikfrän Vittula. Stockholm: PAN Norstedt.Google Scholar

 • Augustpriset. Tillgänglig pà <http://augustpriset.se/>Google Scholar

 • Berggren Henrik & Lars Tragàrdh 2006. Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Stockholm: Norstedts.Google Scholar

 • Czykwin, Elzbieta. 2007. Stygmat spoleczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar

 • Davidsson Tobias. 2010. Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006, Socialvetenskaplig tidskrift. 2010:2, s. 149-169. Tillgänglig pà: <http://www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig> _hemsida/tobias-davidsson/Google Scholar

 • Hansson Per Albin. 1982. Folkhemmet, medborgarhemmet. Per Albin Hanssons tal i andra kammarens remissdebatt, 1928. I: Frän Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare / urval och inl. av Anna Lisa Berkling. Solna: Metodica Press.Google Scholar

 • Hägg Göran, 2006. Välfärdssären. Svensk historia 1945-1886. Stockholm: Mànpocket.Google Scholar

 • Ljungqvist, Pernilla & Sofia Hirsch. 2009. Utanförskap i barngruppen. Vikten av samspel och gemenskap. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik. Tillgänglig pà: <http://bada.hb.se/handle/2320/4994>Google Scholar

 • Löfvendahl, Erik. 2006. Livet hos de till synes chanslösa, Svenska Dagbladet 24.03.Google Scholar

 • Mikael Niemi. Författarpresentation pà Norstedts webblats. Tillgänglig pà <http://www.norstedts.se/> Forfattare/Alfabetiskt/N/Mikael-Niemi/Google Scholar

 • Mithrander, Conny. 2002. Fràn Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: Bergvall, Ake, Yvonne Leffer & Conny Mithrander (red.). Berättelser i förvandling - berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2002:12, s. 53-85.Google Scholar

 • Stràth, Bo 1992. Folkhemmet mot Europa. Ett historiskt perspektiv pä 90-talet. Stockholm: Tiden.Google Scholar

 • Szarfenberg, Ryszard. 2008. Poj^cie wykluczenia spolecznego. I: Duda, Malgorzata & Bozena Gulla (red.) Przeciw wykluczeniu spolecznemu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PATGoogle Scholar

 • Wiklund, Martin. 2006. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm / Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.Google Scholar

 • Utanförskapets karta. En kartläggning över utanförskapet i Sverige. 2004. Folkpartiets rapport (2004-12-05). Tillgänglig pà:<http://www.folkpartiet.se/upload/25383/Utanf%C3%B6r> skapets%20karta%202004.pdfGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2012-12-28

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Folia Scandinavica Posnaniensia, Volume 14, Issue 1, Pages 157–177, ISSN (Print) 2299-6885, DOI: https://doi.org/10.2478/v10252-012-0014-2.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in