Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
2299-6885
See all formats and pricing
More options …

Sanselige Verdener. Poetik Og Repræsentation I Dea Trier Mørchs Rejsebøger

Sylwia Izabela Schab
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Katedra Skandynawistyki Collegium Novum al. Niepodległości 4 61-874 Poznan Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-03-04 | DOI: https://doi.org/10.1515/fsp-2015-0006

Abstract

The article deals with three travel books (Sorgmunter socialisme (1968), Polen (1970) and Da jeg opdagede Amerika (1986)) written by a Danish graphic designer, writer and political activist Dea Trier Mørch (1941-2001). In focus of the text analysis is the question of poetological aspects, a.o. of the position of the three texts in relation to travel books as a genre and the narrative strategies, which are used by the author to represent the visited countries. As the analysis will reveal, Mørch (as author and protagonist) can be understood as a modern sentimental traveler - both in terms of the structure of her narratives and the existential dimension of her travels.

References

 • Agger, Gunhild. 1981 (1980-82). Dea Trier Mørch. [i:] Brostrøm, Torben & Mette Winge (red.). Danske digtere i det 20. århundrede, t. V, København: G.E.C. Gad, s. 96-105.Google Scholar

 • Baggesen, Jens. (1792-93) 1986. Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. København: Gyldendal.Google Scholar

 • Behrendt, Poul. 2006. Dobbeltkontrakten: en æstetisk nydannelse. København: Gyldendal.Google Scholar

 • Benjamin, Walter. 1996. Pary_ - stolica XIX wieku (Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, 1935) og Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a (Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, 1938). [i:] Idem. (udvalgt og bearbejdet af Hubert Orłowski). Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie, s. 317-334; 335-388.Google Scholar

 • Borm, Jan. 2004. Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology. [i:] Hooper, Glenn & Tim Youngs (red.). Perspectives on Travel Writing (= Studies in European Cultural Transition, vol. 19). Ashgate, s. 13-26.Google Scholar

 • Campbell, Mary B. 1988. The Witness and the Other World. Exotic European Travel Writing, 400-1600. Ithaca and London: Cornell University Press.Google Scholar

 • Fussell, Paul. 1980. Abroad: British Literary Traveling Between the Wars. New York: Oxford University Press.Google Scholar

 • Genette, Gérard. 2014. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. (overs. af Tomasz Stró_ynski, Aleksander Milecki). Gdansk: słowo/obraz/terytoria.Google Scholar

 • Handesten, Lars. 2004. Rejsebogen. En grænseoverskridende genre. [i:] Teilmann, Katja (red.). Genrer på kryds og tværs. Odense: Syddansk Universitetsforlag, ss. 71-86.Google Scholar

 • Holland, Patrick & Graham Huggan. 2000. Tourist with Typewriters. Critical Reflektion on Contemporary Travel Writing. Michigan: The University of Michigan Press.Google Scholar

 • Jensen, Erik Vagn. 1985. Sorgmunter socialisme. [i:] Wamberg, Bodil (red.). Blixen, Brøgger og andre danske damer. (Viborg): Forlaget Centrum, s. 103-118.Google Scholar

 • Jørgensen, John Chr. (red.). 2001. Dansk forfatterleksikon. Biografier. København: Rosinante (Mørch, Dea Trier, 320f., Vibeke Blaksteen) Google Scholar

 • Korwin-Piotrowska, Dorota. 2001. Problemy poetyki opisu prozatorskiego. Kraków: Universitas.Google Scholar

 • Melberg, Arne. 2005. Resa och skriva. En guide till moderna resalitteraturen. Göteborg: Daidalos.Google Scholar

 • Moroz, Grzegorz. 2013. Travellers, Novelists and Gentlemen. Constructing Male Narrative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.Google Scholar

 • Mørch, Dea Trier. 1968. Sorgmunter socialisme. Sovjettiske Raderinger. Rhodos. Google Scholar

 • -1970. Polen. Rhodos.Google Scholar

 • -1986. Da jeg opdagede Amerika. Vindrose.Google Scholar

 • Petersson, Margareta. 1988. Indien I svenska reseskildringar 1950-1975. Lund: Lund University Press.Google Scholar

 • Richard, Anne Brigitte. 2003. [i:] Dansk kvindebiografisk leksikon. (digital udgave) http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1254/origin/170/query/m%F8rch/ (15.03.2014).Google Scholar

 • Rifbjerg, Klaus. 1970. Fra Polen (anmeldelse af Polen). [i:] Politiken, 31.10.1970.Google Scholar

 • Rigney, Ann. 2007. Representation. [i:] Beller, Manfred & Joep Leerssen (red.). Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam - New York: Rodopi, s. 415-418.Google Scholar

 • Rousseau, Jan Jakub. 1956. Trzy rozprawy z filozofii społecznej. (overs. af Henryk Elzenberg). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar

 • Schab, Sylwia. 2008. Øjnene der ser... Om berøringsflader mellem kulturer og om det eksotiske i en ”nær” udgave. Dansk (rejse-)litteratur om Polen”, [i:] Grönstrand, Heidi & Ulrika Gustafsson (red.) Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature. IASS XXVI 2006, vol II, Åbo Akademis förlag, Åbo 2008, s. 652-659. Google Scholar

 • -2009. ”Maria Hellebergs Fremmede naboer i den danske Polen-diskurs”. Folia Scandinavica Posnaniensia nr 10, s. 113-122.Google Scholar

 • Sterne, Laurence. 1960. En følsom rejse gennem Frankrig og Italien. (overs. af Jens Kruuse). København: Hans Reitzel.Google Scholar

 • Søholm, Ejgil. 1991. Kunst der vil. Bogens verden, s. 389-390.Google Scholar

 • Thisted, Kirsten. 2011. For en ”écriture anticoloniale”. Kulturel oversættelse og litterære kodeskift i Ejersbos Afrikatrilogi. Kritik, nr. 199, s. 89-98.Google Scholar

 • Thomson, Carl. 2011. Travel Writing. London and New York: Routledge.Google Scholar

 • Wolff, Larry. 1994. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment. Stanford, California: Stanford University Press.Google Scholar

 • Zeidler-Janiszewska, Anna. 1999. Dryfujacy flâneur, czyli o sytuacjonistycznym doswiadczeniu miejskiej przestrzeni. [I:] Rewers, Ewa (red.). Przestrzen, filozofia i architektura. Osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni, Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, s. 127-140.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-03-04

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Folia Scandinavica Posnaniensia, Volume 16, Issue 1, Pages 77–91, ISSN (Online) 2299-6885, DOI: https://doi.org/10.1515/fsp-2015-0006.

Export Citation

© Folia Scandinavica Posnaniensia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in