Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …
Peer reviewed

Historische Zeitschrift

Editor-in-Chief: Müller, Jürgen / Treichel, Eckhardt

Ed. by Fahrmeir, Andreas / Leppin, Hartmut

6 Issues per year


CiteScore 2017: 0.07

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.100
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.092

Online
ISSN
2196-680X
See all formats and pricing
More options …
Volume 296, Issue 1

Issues

Diplomatarium, Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Bind 23. Utgitt av Tor Ulset. Oslo, Riksarkivet 2011

Dominik Waßenhoven
Published Online: 2013-02-14 | DOI: https://doi.org/10.1524/hzhz.2013.0041

Reviewed publication

Diplomatarium Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Bind 23. Utgitt av Tor Ulset. 2011 Riksarkivet Oslo

Keywords: Mittelalter; Medieval History

About the article

Published Online: 2013-02-14

Published in Print: 2013-02-01


Citation Information: Historische Zeitschrift, Volume 296, Issue 1, Pages 184–, ISSN (Print) 0018-2613, DOI: https://doi.org/10.1524/hzhz.2013.0041.

Export Citation

© by Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München, Germany.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in