Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

International Journal of the Sociology of Language

Founded by Fishman, Joshua A.

Ed. by Garcia Otheguy, Ofelia / Duchêne, Alexandre / Coulmas, Florian

6 Issues per year


CiteScore 2016: 0.53

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.505
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.716

Online
ISSN
1613-3668
See all formats and pricing
More options …
Volume 2018, Issue 251

Issues

La nécessité des traductions. Translating legislation in a young parliamentary regime. The case of Belgium (1830–1895)

Bieke Nouws / Reine Meylaerts
Published Online: 2018-04-12 | DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2018-0006

Abstract

In order to better understand the features and purposes of translation in multilingual states, this study looks at nineteenth-century translation policies in Belgium, a young state (founded in 1830) with liberal ambitions and a multilingual population. More specifically, it deals with the parliamentary debates on the translation into Flemish of the Bulletin des Arrêtés, Bulletin Officiel and Moniteur belge, the consecutive official journals for the publication of new legislation. Until now, language history and language policy researchers have paid too little attention to the key role played by translation and the many aspects of translation policies to consider (such as spelling, timing, translators … ), matters that go to the heart of identity issues in politics and that, consequently, aroused great emotion in some Members of Parliament (MPs).

Keywords: translation history; translation policy; institutional translation; language history; Belgium

References

 • Beyen, Marnix. 2011. Tragically modern. Centrifugal sub-nationalisms in Belgium, 1830–2009. In Michel Huysseune (ed.), Contemporary centrifugal regionalism: Comparing Flanders and Northern Italy, 17–28. Brussels: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.Google Scholar

 • Caestecker, Frank. 2010. Belgisch immigratiebeheer: Veranderende doelstellingen, resultaten en statistische presentaties, 1861–2005 [Belgian immigration management: Changing goals, results and statictical presentations, 1861–2005]. In Thierry Eggerickx & Jean-Pierre Sanderson (eds.), Histoire de la population de la Belgique et de ses territoires, 365–393. Louvain-La-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.Google Scholar

 • Clement, Jan. 2003. Taalvrijheid, bestuurstaal en minderheidsrechten. Het Belgisch model [Freedom of language, governmental language and minority rights. The Belgian model]. Antwerp: Intersentia.Google Scholar

 • D’hulst, Lieven. 2010. Translation history. In Yves Gambier & Luc van Doorslaer (eds.), Handbook of translation studies, vol. 1, 397–405. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar

 • D’hulst, Lieven. 2014. Localiser des traductions nationales: Le Bulletin des lois en version flamande et hollandaise sous la période française, 1797–1813. In Dilek Dizdar (ed.), Übersetzung und Nationenbildung, 93–108. Berlin: Frank & Timme.Google Scholar

 • De Bens, Els. 1997. De pers in België: Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen [The press in Belgium: The story of the Belgian daily press yesterday, today and tomorrow]. Tielt: Lannoo.Google Scholar

 • De Groof, Jetje. 2004. Nederlandse taalplanning in Vlaanderen in de lange negentiende eeuw, 1795–1914 [Dutch language planning in Flandres in the long nineteenth century, 1795–1914]. Brussels: Vrije Universiteit Brussel PhD thesis.Google Scholar

 • De Groof, Jetje & Eline Vanhecke. 2004. 1830 als taalpolitiek keerpunt, de jure en de facto [1830 as language political turning point, de jure and de facto]. In Wim Vandenbussche (ed.), Taal en taalgebruik in de 19de eeuw in Vlaanderen, 55–69. Gent: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.Google Scholar

 • De Smaele, Henk. 2005. Eclectisch en toch nieuw. De uitvinding van het Belgisch parlement in 1830-1831 [Eclectic and yet new. The invention of the Belgian Parliament in 1830-1831]. BMGN - Low Countries Historical Review 120(3). 408–416.Google Scholar

 • Deprez, Kas & Louis Vos. 1998. Nationalism in Belgium. Shifting identities, 1780–1995. Basingstoke: Palgrave Macmillan.Google Scholar

 • Gazzola, Michele & François Grin. 2013. Is ELF more effective and fair than translation? An evaluation of the EU’s multilingual regime. International Journal of Applied Linguistics 23(1). 93–107.CrossrefGoogle Scholar

 • Gilissen, John. 1981. Het gebruik van de Nederlandse taal in de wetgeving en publikatie van de wetten [The use of the Dutch language in legislation and publication of laws]. In John Gilissen (ed.), Historische inleiding tot het recht, vol. 2, 200–201. Antwerpen: Kluwer.Google Scholar

 • Gouvernement provisoire de la Belgique. 20 November, 1830. Bulletin des arrêtés et actes du Gouvernement Provisoire de la Belgique 33. Brussels: Imprimerie De Weissenbruch Père.Google Scholar

 • Heirbaut, Dirk. 2004a. Editing and translating the Code Civil in Belgium, 1804–2004. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 72(3–4). 215–229.CrossrefGoogle Scholar

 • Heirbaut, Dirk. 2004b. Inleiding tot de cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek in België: Gebruikte bronnen en methodologische problemen [Introduction to the cumulative edition of the Civil Code in Belgium: Sources used and methodological issues]. In Dirk Heirbaut & George Baeteman (eds.), Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. Edition cumulative du Code civil, XLV-LXXXI. Mechelen: Kluwer.Google Scholar

 • Huyttens, Emile. 1844a. Discussions du Congrès National de Belgique, 1830–1831, vol. 1. Bruxelles: Société Typographique Belge.Google Scholar

 • Huyttens, Emile. 1844b. Discussions du Congrès National de Belgique, 1830–1831, vol. 4. Bruxelles: Société Typographique Belge.Google Scholar

 • Kymlicka, Will. 1995. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon.Google Scholar

 • Lambert, José. 2004. La traduction dans les sociétés monolingues. In Harald Kittel, Armin Paul Frank, Norbert Greiner, Theo Hermans, Werner Koller, José Lambert & Paul Fritz (eds.), Übersetzung, Translation, Traduction. Ein Internationales Handbuch Zur Übersetzungsforschung, vol. 1, 69–85. Berlin & New York: Walter de Gruyter.Google Scholar

 • Martyn, Georges. 2005. Het Burgerlijk Wetboek en de evolutie van de Vlaamse rechtstaal in België [The Civil Code and the evolution of the Flemish legal language in Belgium]. In Dirk Heirbaut & Georges Martyn (eds.), Napoleons nalatenschap. Un héritage Napoléonien. Tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België. Bicentenaire du Code civil en Belgique, 271–300. Mechelen: Kluwer.Google Scholar

 • Meylaerts, Reine. 2007. La Belgique vivra-t-elle? Language and translation ideological debates in Belgium, 1919–1940. The Translator: Studies in Intercultural Communication 13(2). 297–319.Google Scholar

 • Meylaerts, Reine. 2009. Et pour les Flamands, la même chose: Quelle politique de traduction pour quelles minorités linguistiques?. Meta: Journal des Traducteurs 54(1). 7–21.CrossrefGoogle Scholar

 • Meylaerts, Reine. 2011. Translational justice in a multilingual world. An overview of translational regimes. Meta: Journal des Traducteurs 56(4). 743–757.CrossrefGoogle Scholar

 • Popelier, Patricia & Koen Lemmens. 2015. The Constitution of Belgium: A contextual analysis. Oxford: Hart.Google Scholar

 • Stengers, Jean & Éliane Gubin. 2002. Le grand siècle de la nationalité belge, de 1830 à 1918. Brussels: Racine.Google Scholar

 • van Dievoet, Guido. 2003. Het Nederlands als wetstaal in België in de negentiende en de twintigste eeuw [Dutch as legal language in Belgium in the nineteenth and the twentieth century]. Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden 5(1). 96–118.Google Scholar

 • van Goethem, Herman. 1990. De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht, 1795–1935 [The language situation in the Flemish-Belgian judiciary, 1795–1935]. Brussel: Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.Google Scholar

 • Vandenbogaerde, Sebastiaan. 2014. Vectoren van het recht. Geschiedenis van de Belgische juridische tijdschriften [Vectors of the law. History of te Belgian judicial journals]. Ghent: Universiteit Gent PhD thesis.Google Scholar

 • Vandeweyer, Luc. 2003. Vertalingen als steen des aanstoots. Taalpolitiek in het Ministerie van Financiën voor 1914 [Translations as stumbling stone. Language politics in the Ministery of Finance before 1914]. Wetenschappelijke Tijdingen 62(1–2). 3–21, 83–97.Google Scholar

 • Vogl, Ulrike & Hüning. Matthias. 2010. One nation, one Language? The case of Belgium. Dutch Crossing 34(3). 228–247.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • von Busekist, Astrid. 1998. La Belgique: Politique des langues et construction de l’Etat, de 1780 à nos jours. Paris: Duculot.Google Scholar

 • Weerts, Sophie. 2015. La langue de l’État. Proposition d’un modèle de pluralisme linguistique à partir de l’étude comparée des droits belge et suisse. Brussels: Bruylant.Google Scholar

 • Willemyns, Roland. 2002. Liever Hollandsch dan Fransch: Taalcontact en taalconflict in het negentiende-eeuwse Vlaanderen [Dutch rather than French: Language contact and language conflict in nineteenth-century Flandres]. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112(3). 381–425.Google Scholar

 • Wils, Lode. 1991. L’emploi des langues en matières judiciaires et administratives dans le royaume de Belgique. Revue du Nord 73(1). 51–71.CrossrefGoogle Scholar

 • Witte, Els. 1985. De ‘Moniteur belge’, de regering en het parlement tijdens het unionisme, 1831–1845 [The ‘Moniteur belge’, the government and parliament during the unionist period, 1831–1845]. Brussels: Belgisch Staatsblad.Google Scholar

 • Witte, Els, Jan Craeybeckx & Alain Meynen. 2005. Politieke geschiedenis van België, van 1830 tot heden [Political history of Belgium, from 1830 to today]. Antwerp: Standaard.Google Scholar

 • Witte, Els & van Velthoven. Harry. 2010. Strijden om taal: De Belgische taalkwestie in historisch perspectief [Struggling over language: The Belgian language question in historical perspective]. Kapellen: Pelckmans.Google Scholar

About the article

Published Online: 2018-04-12

Published in Print: 2018-04-25


Citation Information: International Journal of the Sociology of Language, Volume 2018, Issue 251, Pages 111–130, ISSN (Online) 1613-3668, ISSN (Print) 0165-2516, DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl-2018-0006.

Export Citation

© 2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in