Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association


IMPACT FACTOR 2015: 0.571
5-year IMPACT FACTOR: 0.779

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.392
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.470
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.694

Open Access
Online
ISSN
2299-4831
See all formats and pricing
Instrumental Insemination of Honey Bee Queens During Flight Activity Predisposition Period 2. Number of Spermatozoa in Spermatheca

Dariusz Gerula1 / Beata Panasiuk1 / Paweł Węgrzynowicz1 / Małgorzata Bieńkowska1

Apiculture Division, Research Institute of Horticulture, Kazimierska 2, 24-100 Puławy, Poland1

This content is open access.

Citation Information: Journal of Apicultural Science. Volume 56, Issue 1, Pages 159–167, ISSN (Print) 1643-4439, DOI: 10.2478/v10289-012-0016-8, June 2012

Publication History

Published Online:
2012-06-19

Instrumental Insemination of Honey Bee Queens During Flight Activity Predisposition Period 2. Number of Spermatozoa in Spermatheca

The effect of the instrumental insemination of honeybee queens after they performed their orientation flight or attempted to perform the flight, on the number of sperm in the spermatheca was observed. Naturally mated queens and instrumentally inseminated queens were examined. Queens were instrumentally inseminated under one of the following 4 circumstances: the instrumentally inseminated queens were either 7 day olds and had been given either a short or long-CO2 treatment, or they were inseminated after the trial flight or after returning from the orientation flight. Queens from the various groups had a similar number of spermatozoa in their spermatheca (on average, from 4.7 to 5.3 million). The number of spermatozoa filling the spermatheca influenced both the color and the texture of spermathecae. Significant differences in the number of spermatozoa were stated. Instrumentally inseminated queens that did not lay eggs had significantly less spermatozoa in their spermathecae (3.9 mln) than egg laying queens (5.5 mln).

Sztuczne Unasienianie Matek Pszczelich w Okresie Aktywności Lotnej 2. Liczba Plemników w Zbiorniczkach Nasiennych Matek

Badano, czy sztuczne unasienienie matek pszczelich w okresie kiedy próbują wykonać loty lub po wykonaniu przez nie pierwszych lotów, wpływa na liczbę plemników w ich zbiorniczkach nasiennych. Obserwacje wykonano w latach 2007-2008 i w 2010 w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach. Przebadano łącznie 133 matki pszczele rasy kaukaskiej. Przyjęte w ulikach matki podzielono losowo na 5 grup: grupę matek do naturalnego unasienienia, i 4 grupy doświadczalne matek sztucznie unasienionych nasieniem w ilości 8 μl, które różniły się terminem inseminacji, sposobem ich traktowania i długością narkozy CO2. Obserwowano następujące grupy matek: 1.NM - matki naturalnie unasienione, 2.II7CO2L - matki sztucznie unasienione w wieku 7 dni poddane narkozie CO2, 3 minuty w trakcie inseminacji i 3 minuty 2 doby po inseminacji, 3.II7CO2S - matki sztucznie unasienione w wieku 7 dni poddane krótkiej narkozie CO2, około 30 sekund na czas wstrzyknięcia nasienia matkom, 4.IItMF - matki unasienione sztucznie kiedy próbowały wykonać swój pierwszy lot, poddane narkozie CO2 na około 30 sekund jw. oraz 5.IIa1F - matki sztucznie unasienione po pierwszym locie, poddane narkozie CO2 na około 30 sekund jw. Matki z poszczególnych grup miały podobną liczbę plemników w zbiorniczkach nasiennych, średnio od 4,7 do 5,3 mln. Stwierdzono istotnie różną liczbę plemników w zależność od koloru i wyglądu zewnętrznego zbiorniczków nasiennych. Najwięcej plemników miały matki, u których zbiorniczek nasienny miał wyraźną ziarnistą strukturę zewnętrzną o zabarwieniu białym lub kremowym oraz z charakterystycznym połyskiem. Najmniej plemników miały te matki, u których zbiorniczek był lekko mętny lub biały bez wyraźnej struktury zewnętrznej. Matki unasienione ale nieczerwiące miały istotnie mniej plemników (3,9 mln) w zbiorniczkach nasiennych niż matki czerwiące (5,5 mln). Matki unasieniane w różnym wieku: 5-16 dni miały podobną liczbę plemników w zbiorniczkach nasiennych. Nie stwierdzono, aby liczba plemników w zbiorniczkach nasiennych matek wpływała na długość okresu od unasienienia do rozpoczęcia czerwienia.

Keywords: honeybee; number of sperms; spermatheca; instrumental insemination; flight activity; natural mating; texture and color of spermatheca

Keywords: pszczoła miodna; liczba plemników w zbiorniczkach nasiennych; inseminacja; aktywność lotna; naturalne unasienianie; tekstura i kolor zbiorniczka nasiennego

 • Bieńkowska M., Panasiuk B. (2006) - Influence of the diameter of the inseminating needle tip on the results of bee queens' fertilization. J. Apic. Sci., 50(2): 137-145.

 • Bieńkowska M., Węgrzynowicz P., Panasiuk B., Gerula D., Loc K. (2008) - Influence of the age of honey bee queens and dose of semen on condition of instrumentally inseminated queens kept in cages with 25 worker bees in bee colonies. J. Apic. Sci., 52(2): 23-33.

 • Cobey S. W. (2012) - Field Dissection of the spermatheca, [online] http://www.honeybee.breeding.com/HBIS/pdf/4.SpermathecaDissection.pdf

 • Ebadi R., Garry N. E. (1980) - Factors affecting survival, migration of spermatozoa and onset of oviposition in instrumentally inseminated queen honeybees. J. Apic. Res., 19(2): 96-104.

 • Gerula D., Bieńkowska M., Panasiuk B. (2011) - Instrumental insemination of honey bee queens during flight activity predisposition period 1. Onset of oviposition. J. Apic. Sci., 55(2): 53-66.

 • Glenn T. (2012) - Diagnosis of failing queens by inspecting the spermatheca, [online] http://www.Glenn-apiaries.com/sperm.html

 • Gontarz A., Bieńkowska M., Loc K. (2005) - Effect of queen caging condition on insemination results. J. Apic. Sci., 49(1): 5-15.

 • Harbo J. R. (1986) - Propagation and instrumental insemination, in: Renderer T.E.(Ed.), Bee Breeding and Genetics, Academic Press, Inc., pp. 361-389.

 • Janoušek J. (1987) - Effect of carbon dioxide on initiation of oviposition of inseminated queens. Vedecke Prace, V.U.V. v Dole, 9: 57-64.

 • Kaftanoglu O., Peng V. S. (1982) - Effects of insemination on the initiation of oviposition in the queen honeybee. J. Apic. Res., 21(1): 3-6.

 • Konopacka Z. (1991) - Wpływ narkozy CO2 i N2O na wyniki sztucznego unasieniania matek pszczelich. [Effect of CO2 and N2O anaesthetics on the results of instrumental insemination of honey bee queens - in Polish]. Pszczeln. Zesz. Nauk., 35: 3-18.

 • Laidlaw H. H. (1954) - Beekeeping management for bee breeder. Am. Bee J., 94(3): 93-95.

 • Mackensen O. (1947) - Effect of carbon dioxide on initial oviposition of artificially inseminated and virgin queens bees. J. Econ. Enotmol., 40: 344-349.

 • Mackensen O. (1964) - Relation of semen volume to success in artificial insemination of queen honey bee. J. Econ. Entomol., 57(4): 581-583.

 • Mackensen O., Roberts W. C. (1948) - A manual for the artificial insemination of queen bees. US Bureau of Entomology and Plant Quar., ET-250.

 • Prabucki J., Jasiński Z., Chuda-Mickiewicz B. (1987) - The results of mass insemination of bee queens inseminated onefold and twofold and stocked in different ways. XXX Intern. Apicult. Congr., Warsaw: 169-174.

 • Wilde J. (1994) - Wpływ sposobu przetrzymywania matek pszczelich przed i po inseminacji na rezultaty tego zabiegu. [The effect of the method of keeping honeybee queens before and after the insemination on the results - in Polish]. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst. Zootechnica, 39: 153-166.

 • Woyke J. (1960) - Naturalne i sztuczne unasienianie matek pszczelich. [Natural and artificial insemination of queen bees - in Polish]. Pszczeln. Zesz. Nauk., 4: 183-275.

 • Woyke J. (1979) - Effect of access of worker honeybees to the queen on the results of instrument al insemination. J. Apic Res., 19(2): 136-143

 • Woyke J. Fliszkiewicz C., Jasiński Z. (2001) - Prevention of natural mating of instrumentally inseminated queen honey bees by proper method on instrumental insemination. J. Apic. Sci., 45: 101-114.

 • Woyke J., Jasiński Z. (1973) - Influence of external conditions on the number of spermatozoa entering the spermatheca of instrumentally inseminated honeybee queens. J. Apic. Res., 12(3): 145-151.

 • Woyke J., Jasiński Z. (1976) - The influence of age of the results of instrument al insemination of honeybee queens. Apidologie, 7(4): 301-306. [CrossRef]

 • Woyke J., Jasiński Z. (1978) - Influence of age of drones of the results of instrumental insemination of honeybee queens. Apidologie, 9(3): 203-212. [CrossRef]

 • Woyke J., Jasiński Z. (1979) - Number of worker bees necessary to attend instrumentally inseminated queens kept in an incubator. Apidologie, 9(3): 203-212.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Marco Porporato, Giacomo Grillone, Augusto Patetta, Aulo Manino, and Daniela Laurino
Journal of Apicultural Science, 2015, Volume 59, Number 2

Comments (0)

Please log in or register to comment.