Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of the International Arthurian Society

Editor-in-Chief: Tether, Leah / Rayner, Samantha

1 Issue per year

Online
ISSN
2196-9361
See all formats and pricing
More options …

État présent: Arthurian Literature in Middle Dutch

Bart Besamusca / Frank Brandsma
Published Online: 2015-11-19 | DOI: https://doi.org/10.1515/jias-2015-0001

:

 • Dutch romances I: Roman van Walewein; II: Ferguut; III: Five interpolated romances from the Lancelot Compilation (Die Wrake van Ragisel; Die riddere metter mouwen; Walewein ende Keye; Lanceloet en het hert met de Witte Voet; Torec), ed. and trans. by David Johnson and Geert H. M. Claassens (Woodbridge: Boydell & Brewer, 2012). Google Scholar

 • Ferguut, ed. by E. Rombauts, N. de Paepe, M. J. M. de Haan (Culemborg: Tjeenk Willink Noorduijn, 1976). Google Scholar

 • Ferguut, of de ridder met het witte schild, trans. by Willem Kuiper (Amsterdam: Athenaeum – Polak and Van Gennep, 2002). Google Scholar

 • Gerritsen, Willem P., Die Wrake van Ragisel: onderzoekingen over de Middelnederlandse bewerkingen van de Vengeance Raguidel, gevolgd door een uitgave van de Wrake-teksten (Assen: Van Gorcum, 1963). Google Scholar

 • Jacob van Maerlant, Historie vanden Grale und Boek van Merline. Nach der Steinforter Handschrift, ed. by Timothy Sodmann (Köln, Wien: Böhlau, 1980). Google Scholar

 • Jacob van Maerlant, Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift, ed. by J. van Vloten (Leiden: E. J. Brill, 1880). Google Scholar

 • Jacob van Maerlant and Lodewijk van Velthem, Merlijn. De tovenaar van koning Arthur, sel. and trans. by Frank Brandsma (Amsterdam: Athenaeum – Polak and Van Gennep, 2004). Google Scholar

 • Kronenberg, M. E., ‘Een onbekend volksboek van Merlijn (c. 1540)’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 48 (1929), 18–34. Google Scholar

 • Kuiper, Willem, Die riddere metten witten scilde: oorsprong, overlevering en auteurschap van de Middelnederlandse Ferguut, gevolgd door een diplomatische editie en een diplomatisch glossarium (Amsterdam: Schiphouwer en Brinkman, 1989). Google Scholar

 • Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (1–5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment), ed. by Bart Besamusca and Ada Postma (Hilversum: Verloren, 1997; Middelnederlandse Lancelotromans IV). Google Scholar

 • Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2 (vs. 5531–10740). Met een inleidende studie over de vertaaltechniek, ed. by Bart Besamusca (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1991; Middelnederlandse Lancelotromans V). Google Scholar

 • Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 3 (vs. 10741–16263), met een inleidende studie over de entrelacement-vertelwijze, ed. by Frank Brandsma (Assen-Maastricht: Van Gorcum, 1992; Middelnederlandse Lancelotromans VI). Google Scholar

 • Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 4 (vs. 16264–26636), ed. by Ada Postma (Hilversum: Verloren, 1998; Middelnederlandse Lancelotromans VII). Google Scholar

 • Lanceloet en het hert met de witte voet, ed. by Maartje Draak (Culemborg: Tjeenk Willink Noorduijn, 1976). Google Scholar

 • Lantsloot vander Haghedochte. Fragmenten van een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose, ed. by W. P. Gerritsen (Amsterdam, Oxford, New York: North Holland, 1987; Middelnederlandse Lancelotromans II). Google Scholar

 • Lie, Orlanda S. H., The Middle Dutch Prose Lancelot. A Study of the Rotterdam Fragments and their place in the French, German, and Dutch Lancelot en prose tradition (Amsterdam, Oxford, New York: North Holland, 1987; Middelnederlandse Lancelotromans III). Google Scholar

 • De Middelnederlandse Perceval-traditie. Inleiding en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de Perceval of Conte du Graal van Chrétien de Troyes, en de Perchevael in de Lancelotcompilatie, ed. by Soetje Ida Oppenhuis de Jong. (Hilversum: Verloren, 2003; Middelnederlandse Lancelotromans IX). Google Scholar

 • Minnen, Bart van, and Geert Claassens, ‘De Roman van Lancelot in Middelnederlands proza: het fragment-Wezemaal’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 121 (2005), 169–83. Google Scholar

 • Moriaen, ed. by H. Paardekooper-van Buuren, M. Gysseling (Zutphen: Thieme, 1970). Google Scholar

 • Penninc and Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord. Artur-epos uit het begin van de 13 e eeuw, ed. by G. A. van Es (Zwolle: Tjeenk Willink, 1957, and 1976). Google Scholar

 • Penninc and Pieter Vostaert, Roman van Walewein, trans. by Rien J. Wols (Utrecht: Prisma, 1983). Google Scholar

 • Penninc and Pieter Vostaert, Roman van Walewein, ed. and trans. by Johan H. Winkelman and Gerhard Wolf (Münster: Agenda Verlag, 2010; Bibliothek mittelniederländischer Literatur V). Google Scholar

 • Récits arthuriens en moyen néerlandais: ‘Roman van den Riddere metter mouwen’/Le Roman du Chevalier à la manche, ‘Lanceloet en het hert met de witte voet’/Lancelot et le Cerf au pied blanc, ed. and trans. by Baukje Finet-van der Schaaf (Grenoble: ELLUG, 2012). Google Scholar

 • Ridders van de Ronde Tafel. Arturverhalen uit de Nederlanden, trans. by Ingrid Biesheuvel (Amsterdam: Athenaeum, 2012). Google Scholar

 • Roman van Lancelot (XIIIe eeuw). Naar het (eenig-bekende) handschrift der Koninklijke Bibliotheek, op gezag van het Gouvernement, ed. by W. J. A. Jonckbloet (’s-Gravenhage: W. P. van Stockum, 1846–1849). Google Scholar

 • Roman van Lancelot, sel. and trans. by J.P. Bruggink et al. (Amsterdam: Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1986). Google Scholar

 • Le Roman de Moriaen, ed. and trans. by Baukje Finet-van der Schaaf (Grenoble: Ellug, 2009). Google Scholar

 • Roman van den Riddere metter Mouwen, ed. by M. J. M. de Haan en L. Jongen (Utrecht: H&S, 1983). Google Scholar

 • Torec, ed. by Jan and Maaike Hogenhout (Abcoude: n.p., 1978). Google Scholar

 • Walewein, de neef van koning Arthur [trans. of Walewein ende Keye and Moriaen], trans. by Ludo Jongen (Amsterdam: Athenaeum – Polak and Van Gennep, 1992). Google Scholar

 • Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman overgeleverd in de Lancelotcompilatie, ed. by Marjolein Hogenbirk (with W. P. Gerritsen) (Hilversum: Verloren, 2011; Middelnederlandse Lancelotromans X). Google Scholar

 • Winkelman, Johan H., Vergeten fragmenten van Limburgse liefdesromans uit omstreeks 1200. Een drieluik over Floyris en Blantsefluor, Aiol en Mirabel en Tristant en Ysolt (Leiden: n.p., 2013), pp. 171–208. Web: http://www.dbnl.org/tekst/_tri001tris02_01/ Google Scholar

 • http://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/remlt/remltindex.htm (Index of proper names in Middle Dutch literary texts) Google Scholar

 • http://gtb.inl.nl (web version of Middle Dutch dictionary) Google Scholar

 • www.bibliotheek.leidenuniv.nl/bijzondere-collecties/bijzondere-collecties/hoogtepunten-middelnederlandse-literatuur.html (Digital images Walewein and Ferguut manuscripts) Google Scholar

 • www.arthurianfiction.org (Database on mss, texts, themes) Google Scholar

 • www.bntl.nl (Bibliography on Dutch language and literature) Google Scholar

 • www.dbnl.org (repository of primary texts and research articles) Google Scholar

 • www.dbnl.org/tekst/_tri001tris02_01/ (Tristan fragments) Google Scholar

 • www.e-laborate.nl/en/ (Editing tool) Google Scholar

 • www.kb.nl/themas/middeleeuwen/lancelotcompilatie (Digital images Lancelot Compilation manuscript) Google Scholar

 • www.vogala.org (app: Middle Dutch read aloud) Google Scholar

 • www.waleweinendekeye.huygens.knaw.nl (Digital edition Walewein ende Keye) Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-11-19

Published in Print: 2015-11-30


Citation Information: Journal of the International Arthurian Society, Volume 3, Issue 1, Pages 4–31, ISSN (Online) 2196-9361, ISSN (Print) 2196-9353, DOI: https://doi.org/10.1515/jias-2015-0001.

Export Citation

© 2015 by De Gruyter.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in