Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.15

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.182
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.324

Open Access
Online
ISSN
2083-4608
See all formats and pricing
More options …
Volume 8, Issue 1

Issues

Development of an Integrated Framework for Assessing and Improving the Performance of Manufacturing Industries in Developing Countries

Chanan Syan
 • Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad, West Indies
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Krystal Ramoutar
 • Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, The University of the West Indies St. Augustine, Trinidad, West Indies
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2009-05-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10040-008-0103-x

Development of an Integrated Framework for Assessing and Improving the Performance of Manufacturing Industries in Developing Countries

In developing countries, there is an overwhelming challenge to diversify the economy from the primary sectors to more value adding and income generating sustainable secondary or manufacturing sectors. As global competitiveness intensifies, it is imperative that manufacturing organizations in developing countries can compete at a global level. This research focuses on Trinidad and Tobago (T&T) and the wider Caribbean region. However, its applicability and relevance is extensive. This paper investigates the manufacturing techniques/practices currently implemented in T&T with focus on companies that are compliant with quality and health and safety policies. This study advocates the need for a strategic approach for the successful implementation of world-class manufacturing (WCM) techniques/practices in T&T manufacturing industry. The methodology as well as research instruments developed and used are presented.

Opracowanie Zintegrowanych Schematów Ramowych do Oceny I Poprawy Wydajności Produkcyjnych Branż Przemysłowych W Krajach Rozwijających Się

W krajach rozwijających się istnieje wszechobecne dążenie do dywersyfikacji gospodarki i przejścia od pierwotnych gałęzi w kierunku branż pozwalających uzyskać większą wartość dodaną i generujących wyższe zyski, należących do sektorów zrównoważonych, zaawansowanych technologicznie lub przetwórczych. Ponieważ globalna konkurencja jest coraz bardziej intensywna, oczywistym imperatywem jest fakt, iż organizacje produkcyjne w krajach rozwijających się mogą konkurować na poziomie globalnym. Niniejsze badania skupiają się na Trynidadzie i Tobago (T&T) i w szerszym pojęciu - rejonie Karaibów, jednak zakres ich zastosowania oraz przydatność są o wiele szersze. Niniejszy artykuł omawia badania dotyczące technik i praktyk wytwarzania stosowanych obecnie w Trynidadzie i Tobago, skupiając się na firmach, które działają zgodnie z zasadami polityki jakości oraz zdrowia i bezpieczeństwa (BHP). To badanie popiera potrzebę opracowania strategicznego podejścia w celu pomyślnego wdrożenia światowej klasy technik i praktyk wytwarzania (WCM) w przemyśle Trynidadu i Tobago. Przedstawiona jest metodologia badań, a także opracowane i stosowane narzędzia badawcze.

Keywords: Manufacturing Performance; World-class Manufacturing; Trinidad and Tobago; Health and Safety; ISO 9000

Keywords: wydajność wytwarzania; światowej klasy techniki wytwarzania; Trynidad i Tobago; Zdrowie i Bezpieczeństwo (BHP); ISO 9000

 • Al Khalifa K.N. and E.M. Aspinwall.: The development tof TQM in Qatar.The TQM Magazine, v. 12, no 3. p. 194-204, 2000.Google Scholar

 • Amar K. and Z.M. Zain.: Barriers to implementing TQM in Indonesian manufacturing organizations.The TQM Magazine, v. 14, no 6, p. 367-372, 2002.Google Scholar

 • Barnes M., T. Dickinson L. Coulton S. Dransfield J. Field N. Fisher, I Saunders and D Shaw.: A new approach to performance measurement for small to medium enterprises. Proceedings of the Performance Measurement - Theory and Practice Conference, Cambridge, 14-17 July 1998.Google Scholar

 • Bugdol M.: The implementation of TQM philosophy in Poland.The TQM Magazine, v. 17, no 2, p. 113-120, 2005.Google Scholar

 • Campbell J.L.: Recent trends in institutional analysis: bringing culture back into political economy. Working Paper, Harvard University, Boston, MA, 1994.Google Scholar

 • Central Bank of Trinidad and Tobago, Ministry of Finance: Annual Economic Survey 2006, Review of the National Economy, Trinidad, 2006.Google Scholar

 • Chan C. and P.M.C. Swatman.: From EDI to internet commerce: the BHL steel experiences.Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, v. 10, no 1, p. 72-82, 2000.CrossrefGoogle Scholar

 • Cronin M.J.: The Internet Strategy Handbook: Lessons from the New Frontier of Business, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1996.Google Scholar

 • Digalwar A.K. And K.S. Sangwan.: Development and validation of performance measures for world-class manufacturing practise in India.Journal of Advanced Manufacturing Systems, v. 6, no 1, p. 21-38, 2007.Google Scholar

 • De Toni A. and S. Tonchia.: Lean organisation, management-by-process and performance measurement.International Journal of Operations and Production Management, v. 16, no 2, p. 221-236, 1996.Google Scholar

 • Doyle K.: Who's killing total quality?Incentive, v. 16, no 8, p. 12-19, 1992.Google Scholar

 • Eid R. and M. Trueman.: Factors affecting the success of business-to-business international internet marketing (B-to-B IIM): an empirical study of UK companies.Industrial Management and Data Systems, v. 104, no 1, p. 16-30, 2004.Google Scholar

 • Fredendall L.D., J.W. Patterson W.J. Kennedy and T. Griffin.: Maintenance: modeling its strategic impact.Journal of Managerial Issues, v. 9, no 4, p. 440-453, 1997.Google Scholar

 • Garengo P., S. Biazzo and U.S. Bititci.: Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda.International Journal of Management Reviews, v. 7, no 1, p. 25-47, 2005.CrossrefGoogle Scholar

 • Ghalayini A.M. and J.S. Noble.: The changing basis of performance measurement.International Journal of Operations and Production Management, v. 16, no 8, p. 63-80, 1996.Google Scholar

 • Ghalayini A.M., J.S. Noble and T. Crowed.: An integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness.International Journal of Production Economics, v. 48, no 3, p. 207-225, 1997.Google Scholar

 • Gilgeous V. and M. Gilgeous.: A framework for manufacturing excellence.Integrated Manufacturing Systems, v. 10, no 1, p. 33-44, 1999.Google Scholar

 • Girvan, N: Towards a Single Development Vision and the Role of the Single Economy, CARICOM Secretariat, Guyana, 2007.Google Scholar

 • Gomes C.F., M.M. Yasin, and J.V. Lisboa.: A literature review of manufacturing performance measures and measurement in an organizational context: a framework and direction for future research.Journal of Manufacturing Technology Management, v. 15, no 6, p. 511-530, 2004.Google Scholar

 • Greene A.: Plant-wide systems: a world class perspective.Production Inventory Management, v. 11, no 7, p. 14-15, 1999.Google Scholar

 • Hackman J.R. and Wageman.: Total quality management: empirical, conceptual and practical issues.Administrative Science Quarterly, v 40, p. 309-342, 1995.CrossrefGoogle Scholar

 • Harriss J.: 'Japanization': context and culture in the Indonesian automotive industry.World Development, v. 23, no 1, p. 117-128, 1995.CrossrefGoogle Scholar

 • Hayes R.H. and S.C. Wheelwright.: Restoring our Competitive Edge: Competing through Manufacturing, John Wiley, New York, 1984.Google Scholar

 • Ho S.K.M.: Is the ISO 9000 series for total quality management.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, v. 25, no 1, p. 51-66, 1995.Google Scholar

 • Hollensen S.: Global Marketing: A Market-Responsive Approach, 2nd Ed. Pearson Education Limited, Harlow, 2001.Google Scholar

 • Hsu L.L. and T.M. Lin.: The longitudinal literature review on the interaction between manufacturing and marketing: a multi-dimensional content analysis.International Journal of Management and Enterprise Development, v. 3, no 1, p. 114-146, 2006.Google Scholar

 • International Organization for Standardization (ISO), 2002: Quality management systems-guidelines for performance improvements. ISO 9004.Google Scholar

 • International Organization for Standardization (ISO), 2002: Quality management systems-requirements. ISO 9001.Google Scholar

 • Kennerley M. and A. Neely.: A framework of the factors affecting the evolution of performance measurement systems.International Journal of Operations and Production Management, v. 22, no 11, p. 1222-1245, 2002.Google Scholar

 • Kodali R.B., K.S. Sangwan and V.K. Sunnapwar.: Performance value analysis for the justification of world-class manufacturing systems.Journal of Advanced Manufacturing Systems, v. 3, no 1, p. 85-102, 2004.Google Scholar

 • Laugen B.T.N. Acur H. Boer and J. Frick.: Best manufacturing practices What do the best-performance companies do? International Journal of Operations and Production Management, v. 25, no 2, p. 131-150, 2005.Google Scholar

 • Lo T.Y.: Quality culture: a product of motivation within organization.Managerial Auditing Journal, v. 17, no 5, p. 272-276, 2002.Google Scholar

 • Mann R.S. and D.F. Kehoe.: An evaluation of the effects of quality improvement activities on business performance.International Journal of Quality and Reliability Management, v. 11, no 4, p. 29-40, 1994.Google Scholar

 • Meditz S.W. and D.M. Hannatty. Islands of the Commonwealth Caribbean: A Regional Study, Library of Congress, Washington D. C, 1989.Google Scholar

 • Najmi M. and D.F. Kehoe.: An integrated framework for post-ISO 9000 quality development.International Journal of Quality and Reliability Management, v. 17, no 3, p. 226-258, 2000.Google Scholar

 • Neely A., J. Mills, H. Richards, M. Gregory, J. Bourne and M. Kennerley.: Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach.International Journal of Operations and Production Management, v. 20, no 10, p. 1119-1145, 2000.Google Scholar

 • Patterson J.W., W.L. Kennedy and L.D. Fredendall.: Total productive maintenance is not for this company.Production and Inventory Management Journal, v. 36, no 2, p. 61-64, 1995.Google Scholar

 • Prabhu V., A. Appleby, D. Yarrow, and E. Mitchell.: The impact of ISO 9000 and TQM on best practice/performance.The TQM Magazine, v. 12, no 2, p. 84-91, 2000.Google Scholar

 • Pun K.F. and A.S. White.: A performance measurement paradigm for integrating strategy formulation: A review of systems and frameworks.International Journal of Management Reviews, v. 7, no 1, p. 49-71, 2005.CrossrefGoogle Scholar

 • Quazi H.A. and S.R. Padibjo.: A journey towards total quality management through ISO 9000 certification-a study on small and medium-sized enterprises in Singapore.International Journal of Quality and Reliability Management, v. 15, no 5, p. 489-508, 1998.Google Scholar

 • Rad A.M.M.: The impact of organizational culture on the successful implementation of TQM.The TQM Magazine, v. 18, no 6, p. 606-625, 2006.Google Scholar

 • Safayeni F., L. Purdy, R. van Engelen and S. Pal.: Difficulties of just-in-time implementation: a classification scheme.International Journal of Operations and Production Management, v. 11, no7, p. 27-36, 1991.Google Scholar

 • Salaheldin I.S. JIT implementation in Egyptian manufacturing firms: some empirical evidence.International Journal of Operations and Production Management, v. 25, no 4, p. 354-370, 2005.Google Scholar

 • Salaheldin I.S. and R. Eid. The implementation of world class manufacturing techniques in Egyptian manufacturing firms.Industrial Management and Data Systems, v. 107, no 4, p. 51-566, 2007.Google Scholar

 • Saraph. J., P. Benson and R. Schroeder. An Instrument for Measuring the Critical Factors of Quality Management.Decision Sciences, v. 20, no 4, p. 812, 1989.Google Scholar

 • Saxena K. and B. Sahay.: Managing IT for world-class manufacturing: the Indian scenario.International Journal of Information Management, v. 20, no. 1, p. 29-57, 2000.Google Scholar

 • Schonberger R.J.: World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, The Free Press, New York, 1986.Google Scholar

 • Schonberger R.J.: World Class Manufacturing: Implementing JIT and TQC, The free Press, New York, 1987.Google Scholar

 • Skinner S.: Business-to-Business E-Commerce: Investment Perspective, Durlacher Ltd, London, 1999.Google Scholar

 • Trinidad and Tobago, Ministry of Finance: Office of the Prime Minister: Budget Statement 2008, Trinidad, 2008.Google Scholar

 • Voss C.A.: Alternative paradigms for manufacturing strategy.International Journal of Operations and Production Management, v. 15, no 4, p. 5-16, 1995.Google Scholar

 • Wang C.L. and P.K. Ahmed.: Energising the organization-A New agenda for business excellence.Measuring Business Excellence, v. 5, no 4, p. 22-27, 2001.Google Scholar

 • West, Jacqueline. South America, Central America and the Caribbean 2002. 10 ed. Taylor & Francis Group, London, 2001.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-05-18

Published in Print: 2008-01-01


Citation Information: Journal of Konbin, Volume 8, Issue 1, Pages 77–92, ISSN (Online) 2083-4608, ISSN (Print) 1895-8281, DOI: https://doi.org/10.2478/v10040-008-0103-x.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in