Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.15

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.182
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.324

Open Access
Online
ISSN
2083-4608
See all formats and pricing
More options …
Volume 32, Issue 1

Issues

The Image Brightness Control System Dedicated For The Autonomous Unmanned Aerial Vehicle

STEROWANIE JASNOŚCIĄ OBRAZU NA POTRZEBY WIZYJNEGO SYSTEMU OMIJANIA PRZESZKÓD BEZZAŁOGOWEGO APARATU LATAJACEGO

Jakub Cieśluk / Zdzisław Gosiewski
Published Online: 2015-08-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0032

Abstract

The investigations of systems which allow to avoid obstacles by the unmanned aerial vehicles (UAV) are presented in the paper. The systems are designed to enable the full autonomous UAV flight in unknown, dynamic environment. Presented solutions enable to real-time control of the image brightness, without significantly disturbing the objectivity of the vision system. Single board ADSP-BF537 computer with built-in CMOS camera was used in the experimental studies. The final stage of the task is to perform fully autonomous missions of flying object with the real obstacles on its trajectory.

Streszczenie

W artykule przedstawiono sprzętowo programową metodę układu kontroli jasności. Jest to istotne w przypadku analizy obrazów w dynamicznym otoczeniu. Przykładem zastosowania tego są wizyjne systemy omijania przeszkód testowane w warunkach dużego i zmiennego nasłonecznienia. Przedstawione w pracy rozwiązania pozwalają w czasie rzeczywistym sterować jasnością obrazu nie zaburzając w znaczący sposób obiektywności wyników systemu wizyjnego. W pierwszej części artykułu rozważane są możliwości programowe kompensacji refleksów świetlnych, natomiast w drugiej części (sprzętowej) skonstruowany został układ sterujący przysłoną obiektywu. W badaniach eksperymentalnych wykorzystany został jednopłytkowy komputer ADSP-BF537 z wbudowaną kamerą CMOS. Otrzymane charakterystyki jasności obrazu, zależne od poziomu otwarcia przysłony, pozwoliły na dobranie parametrów algorytmu sterowania jasnością. System przetestowany został podczas badań poligonowych, których część wyników zamieszczona została w artykule.

Keywords: Unmanned Aerial Vehicle; Obstacle Avoidanace; Vision Systems

Słowa kluczowe:: kontrola jakości; analiza obrazów; kompensacja refelksów świetlnych

8. Bibliografia

  • [1] J. Ciesluk, Z. Gosiewski, ”Wizyjny system detekcji nieba wykorzystany do zadania omijania przeszkód przez bezzałogowe aparaty latające”, Mechanika w Lotnictwie XV, 2012Google Scholar

  • [2] Z. Gosiewski, J Cieśluk, L. Ambroziak: Vision-based obstacle avoidance for unmanned aerial vehicles, 4th International Congress on Image and Signal Processing, IEEE Indexed, 2011, pp. 2020-2025Google Scholar

  • [3] G.C.H.E. de Croon, B.D.W. Remes, C. De Wagter, and R. Ruijsink, “Sky Segmentation Approach to Obstacle Avoidance”, Aerospace Conference, 2011 IEEE, pp. 1-16Google Scholar

  • [4] Shen, Y. and Wang, Q. (2013) Sky Region Detection in a Single Image for Autonomous Ground Robot Navigation. International Journal of Advanced Robotic Systems, 10, 362.Web of ScienceGoogle Scholar

  • [5] J. Cieśluk, Z. Gosiewski: A Stereovision System for Real Time Obstacle Avoidance by Unmanned Aerial Vehicle, Solid State Phenomena, 2013, s159-164.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2015-08-21

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Journal of KONBiN, Volume 32, Issue 1, Pages 71–82, ISSN (Online) 2083-4608, DOI: https://doi.org/10.2478/jok-2014-0032.

Export Citation

© Jakub Cieśluk et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in