Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Latvian Journal of Chemistry

The Journal of Riga Technical University

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0868-8249
See all formats and pricing
More options …

Biobutanol Production from Agricultural Waste: A Simple Approach for Pre-Treatment and Hydrolysis

L. Mezule
 • Corresponding author
 • Dept. of Water Engineering and Technology, Riga Technical University, Azenes iela 16/20-263, Riga, LV-1048, Latvia
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ K. Tihomirova
 • Dept. of Water Engineering and Technology, Riga Technical University, Azenes iela 16/20-263, Riga, LV-1048, Latvia
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ A. Nescerecka
 • Dept. of Water Engineering and Technology, Riga Technical University, Azenes iela 16/20-263, Riga, LV-1048, Latvia
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ T. Juhna
 • Dept. of Water Engineering and Technology, Riga Technical University, Azenes iela 16/20-263, Riga, LV-1048, Latvia
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-05-21 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10161-012-0028-5

One of the main concerns regarding extensive production of biobutanol has been associated with the high costs of the substrate (preparation of fermentable sugars) and the relatively low tolerance of Clostridia to butanol. In this study a simple, mild approach was tested to obtain fermentable sugars from agricultural waste. Giant hogweed and hay was pre-treated with simple boiling and enzymatically hydrolysed. The results demonstrated that after adaptation of the genus Clostridium bacteria to the new substrate, the growth kinetics and sugar consumption of these bacteria were similar to the ones obtained in traditional culture media.

Samazinoties pasaules naftas rezervēm, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta alternatīvās enerģijas ieguves veidiem. Viena no alternatīvām degvielām var būt biobutanols, ko fermentācijas laikā dabiski veido klostrīdiju ģints baktērijas. Līdz šim par vienu no kavējošiem aspektiem biobutanola plašākai lietošanai tika uzskatītas salīdzinoši dārgās ražošanas un substrāta izmaksas. Pētījumā parādīts, kā iespējams iegūt biobutanolu, izmantojot pārtikai nepiemēroto biomasu (siens, latvāņi). Procesa vienkāršošanai un izmaksu samazināšanai tradicionālās ķīmiskās un augstspiediena priekšapstrādes un hidrolīzes tehnoloģijas tika aizvietotas ar vienkāršu substrāta vārīšanu un enzimātisko hidrolīzi. Konstatēts, ka pēc nelielas klostrīdiju adaptēšanas jaunajos vides apstākļos klasiskajā augšanas barotnē un vidē ar pievienotu hidrolizātu būtiski neatšķīrās šūnu augšana un fermentējamo cukuru patēriņš. Tādējādi secināts, ka optimizācijas procesā iespējams samazināt biobutanola iegūšanas izmaksas un vienkāršot tehnoloģiskos procesu.

Keywords : biofuel; biobutanol; agricultural waste; hydrolysis

 • 1. Antoni, D., Zverlov, V.V., Schwarz W.H. (2007). Biofuels from microbes. Appl. Microbiol. Biotechnol., 77, 23-35.Web of ScienceGoogle Scholar

 • 2. Jones, D.T., Woods, D.R. (1986). Acetone butanol fermentation revisited. Microbiologicalreviews, 50(4), 484-524.Google Scholar

 • 3. Qureshi, N., Saha, B. C., Dien, B., Hector, R. E., Cotta, M A. (2010). Production of butanol (a biofuel) from agricultural residues: Part I - Use of barley straw hydrolyzate 5. Biomassand bioenergy, 34, 559-565.Google Scholar

 • 4. Cheng, C.-L., Che, P.-Y., Chen, B.-Y., Lee, W.-J., Lin, C.-Y., Chang, J.-S. (2012). Biobutanol production from agricultural waste by an acclimated mixed bacterial microflora. Appl. energy, 100, 3-9.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 5. Zheng, Y., Pan, Z., Zhang, R. (2009). Overview of biomass pre-treatment for cellulosic ethanol production. Int. J. Agric. & Biol. Eng., 2, 51-68.Google Scholar

 • 6. Kumar, P., Barrett, D.M., Delwiche M.J., Stroeve, P. (2009). Methods for pretreatment of lignocellulosic biomass for efficient hydrolysis and biofuel production. Industr. Eng. Chem. Res., 48(8), 3713-3729.CrossrefGoogle Scholar

 • 7. Ghose, T.K. (1987). Measurement of cellulose activities. Pure & Appl. Chem., 59, 257-268.Google Scholar

 • 8. Bailey, M.J., Biely, P., Poutanen, K. (1992). Interlaboratory testing of methods for assay of xylanase activity. J. Biotechnol., 23, 257-270.Google Scholar

 • 9. Gregg, D.J., Saddler, J.N. (1996). Factors affecting cellulose hydrolysis and the potential of enzyme recycle to enhance the efficiency of an integrated wood to ethanol. Biotechnol. Bioeng., 51 (4), 375-383.CrossrefGoogle Scholar

 • 10. Joshi, B., Bhatt, M.R., Sharma, D., Joshi, J., Malla, R., Sreerama, L. (2011). Lignocellulosic ethanol production: Current practices and recent developments. Biotechnol. Mol. Biol. Rev.,6 (8), 172-182.Google Scholar

 • 11. Pandey, A., Larroche, C., Ricke, S.C., Dussap, C.-G., Gnansounou, E. (2011). Biofuels:Alternative Feedstocks and Conversion Processes. USA: Academic Press.Google Scholar

 • 12. Lee, S.J., Park, J.H., Jang S.H., Nielsen L.K., Kim, J., Jung, K.S. (2008). Fermentative butanol production by Clostridia. Biotech. Bioeng., 101 (2), 209-228.CrossrefGoogle Scholar

 • 13. Ezeji, T.C., Qureshi, N., Blaschek, H.P. (2004). Acetone butanol ethanol (ABE) production from concentrated substrate: reduction in substrate inhibition by fed-batch technique and product inhibition by gas stripping. Appl. Microbiol. Biotechnol., 63 (6), 653-658.PubMedCrossrefGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-05-21

Published in Print: 2012-12-01


Citation Information: Latvian Journal of Chemistry, Volume 51, Issue 4, Pages 407–414, ISSN (Print) 0868-8249, DOI: https://doi.org/10.2478/v10161-012-0028-5.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Balasubramaniam Sivaraman, Sneh Sanjay Badle, and Vidhya Rangaswamy
ChemistrySelect, 2016, Volume 1, Number 15, Page 4630

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in