Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Latvian Journal of Physics and Technical Sciences

The Journal of Institute of Physical Energetics

6 Issues per year


CiteScore 2016: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.174
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.332

Open Access
Online
ISSN
0868-8257
See all formats and pricing
More options …
Volume 50, Issue 1 (Feb 2013)

Issues

Chromophore Poling in Thin Films of Organic Glasses. 3. Setup for Corona Triode Discharge / Hromoforu Polarizēšana Plānās Organisko Stiklu Kārtiņās 3. Koronas Izlādes Triodes Ierīce

O. Vilitis / E. Titavs
 • Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 8 Ķengaraga Str., Riga, LV-1063, LATVIA
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ E. Nitiss
 • Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 8 Ķengaraga Str., Riga, LV-1063, LATVIA
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ M. Rutkis
 • Institute of Solid State Physics, University of Latvia, 8 Ķengaraga Str., Riga, LV-1063, LATVIA
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-03-16 | DOI: https://doi.org/10.2478/lpts-2013-0004

The corona discharge is described focusing on the advantages of corona triode techniques for the direct current (DC) positive poling of optical polymers. The proposed experimental setup allows the corona poling of nonlinear optical (NLO) polymers in the modes of DC constant current (the lowest 1nA) and of the fixed corona-grid voltage, making it possible to carry out the corona-onset poling at elevated temperature (COPET) up to 200 oC. The setup also provides a wide range of the corona discharge voltage (3 kV - 15 kV), variable reciprocal distance of electrodes as well as the possibility to choose from different types of the corona electrode (needle, multi-needle, wire, etc.). By keeping the corona-to-grid voltage constant, a stable corona discharge at electrode is attained. The grid voltage can be varied in the range from 0 to 3kV. The corona poling area on the sample surface is pre-defined by placing ring spacers above it. The setup is completely computerized, allowing both control and monitoring of the corona discharge, which promotes research into the process of charging NLO polymer samples and selection of the optimal poling mode. Using the voltage-current characteristics and the second-harmonic measurements of a poled polymer we also demonstrate the influence of the setup parameters on the efficiency of poling the thin film NLO polymers.

Kopsavilkums

Darba ievadā īsumā aprakstīta koronas izlāde, izceļot koronas triodes theniskās metodes lietošanas priekšrocības optisko polimeru polarizēšanā ar pozitīvās koronas līdzstrāvu. Rakstā apskatīta eksperimentāla koronas polēšanas ierīce, kas sniedz iespēju polarizēt nelineāros optiskos (NLO) polimērus pie konstantas strāvas (līdz pat 1 nA) un fiksēta koronas elektroda-tīkliņa sprieguma, ļaujot veikt polēšanu paaugstinātās temperatūrās līdz 200 oC. Ierīcē paredzētas plašas koronas izlādes sprieguma izvēles robežas (3-15 kV), iespējas mainīt elektrodu savstarpējo izvietojumu un izvēlēties dažādus koronas elektrodu veidus (adatu, vairākas adatas, stiepli). Ir iespējams nodrošināt pastāvīgu koronas elektroda darba režīmu, saglabājot konstantu spriegumu starp koronas elektrodu un tīkliņu pie tīkliņa sprieguma izmainīšanas iespējām robežās no 0-3 kV. Parauga virsmas polarizēšanas laukumu var mainīt ar gredzenveida starplikām, ko novieto virs parauga virsmas. Ierīce ir pilnībā datorizēta, kas ļauj sekot koronas izlādes gaitai, to vadīt un reģistrēt rezultātus. Tas savukārt uzlabo NLO polimēru paraugu uzlādēšanas procesu pētījumu kvalitāti un ļauj veiksmīgāk noteikt optimālāko polarizēšanas režīmu. Izmantojot strāvas-sprieguma raksturlīknes un polarizēto polimēru otrās harmonikas mērījumus, var arī uzskatāmi parādīt, kā polarizēšanas ierīces un tās darba režīma parametri ietekmē polarizēto plāno kārtiņu NLO efektivitāti.

Keywords : corona discharge; corona triode poling; poled polymer

 • 1. Vilitis, O., Fonavs, E., & Rutkis, M. (2011). Chromophore poling in thin films of organic glasses. Overview of corona discharge application. Latv. J. Phys. Tech. Sci., 48 (6), 53-65.Google Scholar

 • 2. Vilitis, O., Muzikante, I., Rutkis, M.,&. Vembris A. (2012). Chromophore poling in thin films of organic glasses. 2. Two-electrode corona discharge setup. J. Phys. Techn. Sci., 49 (2), 62-70.Google Scholar

 • 3. Dao, P.T., Williams, D.J., McKenna, W.P., & Goppert-Baraducci, K. (1993). Constant current corona charging as a technique for poling organic nonlinear optical thin films and the effect of ambient gas. J. Appl. Phys., 73 (5), 2043-2050.CrossrefGoogle Scholar

 • 4. Giacometti, J.A., Fedosov, S., & Costa, M.M. (1999). Corona charging of polymers: Recent advances on constant current charging. Brazilian J. Physics, 29 (2), 269-279.Google Scholar

 • 5. Lee, S.S., Garner, S.M., Chuyanov, V., Zhang, H, Steier, W.H., Wang, F., Dalton, L.R., Udupa, A.H., & Fetterman, H.R. (2000). Optical intensity modulator based on a novel electrooptic polymer incorporating a high μβ chromophore. IEEE J. Quantum Electronics, 36 (5), 527-532.Google Scholar

 • 6. Vembris, A., Rutkis, M., & Laizane, E. (2008). Influence of corona poling procedures on linear and non-linear optical properties of polymer materials containing indandione derivatives as cromophores. SPIE Proceedings, Organic optoelectronics and photonics III, 6999(1).Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-03-16

Published in Print: 2013-02-01


Citation Information: Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, ISSN (Print) 0868-8257, DOI: https://doi.org/10.2478/lpts-2013-0004.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in