Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Archive of Mechanical Engineering

The Journal of Committee on Machine Building of Polish Academy of Sciences

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.162
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.459

Open Access
Online
ISSN
2300-1895
See all formats and pricing
More options …
Volume 57, Issue 4

Issues

Model of a Combined Pump and Drive System for Advanced Control and Diagnosis

Stefan Kleinmann / Anna Dąbrowska / Agathe Koller-Hodac / Domenico Leonardo / Ralf Stetter

Model of a Combined Pump and Drive System for Advanced Control and Diagnosis

An elaborate study executed in the direction of exploring energy saving potential shows that more than 20% of electrical energy used in industry is used for pump systems. Experts calculate that more than 30% of this energy can be saved by improving control and diagnosis for pump systems. Unfortunately, the application ratio of such system is small and consequently a large demand for such technological advanced systems can still be observed in the pump industry. Because of this reason and still growing demand of saving energy in industry, two Universities in Germany and Switzerland together with leading German pump manufacturer decided to join their knowledge and skill to work on the project called "Smart Pump". This paper presents one of the first results of this project, which goal is the development of future control methods and diagnosis systems for intelligent pumps.

Zintegrowany model pompy z system napędowym jako podstawa zaawansowanej kontroli i diagnostyki

Szczegółowa analiza, przeprowadzona w kierunku poszukiwania potencjału oszczędności energii, wykazuje, że ponad 20% energii elektrycznej używanej w przemyśle, jest wykorzystana przez systemy pomp. Eksperci szacują, że ponad 30% tej energii może być zaoszczędzone poprzez udoskonalenie kontroli oraz diagnostyki w systemach wykorzystujących pompy. Niestety, współczynnik zastosowania takich systemów jest niewielki, dlatego konsekwentnie można zaobserwować wzrost zainteresowania zaawansowanymi technicznie systemami kontrolno-diagnostycznymi w przemyśle pompowym. Ten właśnie czynnik oraz ciągle rosnące zapotrzebowania na oszczędzanie energii, były powodem dzięki któremu dwa uniwersytety w Niemczech oraz Szwajcarii, razem z czołowym niemieckim producentem pomp, zdecydowali połączyć swoją wiedzę i umiejętności w celu pracy nad projektem zwanym "Inteligentne pompy". Poniższy artykuł przedstawia jeden z pierwszych etapów danego projektu, którego głównym celem jest rozwój nowoczesnych metod kontroli oraz diagnostyki w systemach pomp.

Keywords: pump; diagnosis; control; burner industry

  • Kleinmann S., Dabrowska A.: "Analysis of Possible Applications of the Advanced Modelling and Diagnosis System AMandD in German Industry", Proceedings of ACD 2009, Zielona Gora, Poland.Google Scholar

  • Kleinmann S., Dabrowska A. Hoffmann, M., Kühn, H., Koller-Hodac, A., Stetter, R.: "Advanced Control of Industrial Pump Systems", ACD 2009, Zielona Gora, Poland.Google Scholar

  • Orlowska-Kowalska T.: "Sensorless drive systems with induction motors"; Wroclaw University of Technology, Publishing House, 2003 (in Polish).Google Scholar

  • Faragallah W., Surek D.: "Rotierende Verdrängermaschinen": Sulzbach : Verlag und Bildarchiv, 2004 (in German).Google Scholar

  • Wincek M.: "Zur Berechnung des Förderverhaltens von Schraubenspindelpumpe bei der Förderung von Flussigkeiten / Gas-Gemischten". Erlangen: Technische Fakultat der Universität Erlangen-Nürnberg, 1992 (in German).Google Scholar

  • Körner H.: "Zum Förderverhalten von Schraubenspindelpumpen für zweiphasengemische hohen Gasgehalts". Erlangen: Technische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg, 1998 (in German).Google Scholar

  • Bohl W., Elmendorf W.: "Technische Strömungslehre", Vogel Verlag und Druck, 2008 (in German).Google Scholar


:

:


: Archive of Mechanical Engineering, 57, 4, 405–414, 0004-0738, https://doi.org/10.2478/v10180-010-0023-x.

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
R Stetter and M Swamy Prasad
Journal of Physics: Conference Series, 2015, Volume 659, Page 012018
[2]
R Stetter and M Witczak
Journal of Physics: Conference Series, 2014, Volume 570, Number 6, Page 062002

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in