Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Archive of Mechanical Engineering

The Journal of Committee on Machine Building of Polish Academy of Sciences

4 Issues per year


SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.178
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.453
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.314

Open Access
Online
ISSN
2300-1895
See all formats and pricing
Simulation of Elastic Gears with Non-Standard Flank Profiles

Trong Phu Do
 • Institute of Engineering and Computational Mechanics, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart, Germany
 • :
/ Pascal Ziegler
 • Institute of Engineering and Computational Mechanics, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart, Germany
 • :
/ Peter Eberhard
 • Institute of Engineering and Computational Mechanics, University of Stuttgart, Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart, Germany
 • :
Published Online: 2013-03-27 | DOI: https://doi.org/10.2478/meceng-2013-0004

There exist cases where precise simulations of contact forces do not allow modeling the gears as rigid bodies but a fully elastic description is needed. In this paper, a modally reduced elastic multibody system including gear contact based on a floating frame of reference formulation is proposed that allows very precise simulations of fully elastic gears with appropriately meshed gears in reasonable time even for many rotations. One advantage of this approach is that there is no assumption about the geometry of the gears and, therefore, it allows precise investigations of contacts between gears with almost arbitrary non-standard tooth geometries including flank profile corrections.

This study presents simulation results that show how this modal approach can be used to efficiently investigate the interaction between elastic deformations and flank profile corrections as well as their influence on the contact forces. It is shown that the elastic approach is able to describe important phenomena like early addendum contact for insufficiently corrected profiles in dependence of the transmitted load. Furthermore, it is shown how this approach can be used for precise and efficient simulations of beveloid gears.

Streszczenie

Istnieja przypadki, gdy dla dokładnej symulacji sił kontaktowych nie mozna modelowac kół zebatych jako ciał sztywnych, lecz jest potrzebny opis w pełni sprezysty.Wartykule zaproponowano model systemu wielu ciał uwzgledniajacy styki miedzy zebami, modalnie zredukowany i z zastosowaniem układu odniesienia o płynnych ramach, umozliwiajacy bardzo dokładna symulacje w pełni sprezystych kół zebatych o róznych rodzajach zazebienia. Symulacja jest mozliwa dla znacznej liczby obrotów, przy czym wymagany czas obliczen jest stosunkowo krótki. Zaleta tego podejscia jest, ze nie wymaga ono załozen co to geometrii zebów, dzieki czemu mozna dokładnie badac zjawiska na stykach miedzy zebami dla dowolnych, niestandardowych geometrii zebów, w tym równiez o skorygowanym profilu powierzchni bocznej.

W artykule przedstawiono wyniki symulacji, które pokazuja, ze takie modalne podejscie moze byc uzyteczne przy badaniu zaleznosci miedzy odkształceniami sprezystymi a korekcja profili zebów, a takze ich wpływu na siły kontaktowe. Pokazano, ze stosujac model sprezysty mozna opisywac wazne zjawiska, takie jak wczesny kontakt głowy zeba w przypadku niedostatecznej korekcji profilu w zaleznosci od przenoszonego obciazenia. Co wiecej, pokazano ze opisany sposób podejscia moze byc wykorzystany przy precyzyjnej i wydajnej symulacji przekładni stozkowych.

Keywords : multibody dynamics; gears; involute gears; beveloid gears; contact forces; elastic multibody system

 • [1] Bauchau O.A.: Flexible Multibody Dynamics. Dordrecht: Springer, 2011.

 • [2] Ziegler P., Eberhard P.: Simulative and Experimental Investigation of Impacts on Gear Wheels. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 197, No. 51-52, pp. 4653-4662, 2008.

 • [3] Ziegler P., Eberhard P.: Investigations of Gears Using an Elastic Multibody Model with Contact. Multibody Dynamics: Computational Methods and Applications, W. Blajer, K. Arczewski, J. Fraczek, and M. Wojtyra (eds.), 2010.

 • [4] Ziegler P.: Dynamische Simulation von Zahnradkontakten mit elastischen Modellen. Dissertation, Schiften aus dem Institut f¨ur Technische und Numerische Mechanik der Universit¨at Stuttgart, Band 23. Shaker Verlag, Aachen, 2012.

 • [5] Tamarozzi T., Ziegler P., Eberhard P., Desmet W.: On the Applicability of Static Modes Switching in Gear Contact. The 2nd Joint International Conference on Multibody Dynamics, May 29-June 1, 2012, Stuttgart, Germany.

 • [6] Sherif K., Witteveen W., Mayrhofer K.: Quasi-Static Consideration of High-Frequency Modes for More Efficient Flexible Multibody Simulations. Acta Mech 223, 1285-1305, Springer- Verlag, 2012. [Web of Science]

 • [7] Wang S.P., Nakamachi E.: The Inside-Outside Contact Search Algorithm for Finite Element Analysis. International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 40, pp. 3665-3685, 1996.

 • [8] Chen Y.-C., Liu C.-C.: Contact Stress Analysis of Concave Conical Involute Gear Pairs with Non-Parallel Axes. Finite Elements in Analysis and Design, Vol. 47, pp. 443-452, 2011. [Web of Science]

 • [9] Liu C.-C., Tsay C.-B.: Mathematical Models and Contact Simulations of Concave Beveloid Gears. Journal of Mechanical Design, Vol. 124, pp. 753-760, 2002.

 • [10] Liu C.-C., Chen Y.-C., Lin S.-H.: Contact Stress Analysis of Straight Concave Conical Involute Gear Pairs with Small Intersected Angles. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, Vol. III, IMECS, Hong Kong, March 17-19, 2010.

 • [11] Liu C.-C., Tsay C.-B.: Contact Characteristics of Beveloid Gears. Mechanism and Machine Theory, Vol. 37, pp. 333-350, 2002.

 • [12] Markovic K., Franulovic M.: Contact Stresses in Gear Teeth Due to Tip Relief Profile Modification, Engineering Review, Vol. 31-1, pp. 19-26, 2011.

 • [13] Brecher C., R¨othlingsh¨ofer T., Gorgels C.: Manufacturing Simulation of Beveloid Gears for The Use in a General Tooth Contact Analysis Software. Production Engineering Research and Development, Vol. 3, pp. 103-109, 2009. [Crossref]

 • [14] Zhu C., Song C., Lim T.-C., Vijayakar S.: Geometry Design and Tooth Contact Analysis Crossed Beveloid Gears for Marine Transmissions. Chinese Journal of Mechanical Engineering, Vol. 24, No. 5, 2011. [Web of Science]

 • [15] Shabana A.A.: Dynamics of Multibody Systems. University Press, Cambridge, 1998.

 • [16] Schwertassek R., Wallrapp O.: Dynamik flexibler Mehrk¨orpersysteme (in German). Vieweg, Braunschweig, 1999.

 • [17] Lehner M., Eberhard P.: A Two-Step Approach for Model Reduction in Flexible Multibody Dynamics. (Special Issue Realtime, Ed. J. Cuadrado). Multibody System Dynamics, Vol. 17, No. 2-3, pp. 157-176, 2007. [Crossref] [Web of Science]

 • [18] Eberhard P., Fehr J., Mathuni S.: Influence of Model Reduction Techniques on the Impact Force Calculation of Two Flexible Bodies. PAMM, Vol. 9, pp. 111-112, 2009.

 • [19] Fehr J., Eberhard P.: Simulation Process of Flexible Multibody Systems with Advanced Model Order Reduction Techniques. Multibody System Dynamics, Vol. 25, No. 3, pp. 313-334, 2011. [Web of Science] [Crossref]


Published Online: 2013-03-27

Published in Print: 2013-03-01


Citation Information: Archive of Mechanical Engineering. Volume 60, Issue 1, Pages 55–73, ISSN (Print) 0004-0738, DOI: https://doi.org/10.2478/meceng-2013-0004, March 2013

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.