Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Open Medicine

formerly Central European Journal of Medicine

Editor-in-Chief: Darzynkiewicz, Zbigniew


IMPACT FACTOR 2018: 1.221

CiteScore 2018: 1.01

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.329
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.479

ICV 2017: 152.94

Open Access
Online
ISSN
2391-5463
See all formats and pricing
More options …
Volume 8, Issue 5

Issues

Volume 10 (2015)

StudHeart-diabetes mellitus t.2 risk factors in senior medical students

Robert Morawiec
 • Students’ Research Club at the Department of Cardiology and Cardiac Surgery, Medical University of Lodz, Sterling Str. 1/3, 91-425, Lodz, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Kamil Janikowski
 • Students’ Research Club at the Department of Cardiology and Cardiac Surgery, Medical University of Lodz, Sterling Str. 1/3, 91-425, Lodz, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jaroslaw Zawisza
 • Students’ Research Club at the Department of Cardiology and Cardiac Surgery, Medical University of Lodz, Sterling Str. 1/3, 91-425, Lodz, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Malgorzata Lelonek
 • Department of Cardiology, Chair of Cardiology and Cardiac Surgery, Medical University of Lodz, Sterling Str. 1/3, 91-425, Lodz, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-09-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/s11536-013-0182-5

Abstract

Introduction. StudHeart research was performed to evaluate the risk of diabetes mellitus type 2 (T2DM) amongst the senior medical students. Material and methods. The research involved 506 students aged 22–27 (mean age 23.96±1.52 yrs) in their 5th and 6th year of the medical faculties at the Medical University of Lodz. Each of the examined students has filled out an anonymous survey comprising 12 questions, which enabled us to use the FINDRISC scale in estimation of the risk for T2DM. Analysis was performed in relation to gender. Results. Overall in 16.80% of respondents the body mass index (BMI) was >25 kg/m2. Almost all students (93.48%) admitted to drinking alcohol and 9.68% smoked cigarettes. Only 13.64% of participants exercised daily (women 8.16% vs. men 21.30%; P=0.000). Everyday consumption of fruit and vegetables was reported by 55.34% of the respondents whereas 6.92% of them (women 4.42% vs. men 10.40%; P=0.026) ate fast-food 2–3 times a week. The overall risk for T2DM was elevated in 17.2% of examined students. It is predicted that by the time participants will reach age of 45, 40.52% of them (mostly men) will have their risk of T2DM elevated. Conclusion. Despite the awareness of risk factors for T2DM among senior medical students, their lifestyle remains unchanged. In the given population it is predicted that the risk of T2DM will enhance about 2.5-fold in the next 20 years.

Keywords: Students; Medical; Risk Factors; Diabetes Mellitus; Type 2

 • [1] Sluik D., Boeing H., Montonen J., Pischon T., Kaaks R., Teucher B., et al., Associations between general and abdominal adiposity and mortality in individuals with diabetes mellitus, Am. J. Epidemiol., 2011, 174, 22–34 http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr048CrossrefGoogle Scholar

 • [2] Lindstrom J., Tuomilehto J., The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk, Diabetes Care, 2003, 26, 725–731 http://dx.doi.org/10.2337/diacare.26.3.725CrossrefGoogle Scholar

 • [3] World Health Organization, Global Adult Tobacco Survey Poland: 2009–2010, 2010, http://www.who.int/tobacco/surveillance/en_tfi_gats_poland_report_2010.pdf Google Scholar

 • [4] Poreba R., Gac P., Zawadzki M., Poreba M., Derkacz A., Pawlas K., et al., Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia, Pol Arch Med Wewn., 2008, 118, 102–110, (in Polish) Google Scholar

 • [5] Zarzeczna-Baran M., Wojdak-Haasa E., Wiedza studentów Akademii Medycznej w Gdańsku o niektórych elementach stylu życia, Probl Hig Epidemiol., 2007, 88, 55–59, (in Polish) Google Scholar

 • [6] Sieminska A., Jassem-Bobowicz J.M., Uherek M., Wilanowski T., Nowak R., Jassem E., Postawy wobec palenia tytoniu wśród studentów I i VI roku medycyny z rocznika studiów 2002–2008, Pneumonol Alergol Pol., 2009, 77, 371–379, (in Polish) Google Scholar

 • [7] Lewandowski A., Zielinski L., Mamcarz A., Porównanie rozpowszechnienia znajomości własnych czynników ryzyka przedwczesnej miażdżycy wśród studentów Akademii Medycznej, lekarzy i osób niezwiązanych z medycyną, Kardioprofil, 2006, 4, 124–132, (in Polish) Google Scholar

 • [8] Wojtowicz-Chomicz K., Kowal M., Kowalska M., Nieradko-Iwanicka B., Borzecki A., Analiza uzależnienia od nikotyny, motywacji do zaprzestania palenia i narażenia na palenie bierne wśród studentów Akademii Medycznej w Lublinie, Prob Hig Epidemiol., 2008, 89, 142–145, (in Polish) Google Scholar

 • [9] Kancika M., Krupicka A., Krysinska M., Lewkowicz M., Manias S., Kowalska A., et al., Wiedza i postawy studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotycząca nikotynizmu, Probl Hig Epidemiol., 2010, 91, 164–168, (in Polish) Google Scholar

 • [10] Zielinska-Blizniewska H., Mlodzik J., Olszewski J., Ocena nałogu palenia tytoniu i biernej ekspozycji na dym tytoniowy wśród studentów medycyny, Pol Merkur Lekarski, 2011, 31, 353–356, (in Polish) Google Scholar

 • [11] Laszek M., Nowacka E., Szatko F., Negatywne wzorce zachowań studentów. Część I. Konsumpcja alkoholu i stosowanie substancji psychoaktywnych, ProblHig Epidemiol., 2011, 92, 114–119, (in Polish) Google Scholar

 • [12] La Torre G., Kirch W., Bes-Rastrollo M., Ramos R.M., Czaplicki M., Gualano M.R., et al., Tobacco use among medical students in Europe: Results of a multicentre study using the Global Health Professions Student Survey, Public Health, 2012, 126, 159–64 http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2011.10.009CrossrefGoogle Scholar

 • [13] Klimberg A., Marcinkowski J.T., Przybylski J., Konsumpcja alkoholu i innych środków psychoaktywnych wśród studentów poszczególnych kierunków uniwersyteckich studiów medycznych. Cz. II. Obecna konsumpcja napojów alkoholowych, Probl Hig Epidemiol., 2008, 89, 526–530, (in Polish) Google Scholar

 • [14] Sidor K., Makara-Studzinska M., Profil studentów pijących ryzykownie w grupie studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Hygeia Public Health, 2012, 47, 85–88, (in Polish) Google Scholar

 • [15] Haskell W.L., Lee I.M., Pate R.R., Powell K.E., Blair S.N., Franklin B.A., et al., Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association, Med Sci Sports Exerc., 2007, 39, 1423–1434 http://dx.doi.org/10.1249/mss.0b013e3180616b27CrossrefGoogle Scholar

 • [16] Drygas W., Jegier A., Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia. [W:] Naruszewicz M.(red.): Kardiologia zapobiegawcza. PTBnM Verso Szczecin, 2003, 252–266, (in Polish) Google Scholar

 • [17] Rao C.R., Darshan B., Das N., Rajan V., Bhogun M., Gupta A., Practice of Physical Activity among Future Doctors: A Cross Sectional Analysis, Int J Prev Med., 2012, 3, 365–369 PubMedGoogle Scholar

 • [18] Stasiolek D., Jegier A., Aktywność ruchowa studentów medycyny, Nowiny Lekarskie 2003, 72, 140–142, (in Polish) Google Scholar

 • [19] Seń M., Zacharczuk A., Lintowska A., Zachowania żywieniowe studentów wybranych uczelni wrocławskich a wiedza na temat skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia, Piel Zdr Publ., 2012, 2, 113–123, (in Polish) Google Scholar

 • [20] World Health Organization, Obesity and overweight, WHO, 2012, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ Google Scholar

 • [21] Bertsias G., Mammas I., Linardakis M., Kafatos A., Overweight and obesity in relation to cardiovascular disease risk factors among medical students in Crete, Greece, BMC Public Health, 2003, 3, 3 http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-3-3CrossrefGoogle Scholar

 • [22] Zuzda J., Latosiewicz R., Poljanowicz W., Badania nad otyłością wśród studentów i studentek Politechniki Białostockiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Ekonomia i Zarządzanie, 2010, 2, 74–80, (in Polish) Google Scholar

 • [23] Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski, 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_maly_rocznik_statystyczny_2012.pdf Google Scholar

 • [24] Reiner Z., Sonicki Z., Tedeschi-Reiner E., The perception and knowledge of cardiovascular risk factors among medical students, Croat Med J., 2012, 53, 278–284 http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2012.53.278CrossrefGoogle Scholar

 • [25] Pilacinski S., Czyz K., Malida J., Zozulinska D., Wierusz-Wysocka B., Ocena wiedzy o cukrzycy wśród studentów studentów V i VI roku wydziału lekarskiego, Nowiny Lekarskie, 2003, 72, 37–41, (in Polish) Google Scholar

 • [26] Noto D., Cefalu A.B., Barbagallo C.M., Falletta A., Ganci A., Sapienza M., et al., Prediction of incident type 2 diabetes mellitus based on a twenty-year follow-up of the Ventimiglia heart study, ActaDiabetol., 2012, 49, 145–151 PubMedGoogle Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-18

Published in Print: 2013-10-01


Citation Information: Open Medicine, Volume 8, Issue 5, Pages 608–617, ISSN (Online) 2391-5463, DOI: https://doi.org/10.2478/s11536-013-0182-5.

Export Citation

© 2013 Versita Warsaw. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in