Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Moravian Geographical Reports

The Journal of Institute of Geonics AS CR, v.v.i.

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2016: 2.149

CiteScore 2016: 1.97

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.472
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.548

Open Access
Online
ISSN
1210-8812
See all formats and pricing
More options …

The Spatial Pattern of Brownfields and Characteristics of Redeveloped Sites in the Ostrava Metropolitan Area (Czech Republic)

Mgr. Jiří Novosák Ph.D.
 • Corresponding author
 • Department of Regional Development, Public Administration and Law Faculty of Management and Economy, Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01 Zlín, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ RNDr. Oldřich Hájek Ph.D.
 • Corresponding author
 • Department of Regional Development, Public Administration and Law Faculty of Management and Economy, Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01 Zlín, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Ing. Jana Nekolová
 • Corresponding author
 • Department of Regional Development, Public Administration and Law Faculty of Management and Economy, Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01 Zlín, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ RNDr. Pavel Bednář Ph.D.
 • Corresponding author
 • Department of Regional Development, Public Administration and Law Faculty of Management and Economy, Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, 760 01 Zlín, Czech Republic
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-07-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2013-0009

Abstract

Differences between brownfields and redeveloped sites in the Ostrava metropolitan area are subject to analysis in this paper. Environmental burden and former functional use were identified as statistically significant characteristics of such differences. In addition, relations between selected attributes of brownfields and redeveloped sites were analyzed using the “if-then” decision rules of the rough set method. In this way, the research demonstrated the significance of spatial aspects and identified two fundamental types of brownfields in the model area. The first type is represented by agricultural brownfields in the hinterland zone, that are characterized by a complicated ownership structure. Brownfields of the second type are located particularly in the inner city morphogenetic zone, and are characterized by potential problems with environmental burden. In this context, brownfields and redeveloped sites differ respectively in the combination of these characteristics.

Shrnutí

Cílem článku je analyzovat rozdíly mezi brownfields a nově využitými lokalitami v ostravské metropolitní oblasti. Ekologická zátěž a bývalé funkční využití byly v tomto ohledu identifikovány jako statisticky významné charakteristiky. Současně jsou na bázi využití „když - pak“ rozhodovacích pravidel metody rough množin hodnoceny relace mezi vybranými atributy brownfields a nově využitými lokalitami. V tomto ohledu výzkum potvrdil významnost prostorových aspektů a identifikoval dva základní typy brownfields v modelové oblasti. První typ je reprezentován zemědělskými brownfields v zázemí modelové oblasti, které jsou charakteristické komplikovanou vlastnickou strukturou. Brownfields druhého typu jsou lokalizovány převážně v morfogenetické zóně vnitřního města a jsou charakteristické potenciálními problémy s ekologickými zátěžemi. Kombinace uvedených charakteristik nám umožňuje odlišit brownfields a nově využité lokality.

Keywords : brownfields; redeveloped sites; rough-set method; Ostrava metropolitan area; Czech Republic

 • ADAMS, D., DISBERRY, A., HUTCHISON, N., MUNJOMA, T. (2001): Ownership constraints to brownfield redevelopment. Environment and Planning A, Vol. 33, No. 3, p. 453-477.CrossrefGoogle Scholar

 • ALKER, S., JOY, V., ROBERTS, P., SMITH, N. (2000): The definition of brownfield. Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 43, No. 1, p. 49-69.CrossrefGoogle Scholar

 • BRUINSMA, F., NIJKAMP, P., VREEKER, R. (2002): A comparative industrial profile analysis of urban regions in Western Europe: an application of rough set classification. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 93, No. 4, p. 454-463.CrossrefGoogle Scholar

 • CONROY, M. M., BERKE, P. R. (2004): What makes a good sustainable development plan? An analysis of factors that influence principles of sustainable development. Environment and Planning A, Vol. 36, No. 8, p. 1381-1396.CrossrefGoogle Scholar

 • DE SOUSA, C. (2006): Unearthing the benefits of brownfield to green space projects: an examination of project use and quality of life impacts. Local Environment, Vol. 11, No. 5, p. 577-600.Google Scholar

 • DOETSCH, P., RÜPKE, A. (1998): Revitalisierung von Altstandorten versus Inanspruchnahme von Naturflächen. Berlin, Umweltbundesamt, 589 pp.Google Scholar

 • FLORIDA, R. (1995): The industrial transformation of the Great Lakes Region. In Cooke, P.: The rise of the Rustbelt. London, UCL Press, p. 162-176.Google Scholar

 • HEMPHILL, L., BERRY, J., MCGREAL, S. (2004): An indicator-based approach to measuring sustainable urban regeneration performance: part 1, conceptual foundations and methodological framework. Urban Studies, Vol. 41, No. 4, p. 725-756.CrossrefGoogle Scholar

 • HOLL, A. (2004): Manufacturing location and impacts of road transport infrastructure: empirical evidence from Spain. Regional Science and Urban Economics, Vol. 34, No. 3, p. 341-363.CrossrefGoogle Scholar

 • KLUSÁČEK, P., KREJČÍ, T., KUNC, J., MARTINÁT, S., NOVÁKOVÁ, E. (2011): The post-industrial landscape in relation to local self-government in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 4, p. 18-28.Google Scholar

 • KOLL-SCHRETZENMAYR, M. (2000): Strategien zur Umnutzung von Industrie und Gewerbebrachen. Zürich, Hochschullverlag, 269 pp.Google Scholar

 • KUNC, J., KLUSÁČEK, P., MARTINÁT, S. (2011): Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy. Urbanismus a územní rozvoj, Vol. 14, No. 1, p. 13-17.Google Scholar

 • KUNC, J., TONEV, P. (2008): Funkční a prostorová diferenciace brownfields - příklad města Brna. Regionální studia, Vol. 1, No. 1, p. 30-37.Google Scholar

 • NIJKAMP, P., BURCH, VAN DEN, J., VINDINGI, G. (2002): A comparative institutional evaluation of public-private partnership in Dutch urban land-use and revitalisation projects. Urban Studies, Vol. 39, No. 10, p. 1865-1880.CrossrefGoogle Scholar

 • NOVOSÁK, J. (2009): Prostorová analýza brownfields na Ostravsku. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 133 pp.Google Scholar

 • PAWLAK, Z., SLOWINSKI, R. (1994): Rough set approach to multi-attribute decision analysis. European Journal of Operational Research, Vol. 72, No. 3, p. 443-459.CrossrefGoogle Scholar

 • RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. (2006): Ekonomické souvislosti revitalizace brownfields. Politická ekonomie, Vol. 54, No. 5, p. 632-645.Google Scholar

 • SVOBODOVÁ, H., VĚŽNÍK, A. (2009): To the problems of agricultural brownfields in the Czech Republic - case study of the Vysočina region. Agricultural Economics - Czech, Vol. 55, No. 11, p. 550-556.Google Scholar

 • SÝKORA, L. (2003): Suburbanizace a její společenské důsledky. Sociologický časopis, Vol. 39, No. 2, p. 217-233.Google Scholar

 • SÝKOROVÁ, I. (2007): Pražská brownfields: příležitost i hrozba pro rozvoj metropole. Geografie, Vol. 112, No. 4, p. 250-265.Google Scholar

 • VAISHAR, A., JAKEŠOVÁ, L., NÁPLAVOVÁ, M. (2011): Current problems in the South-Moravian rural landscape. European Countryside, Vol. 3, No. 4, p. 265-281.Google Scholar

 • VOJVODÍKOVÁ, B. (2004): Některé možnosti využití opuštěných pozemků po důlních podnicích. Urbanismus a územní rozvoj, Vol. 7, No. 5, p. 12-16.Google Scholar

 • VOJVODÍKOVÁ, B., POTUŽNÍK, M., BÜRGERMEISTEROVÁ, R. (2011): The database on brownfields in Ostrava (Czech Republic): some approaches to categorization. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 4, p. 50-60.Google Scholar

 • YOUNT, K. R. (2003): What are brownfields? Finding a conceptual definition. Environmental Practice, Vol. 6, No. 1, p. 25-33. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-07-30

Published in Print: 2013-06-01


Citation Information: Moravian Geographical Reports, ISSN (Online) 1210-8812, DOI: https://doi.org/10.2478/mgr-2013-0009.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Bohumil Frantál, Bryn Greer-Wootten, Petr Klusáček, Tomáš Krejčí, Josef Kunc, and Stanislav Martinát
Cities, 2015, Volume 44, Page 9
[2]
Petr Klusáček, Marek Havlíček, Petr Dvořák, Josef Kunc, Stanislav Martinát, and Petr Tonev
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, Volume 62, Number 3, Page 517

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in