Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

Natural conditions for the development of sustainable agriculture in the eastern part of the Łowicko-Błońska plain

Barbara Braun / Justyna Brzozowska
Published Online: 2012-10-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0015-4

Abstract

In present times, when human interference in nature can be quite substantial, solutions are needed to protect the natural environment. Sustainable farming is much more beneficial to the environment than traditional one. The Łowicz-Błonie Plain, and its eastern part in particular, has good soil and climatic conditions which can support the development of agriculture and the water conditions are only slightly worse here than in the neighbouring areas. The tessellated nature of the soils supports a wide variety of crops, which in turn allows farmers to plan crop rotation so as to enrich the region’s biodiversity and protect nature.

Keywords: The Łowicko-Błońska Plain; sustainable agriculture; integrated and organic; nature components

 • Balkiewicz, K 2007, Zasady prowadzenia kontroli w gospodarstwach IP, pobierania prób, działania warantujące bezpieczeństwo płodów rolnych, IUNG, Puławy. (In Polish)Google Scholar

 • Bałazy, S, Weyssenhoff, HM & Ziomek, K 2007, ‘Kształtowanie sieci zadrzewień i ich rola na obszarach wiejskich’ in Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolnośrodowiskowych Unii Europejskiej, Brzesko-Poznań-Turew, pp. 127-143. (In Polish)Google Scholar

 • Ciećko, Z, Kwaśnicki, R, Przychodzeń, Z & Ślusarski R 2007, Produkcja ekologiczna, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk. (In Polish)Google Scholar

 • Corselius, K, Wisniewski, S & Ritchie, M 2001, ‘Sustainable agriculture: making money, making sense’ in The Institute for Agriculture and Trade Policy, Washington, pp. 11-23.Google Scholar

 • Dobak, D 2003, ‘Wody Mazowsza’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 127-158. (In Polish)Google Scholar

 • Dobak, P 2003, ‘Budowa Geologiczna’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 61-90. (In Polish)Google Scholar

 • Dobrzański, B & Zawadzki, S 1981, Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Faber, A 2007, Rozwój integrowanej produkcji w Polsce i na świecie, in. Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 7-12. (In Polish)Google Scholar

 • Horrigan, L, Lawrence, RS & Walker, 2002, ‘How sustainable agriculture can address the environmental and human health harms of industrial agriculture’, Environmental Health Perspectives, vol. 110, no. 5, pp. 445-456.Google Scholar

 • Kosmowska-Suffczyńska, D 2005, ‘Geneza i rozwój rzeźby w czwartorzędzie’ in Geografia fizyczna Polski, WN PWN Warsaw, pp. 32-71. (In Polish)Google Scholar

 • Olszewski, K 2003, ‘Klimat Mazowsza’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 91-102. (In Polish)Google Scholar

 • Organic farming in the European Union - facts and figures 2005, EC official website for agriculture. Available from: <http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/facts_en.pdf.>. [02 February 2007].Google Scholar

 • Pączka, S 1993, Środowisko geograficzne Polski środkowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (In Polish)Google Scholar

 • Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne. Available from: <http://www.doradcaprow.pl/prow/PROW-2007-2013/DZIALANIAOSI-2/Program-rolnosrodowiskowy,94>. [12 October 2011]. (In Polish)Google Scholar

 • Robak, J 2007, ‘Metody ochrony roślin przed chorobami wykorzystywane w technologiach produkcji roślin warzywnych w uprawach polowych’ in Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 99-102. (In Polish)Google Scholar

 • Rodriguez, JM, Molnar, JJ, Fazio, RA, Sydnor, E & Lowe, MJ 2008, ‘Barriers to adoption of sustainable agriculture practices: change agent perspective’, Renewable Agriculture and Food Systems, 24 (1), pp. 60-71.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Różycki, SZ 1972, Plejstocen Polski Środkowej, PWN, Warszawa, pp. 167-180. (In Polish)Google Scholar

 • Smagacz, J 2007, ‘Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślin’ in Integrowana produkcja, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 147-154.Google Scholar

 • Stolze, M, Piorr, A, Häring, A & Dabbert, S 2000, ‘The environmental impacts of organic farming in Europe’, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, vol. 6, 1-2; 23-38, 41.Google Scholar

 • Stopa-Boryczka, M & Boryczka, J 2006, ‘Klimat’ in Geografia fizyczna Polski, WN PWN Warszawa, pp. 84-127. (In Polish)Google Scholar

 • Szwejda, J 2007, ‘Metody ochrony roślin przed szkodnikami wykorzystywane w technologiach produkcji roślin warzywnych w uprawach polowych’ in Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 103-112. (In Polish)Google Scholar

 • Wicik, B 1992, ‘Zarys krajobrazowo-geochemiczny środkowego Mazowsza na zachód od Warszawy’, Prace i Studia Geograficzne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 14, pp. 57-66.Google Scholar

 • (In Polish)Google Scholar

 • Woś, A 1999, Klimat Polski, WN PWN, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Lodz. Available from: <http://www.wios.lodz.pl>. [3.02.2010] . (In Polish)Google Scholar

 • Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Warsaw. Available from: <http://www.wios.warszawa.pl>. [3.02.2010]. (In Polish)Google Scholar

 • Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-10-18

Published in Print: 2012-10-01


Citation Information: Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Volume 16, Issue 1, Pages 5–10, ISSN (Online) 2084-6118, ISSN (Print) 0867-6046, DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0015-4.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in