Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

The communist world from dawn till dusk. a political geography perspective

Marcin Wojciech Solarz
Published Online: 2012-10-18 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0017-2

Abstract

The article presents the territorial evolution of the communist world from its beginning up until the present day. It argues that the communist world was created in 1917 and that it has survived the end of the Cold War. It shows various ways of understanding its nature in the past as well as in present times and shows the variability and ambiguity of the communist world, including its territorial dimension, thereby encouraging reflection and discussion.

Keywords: Communism; socialism; world system; evolution; territorial shape

 • Barbag, J 1985, ‘Mapa polityczna świata’, in Geografia świata, ed J Barbag, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 695-700. (In Polish)Google Scholar

 • Boniface, P (ed.) 2003, Atlas des relations internationales, Hatier, Paris.Google Scholar

 • Davies, N 1998, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)Google Scholar

 • Drakakis-Smith D, Doherty J & Thrift N 1987, ‘Socialist development in the Third World. Introduction: What is a socialist developing country?’, Geography, vol. 72, no. 4, pp. 333-335.Google Scholar

 • Fukuyama, F 1987, ‘Soviet Strategy in the Third World’ in The Soviet Union and the Third World, eds A Korbonski & F Fukuyama, Cornell University Press, Ithaca, London, pp. 24-45.Google Scholar

 • Gawlikowski, K (ed.) 2004, Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Gawrycki, MF & Lizak W (eds) 2006, Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Ilustrowany atlas dziejów świata 2003, Wydawnictwo G+J, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Kanet, RE 1989, ‘The Evolution of Soviet Policy Towards the Developing World From Stalin to Brezhnev’ in The Limits of Soviet Power in the Developing World, eds EA Kolodziej & RE Kanet, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 36-61.Google Scholar

 • Kapuściński, R 2007, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)Google Scholar

 • Kennedy, P 1995, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Kolodziej, EA & Kanet RE (eds) 1989, The Limits of Soviet Power in the Developing World, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.Google Scholar

 • Kołakowski, L ca 2000, Główne nurty marksizmu. Część II. Rozwój, Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c., Poznań. (In Polish)Google Scholar

 • Korbonski, A & Fukuyama F (eds) 1987, The Soviet Union and the Third World, Cornell University Press, Ithaca, London.Google Scholar

 • Kuźniar, R 2005, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Malinowski, MJ 1986, Ideologie afrykańskie 1945-1985, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. (In Polish)Google Scholar

 • ‘Nie mija tęsknota za socjalizmem’ 2006, Gazeta Wyborcza, 8 March. Available from: <http://wiadomosci.gazeta.pl>. [12 March 2006] (In Polish)Google Scholar

 • ‘Nostalgia za komunizmem’ 2006, Rzeczpospolita, 9 March, p. 2. Available from: <http://archiwum.rp.pl>. [12 March 2006] (In Polish)Google Scholar

 • Nouschi, M 2006, Mały atlas XX wieku. Historia, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Polit, J 2004, Chiny, Wydawnictwo TRIO, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Randall, V & Theobald, R 1998, Political Change and Underdevelopment. A critical Introduction to Third World Politics, Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke.Google Scholar

 • Santamaria, Y 1999, ‘Afrokomunizmy: Etiopia, Angola, Mozambik’ in Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, eds S Courtois, N Werth, J-L Panné, A Paczkowski, K Bartosek & J-L Margolin, Prószyński i S-ka, Warszawa, pp. 637-659. (In Polish)Google Scholar

 • Solarz, MW 2009, Północ-Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Solarz, MW 2012, ‘North-South, commemorating the first Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift’, Third World Quarterly, vol. 33, no. 3, pp. 559-569.Web of ScienceGoogle Scholar

 • Swift, J 2003, The Palgrave Concise Historical Atlas of the Cold War, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke & New York.Google Scholar

 • Wiatr, JJ 1999, Socjologia wielkiej przemiany, Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa. (In Polish)Google Scholar

 • Wojtaszczyk, KA 2003, ‘Państwo współczesne’ in Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, eds KA Wojtaszczyk & W Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, pp. 233-284. (In Polish)Google Scholar

 • Zdziechowski, M 1993, Wybór pism, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)Google Scholar

 • Google Scholar

About the article

Published Online: 2012-10-18

Published in Print: 2012-10-01


Citation Information: Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Volume 16, Issue 1, Pages 17–22, ISSN (Online) 2084-6118, ISSN (Print) 0867-6046, DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0017-2.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in