Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

Tourist function in rural areas of Poland. Spacial diversity and changing trends

Małgorzata Durydiwka
 • Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2013-09-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0041-2

Abstract

This paper presents the findings of research carried out by the author, concerning the development of tourist function in the period 1995-2005. Tourist function was defined by means of two features: the number of tourists using lodging facilities and the number of companies registered in the REGON system, section H. In order to quantify the tourist function, a synthetic measure (Ft) was employed according to the procedure of Z. Zioło (1973). Based on this measure, five levels of tourist function development were specified. Next, an analysis was carried out on what changes (quantitative and spatial) occurred in the development of tourist function in rural areas. Special attention was paid to the so-called tourist communes (gmina), i.e. those where the tourist function is developed to at least an intermediate level. For these communes, nine functional types were identified, based on two features – the average length of visitors’ stay and the percentage of all-year lodging). Moreover, changes taking place in the studied period were specified.

Keywords: Rural areas; tourist function; level of tourist function development

 • Central Statistical Office. Available from: http://www.stat.gov.pl/ klasyfikacje/pkd_07/pdf/4_PKD-klucz_2004-2007.pdf. [29 April 2013].Google Scholar

 • Derek, M 2008, Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa (doctoral thesis script).Google Scholar

 • Durydiwka, M 2009, ‛Tourism classification of rural areas in Pomeranian region’ in Global Changes: Their Regional and Local Aspects, ed W Wilk, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, pp. 196-202.Google Scholar

 • Durydiwka, M 2012, Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Google Scholar

 • Fischbach, J 1989, ‛Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania’, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, vol. 5, pp. 7-26.Google Scholar

 • Hegarty, C, Przezbórska, L 2005, ‛Rural and Agri-Tourism as a Tool for Reorganising Rural Areas in Old and New Member States – a Comparison Study of Ireland and Poland’, International Journal of Tourism Research, vol. 7, pp. 63-77.Google Scholar

 • Iwicki, S 2005, ‛Rozmieszczenie bazy agroturystycznej w województwie kujawsko-pomorskim i jej uwarunkowania’ in Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds B Sawicki, J Bergier, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 62-66.Google Scholar

 • Kurek, W, Mika M 2007, ‛Turystyka jako przedmiot badań naukowych’ in Turystyka, ed W Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 11-49.Google Scholar

 • Liszewski, S 1995, ‛Przestrzeń turystyczna’, Turyzm, vol. 5, no. 2, pp. 87-103.Google Scholar

 • Łaciak, J 2002, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2001 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Łaciak, J 2006, Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2005 roku, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Piriou, N 1987, ‛La sédentarisation des caravanes dans le Finistère’, Norois, vol. 34, pp. 141-152.Google Scholar

 • Reid, D G 1998, ‛Rural tourism development: Canadian provincial issues’, in Tourism and Recreation in Rural Areas, eds R Butler, C M Hall, J Jenkins, John Wiley & Sons, Chichester- New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto, pp. 69- 80.Google Scholar

 • Sikorska-Wolak, J 2005, ‛Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich’ in Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, eds B Sawicki, J Bergier, Wydawnictwo PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, pp. 72-78.Google Scholar

 • Stasiak, A 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna’ in Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, eds M Durydiwka, K Duda-Gromada, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, pp. 39-51.Google Scholar

 • Swianiewicz, P 1989, ‛Sytuacja finansowa miast i gmin turystycznych’, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, no 2(88), pp. 2-8.Google Scholar

 • Szpara, K 2011, ‛Agroturystyka w Karpatach Polskich’, Prace Geograficzne, no. 125, pp. 161-178.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A 1995, Gospodarka turystyczna w okresie przejściowym, Wydawnictwo WSI, Koszalin.Google Scholar

 • Szwichtenberg, A 2006, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.Google Scholar

 • Vágner, J 2003, ‛Regional differentiation of tourist and recreational function in Czechia’ Acta Universitatis Carolinae, Geographica, vol. XXXVIII, no 1, Univerzita Karlova v Praze, Praha, pp. 475-482.Google Scholar

 • Villarino Pérez, M, de Uña Álvarez, E, Cánoves Valiente, G 2009, Reflexiones sobre experirncias de diversificación del turismo rural en Enpaña’ in El turismo rural, ed J Sancho Comíns, Serie Geográfica, no 15, Universidad de Alcalá, pp. 67-78.Google Scholar

 • Wiluś, R 1997, Rozwój funkcji turystycznej w dolinie rzeki Warty na odcinku od Działoszyna do Uniejowa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.Google Scholar

 • Włodarczyk, B 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Wojciechowska, J 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Google Scholar

 • Wyss, F 2003, Basic introductory report: analysis of rural tourism’ in the Americas, in El turismo rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio, World Tourism Organization, Asunción (Paraguay), pp. 69-115.Google Scholar

 • Yagüe Parales, R M 2002, Rural Tourism in Spain’, Annals of Tourism Research, vol. 29, no 4, 1101-1110.Google Scholar

 • Zioło, Z 1973, ‛Analiza struktury przestrzennej i form koncentracji przemysłu województwa rzeszowskiego w świetle wybranych mierników’, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 6, pp. 95-116.Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-09-30


Citation Information: Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development, Volume 17, Issue 3, Pages 5–11, ISSN (Print) 2084-6118, DOI: https://doi.org/10.2478/v10288-012-0041-2.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Jacek Borzyszkowski, Mirosław Marczak, and Patrycjusz Zarębski
Acta geographica Slovenica, 2016, Volume 56, Number 2

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in