Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.40

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.227
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.404

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Open Access
Online
ISSN
2084-6118
See all formats and pricing
More options …

Thermal seasons in Warsaw during the period 1961-2013

Grzegorz Majewski
 • Division of Meteorology and Climatology Faculty of Civil and Environmental Engineering Warsaw University of Life Sciences
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Wiesława Przewoźniczuk
 • Division of Meteorology and Climatology Faculty of Civil and Environmental Engineering Warsaw University of Life Sciences
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2014-12-30 | DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0025

Abstract

This study determines the approximate duration of the thermal seasons in Warsaw, and investigates their long-term variability. The measurement data come from the Ursynów meteorological station at the Warsaw University of Life Sciences (WULS) (λE 21°02’52’’, φN 52°09’38’’, 102.5 m a.s.l.), situated in the south of Warsaw, and comprise mean diurnal air temperatures for the years 1961-2013. In order to identify thermal seasons, the method of five-day rolling averages was applied, which revealed a substantial year-by-year variability. The achieved results were close to those found by other methods for stations situated within the same climatic region. Over the analysed period, winters and springs have become shorter, whereas the other two seasons have become longer. Nevertheless, the positive trend was only statistically significant for thermal summers. The increasing length of the thermal summer in Warsaw Ursynów may be due to the influence of urban heat islands in built-up areas.

Keywords: Air temperature; thermal season; city; Warsaw

References

 • Degirmendžić, J & Kożuchowski, K 2004, ‛Zmiany termicznych pór roku w Łodzi w latach 1947-2003’, Acta Geographica Lodziensia, vol. 89, pp. 59-71.Google Scholar

 • Franków, K 2008, ‛Termiczne Pory Roku na Pomorzu Zachodnim w Stacji Geokologicznej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie w latach 1987-2007’, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, vol. 59, issue 1, pp.77-88.Google Scholar

 • Gołaszewski, D, Majewski, G & Przewoźniczuk, W 2007, ‛Oddziaływanie budownictwa kubaturowego i sztucznych źródeł ciepła na intensywność miejskiej wyspy ciepła w Warszawie’, Acta Scientiarum Polonorum, seria Architectura, vol. 6, pp. 23-32.Google Scholar

 • Gumiński, R 1948, ‛Próba wydzielenia dzielnic rolniczoklimatycznych w Polsce’, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, vol. 1. pp. 7-20.Google Scholar

 • Hess, M 1965, ‛Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich’, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, vol. 11.Google Scholar

 • Hess, M 1974, ‛Klimat Krakowa’, Folia Geogr., Seria Geogr.- Phys., vol. 8, pp. 45-102.Google Scholar

 • Kossowska-Cezak, U 2005, ‛Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933-2004’, Przegląd Geofizyczny, vol. 50, pp. 265-277.Google Scholar

 • Majewski, G, Odorowska, M & Rozbicka, K 2012, ‛Analiza warunków termicznych na stacji Ursynów-SGGW w Warszawie w latach 1970-2009’, Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie, vol. 12, no.2, pp. 171-184.Google Scholar

 • Majewski, G, Przewoźniczuk, W & Kleniewska, M 2014, ‛The effect of urban conurbation on the modification of human thermal perception as illustrated by the example of Warsaw (Poland)’, Theoretical and Applied Climatology, vol. 116, pp. 147‑154. DOI 10.1007/s00704-013-0939-4.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Makowiec, M 1983, ‛Wyznaczanie termicznych pór roku’, Przegląd Geofizyczny, vol. 28, no. 2, pp. 209-220.Google Scholar

 • Merecki, R 1915, ‛Klimatologia ziem Polskich’, Księgarnia Geberthera i Wolfa, Warszawa.Google Scholar

 • Nowosad, M & Filipiuk, E 1998, ‛Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995’, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographlca Physica, vol. 3, pp. 231-240.Google Scholar

 • Piotrowicz, K 2000, ‛Zróżnicowanie termiczne pór roku w Krakowie’, Prace Geograficzne, vol. 105, pp.111-124.Google Scholar

 • Piotrowicz, K 2002, ‛Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza’, Przegląd Geofizyczny, vol. 1-2, pp. 81-92.Google Scholar

 • Rozbicki, T, Łykowski, B & Gołaszewski, D 2005, ‛Wpływ budowy dzielnicy mieszkaniowej Ursynów na klimat lokalny’, WodaŚrodowisko- Obszary Wiejskie, vol.5, no.14, pp. 261-273.Google Scholar

 • Romer, E 1938, ‛Pogląd na klimat Polski’, Czas. Geogr., vol. 16, pp. 193-224.Google Scholar

 • Romer, E 1949, ‛Regiony klimatyczne Polski’, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, vol. 16, Wrocław.Google Scholar

 • Samborski, AS & Bednarczuk, J 2009, ‛Termiczne pory roku w okolicach Zamościa w latach 2001-2008’, Acta Agrophysica, vol. 14, pp. 187-194.Google Scholar

 • Skowera, B & Kopeć, B 2008, ‛Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000)’, Acta Agrophysica’, vol. 12, pp. 517-526.Google Scholar

 • Stopa, M 1968, ‛Temperatura powietrza w Polce’, Dokumentacja Geograficzna, vol. 2, Instytut Geografii PAN, Warszawa, pp. 210.Google Scholar

 • Szyga-Pluta, K 2011, ‛Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008’, Przegląd Geograficzny, vol. 83, no.1, pp. 109-119.Google Scholar

 • Trepińska, J (ed.) 1997, ‛Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995)’, Instytut Geografii UJ, Kraków.Google Scholar

 • Wiszniewski, W 1960, ‛Kilka uwag o meteorologicznych porach roku w Polsce w świetle średnich wieloletnich wartości temperatur’, Przegląd Geofizyczny, vol. 5, no.1. pp. 31-39. Google Scholar

About the article

Received: 2014-02-19

Accepted: 2014-06-26

Published Online: 2014-12-30

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Miscellanea Geographica, Volume 18, Issue 4, Pages 41–46, ISSN (Online) 2084-6118, DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2014-0025.

Export Citation

© by Grzegorz Majewski. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in