Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Oceanological and Hydrobiological Studies


IMPACT FACTOR 2018: 0.674
5-year IMPACT FACTOR: 0.854

CiteScore 2018: 0.84

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.318
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.518

Online
ISSN
1897-3191
See all formats and pricing
More options …
Volume 44, Issue 4

Issues

Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 (Annelida: Clitellata) – a new record for the Polish fauna from the Oder River and remarks on other oligochaetes rarely noticed in Poland

Aleksandra Jabłońska
 • Corresponding author
 • Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Łódź, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Poland
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
 • Department of Invertebrate Zoology and Limnology, University of Szczecin, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Aleksandra Bańkowska
 • Department of Invertebrate Zoology and Limnology, University of Szczecin, ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin, Poland
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-12-09 | DOI: https://doi.org/10.1515/ohs-2015-0043

Abstract

The cosmopolitan freshwater oligochaete Aulodrilus pigueti Kowalewski, 1914 (Naididae: Tubificinae) was recorded for the first time in Poland. The species was found at a few groyne field sites and in the main flow of the middle and lower course of the Oder River. Forty two other species of oligochaetes were found in the analyzed material, including rarely found in Poland Aulodrilus japonicus and Bothrioneurum vejdovskyanum, as well as alien species: Branchiura sowerbyi and Quistadrilus multisetosus.

Keywords: Oligochaetes; faunistics; new data; freshwater fauna; Poland; river system

References

 • Beier S. & Traunspurger W. (2003). Temporal dynamics of meiofauna communities in two small submountain carbonate streams with different grain size. Hydrobiologia. 498: 107-131. DOI: 10.1023/A:1026258607551.CrossrefGoogle Scholar

 • Bis B. 2007. Metodyka reprezentatywnego poboru prób siedliskowych (MHS) zespołów fauny dennej z różnych typów wód oraz standardowych procedur laboratoryjnych dla celów monitoringu ekologicznego rzek Polski zgodnego z założeniami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Opracowanie na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Łódź: EXALL (In Polish).Google Scholar

 • Čekanovskaja O. V. (1962). Vodnye maloščetinkovye červi fauny SSSR. Opred. fauny SSSR, Moskwa - Leningrad (In Russian).Google Scholar

 • Dubicki A. & Błachuta J. (1999). Structure and function of the Odra River’s ecosystem. Annual Report of Subproject 9 (Institute of Meteorology and Water Management, Wrocław). In: A. K. Meyer (Ed.) The International Odra Project (IOP), 2 Interim Report, Annual Report 1998 (pp. 239-255).Google Scholar

 • Dumnicka E. (2000). Studies on Oligochaeta taxocens in streams, interstitial and cave waters of southern Poland with remarks on Aphanoneura and Polychaeta distribution. Acta Zoologica Cracoviensia. 43 (3-4): 339-392.Google Scholar

 • Dumnicka E. (2007). Distribution of Oligochaeta in various littoral habitats in the anthropogenic reservoirs. Oceanological and Hydrobiological Studies. 36. Suppl. 4: 11-19.Google Scholar

 • Dumnicka E. (2009). New for Poland tubificid (Oligochaeta) species from karstic springs. Polish Journal of Ecology. 57 (2): 395-401.Google Scholar

 • Dumnicka E, Jabłońska-Barna I. & Rychter A. (2014). The first record of a new alien species Limnodrilus cervix Brinkhurst, 1963 (Annelida, Clitellata) in the Vistula Lagoon (Southern Baltic Sea). Oceanologia. 56 (1): 151-158. DOI: 10.5697/ oc.56-1.151.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Dumnicka E. & Koszałka J. (2005). The effect of drought on Oligochaeta communities in small woodland streams. Biologia, Bratistava. 60 (2): 143-150.Google Scholar

 • Dumnicka E. & Poznańska M. (2006). Novel Polish recordings of rare aquatic Oligochaeta species. Oceanological and Hydrobiological Studies. 35 (2). 111-120.Google Scholar

 • Dumnicka E. & Rożen A. (1997). Oligochaeta. In: J.Razowski (Ed.) Checklist of animals of Poland. Vol. IV. (pp. 130-137). Kraków: Wydawnictwa Instytutu Systematyki I Ewolucji Zwierząt PAN.Google Scholar

 • Gruszka P. (1999). The River Odra estuary as a gateway for alien species immigration to the Baltic Sea Basin. Acta Hydrochimica et Hydrobiologica. 27 (5): 374-382. DOI: 10.1002/(SICI)1521-401X(199911)27:5<374::AIDAHEH374>3.0.CO;2-V.CrossrefGoogle Scholar

 • Hastrich A. (1994). Makrozoobenthos in der mittleren und unteren Oder im Herbst 1992 und im historischen Vergleich. Limnologica. 24 (4): 369-388 (In German).Google Scholar

 • Hrabě S. (1981). Vodní máloštětinatci (Oligochaeta) Československa. Acta Universitatis Carolinae - Biologica. 1979: 1-167 (In Czech).Google Scholar

 • Jabłońska A. (2010). Aquatic oligochaetes (Oligochaeta aquatica) of Lodz agglomeration. Unpublished doctoral dissertation. University of Łódź, Poland (In Polish).Google Scholar

 • Jabłońska A. (2014). Oligochaete communities of highly degraded urban streams in Poland, Central Europe. North-Western Journal of Zoology. 10 (1): 74-82.Google Scholar

 • Kahl K. & Pilipiuk I. (2004). Skąposzczety (Oligochaeta). In: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk & E. Skibińska (Eds.) Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków. (pp. 9-17) Warszawa: MiIZ PAN. (In Polish with English summary).Google Scholar

 • Kasprzak K. (1971). A new species of Tubificidae (Oligochaeta) found in Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. II. 19: 261-267.Google Scholar

 • Kasprzak K. (1972). Materiały do znajomości skąposzczetów (Oligochaeta) Wielkopolski. Fragmenta Faunistica. 18 (6): 99-119 (In Polish).Google Scholar

 • Kasprzak K. (1981). Skąposzczety wodne I. Klucze do oznaczania bezkręgowców Polski Tom 4. PWN, Warszawa. (In Polish).Google Scholar

 • Kowalewski M. (1914a). Rodzaj Aulodrilus Bretscher 1899 i jego przedstawiciele. Rozprawy Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Akademii Umiejętności. 14B [54B]: 107-135 (In Polish).Google Scholar

 • Kowalewski M. (1914b). Materyały do fauny polskich skąposzczetów wodnych (Oligochaeta aquatica). Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej. 48: 107-113 (In Polish).Google Scholar

 • Kownacki A. (1999). Checklist of macroinvertebrates in the River Vistula. Acta Hydrobiologica. 41 (1): 45-75.Google Scholar

 • Krodkiewska M. (2007). The occurrence of rare in Europe and new to Poland species Aulodrilus japonicus Yamaguchi, 1953 (Oligochaeta, Tubificidae) in two fishponds. Polish Journal of Ecology 55 (3). 615-619.Google Scholar

 • Legeżyński P. (1971). Skąposzczety wodne (Oligochaeta limnicola) wyspy Wolin. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. 24B: 83-106 (In Polish).Google Scholar

 • Rachalewski M., Konopacka A., Grabowski M. & Bącela- Spychalska K. (2013). Echinogammarus trichiatus (Martynov, 1932) - a new Ponto-Caspian amphipod invader in Poland with remarks on other alien amphipods from the Oder River. Crustaceana. 86 (10): 1224-1233. DOI: 10.1163/15685403-00003228.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • Rast G., Obrdlík P. & Nieznański P. (2000). Atlas obszarów zalewowych Odry. Oder-Auen-Atlas. WWF Deutschland. 103 p. + Appendices.Google Scholar

 • Schenková J., Helešic J. & Jarkovský J. 2006. Seasonal dynamics of Bythonomus lemani and Bothrioneurum vejdovskyanum (Oligochaeta, Annelida) in relation to environmental variables. Biologia. Bratislava. 61 (5): 517-523. DOI: 10.2478/s11756-006-0085-x.CrossrefGoogle Scholar

 • Schenková J., Pařil P., Petřivalská K. & Bojková J. (2010). Aquatic oligochaetes (Annelida: Clitellata) of the Czech Republic: check-list, new records and ecological remarks. Zootaxa. 2676: 29-44.Google Scholar

 • Schöll F. (2003). Makrozoobentos Odry 1998-2001. Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Wrocław. (In Polish).Google Scholar

 • Šporka F. (1996). First record of Aulodrilus pigueti (Oligochaeta, Tubificidae) from the River Morava in Slovakia. Biologia, Bratislava. 51 (5): 494.Google Scholar

 • Šporka F. & Mlaká M. (2008). Distribution of Bothrioneurum vejdovskyanum Štolc, 1886 (Oligochaeta, Tubificidae) in streams of Slovakia (Danube basin). Lauterbornia. 62: 3-9.Google Scholar

 • Szlauer-Łukaszewska A. & Grabowski M. 2012. First record of Jaera istri Veuille, 1979 (Isopoda, Janiridae) in Poland: eastward invasion from the Mittelland Canal. Crustaceana. 85 (11): 1333-1338. DOI:10.1163/156854012X651592.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • Timm T. (2005). Fauna Europaea: Annelida: Oligochaeta (limnic). Fauna Europaea version 1.2, http://www.faunaeur.org (download 25.02.2015).Google Scholar

 • Timm T. (2009). A guide to the freshwater Oligochaeta and Polychaeta of Northern and Central Europe. Lauterbornia. 66: 1-235.Google Scholar

 • Timm T. & Veldhuijzen van Zanten H. H. (2002). Freshwater Oligochaeta of North-West Europe. World Biodiversity Database CD-ROM Series. UNESCO- Publishing.Google Scholar

 • Van Haaren T. & Soors J. (2013). Aquatic Oligochaeta of the Netherlands and Belgium. Zeist: KNNV Publishing.Google Scholar

 • Verdonschot P. F. M. (2001). Hydrology and substrates: determinants and oligochaete distribution in lowland streams (The Netherlands). Hydrobiologia. 463: 249-262. DOI: 10.1023/A:1013132514610. CrossrefGoogle Scholar

About the article

Received: 2015-05-06

Accepted: 2015-06-29

Published Online: 2015-12-09

Published in Print: 2015-12-01


Citation Information: Oceanological and Hydrobiological Studies, Volume 44, Issue 4, Pages 456–465, ISSN (Online) 1897-3191, ISSN (Print) 1730-413X, DOI: https://doi.org/10.1515/ohs-2015-0043.

Export Citation

Faculty of Oceanography and Geography, University of Gdansk, Poland.Get Permission

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Aleksandra Jabłońska, Tomasz Mamos, Piotr Gruszka, Agnieszka Szlauer-Łukaszewska, and Michał Grabowski
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 2018, Number 419, Page 14
[2]
Klaudia Cebulska and Mariola Krodkiewska
Polish Journal of Ecology, 2017, Volume 65, Number 4, Page 432

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in