Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …
Open Access

Open Archaeology

Editor-in-Chief: Harding, Anthony


Covered by:
Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index
ERIH PLUS

Open Access
Online
ISSN
2300-6560
See all formats and pricing
More options …

Some Remarks on the Stormy Relationship Between the Detectorists and Archaeological Heritage in Poland

Agnieszka Makowska / Agnieszka Oniszczuk / Marcin Sabaciński
Published Online: 2016-10-26 | DOI: https://doi.org/10.1515/opar-2016-0013

Abstract

The paper discusses the issue of the use of metal detectors in Poland in its legal and practical aspects. The possession and the use of metal detectors in Poland is legal, but to search for portable monuments a permit is required. All historical and archaeological finds belong to the State. Detectorists, whose number is estimated to over 50,000, commonly break the law by conducting illegal searches and by appropriation of the discovered objects. This paper describes legal and illegal activities of the detectorist community, giving numerous examples. The authors address the issue of prospects of cooperation between archaeologists and detectorists and comment on the attempts of the latter to depreciate archaeology and the principles of modern heritage management, as well as their rivalry with professional researchers. The authors believe that archaeologists should, therefore, speak and act for archaeology and heritage, instead of accepting the views of the detectorists. The paper also presents threats to archaeological heritage resulting from illegal metal detecting, and draws attention to the problem of low social awareness regarding the rules and needs of archaeological heritage protection in Poland. Solving these issues requires multidimensional activity, encompassing education and training, as well as the consequent prosecution of crimes against archaeological heritage.

Keywords: metal detectors; detectorists; Poland; archaeological heritage; Polish heritage law; heritage protection in Poland

References

 • Borkowski, W. (2015). Rakiety w obronie Warszawy w 1831 roku. Korpus Rakietników Królestwa Polskiego. In W. Borkowski, N. Kasparek (Eds.), Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom II. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13, 345-377, 477. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Google Scholar

 • Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2014). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 11. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Google Scholar

 • Borkowski, W., & Kasparek N. (Eds.). (2015). Badania archeologiczne na Reducie Ordona. Tom I. Warszawskie Materiały Archeologiczne, 12-13. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne.Google Scholar

 • Florjanowicz, P. (2011). Implementing the Educational Strategy of the National Heritage Board of Poland within the Scope of Combating Crime against Archaeological Heritage. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera, et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.103-106). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Google Scholar

 • Florjanowicz, P. (2013). The value of archaeology: Resource, heritage or pure fun? In: A. Lagerlöf (Ed.), Who cares? Perspectives on Public Awareness, Participation and Protection in Archaeological Heritage Management. EAC Occasional Paper, 8. (pp.73-38). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.Google Scholar

 • Grabowski, M. (2016). The legal basis and organization of rescue archaeology in Poland. In P. Florjanowicz (Ed.), When Valletta meets Faro. The reality of European archaeology in the 21st century. EAC Occasional Paper No. 11. (pp.113-118). Namur: Europae Archaeologiae Consilium.Google Scholar

 • ICOMOS. (1990). Charter for the protection and management of the archaeological heritage. http://www.icomos.org/charters/ arch_e.pdf (02.03.2016).Google Scholar

 • Karl, R., & Möller, K. (2016). Empirische Untersuchung des Verhältnisses der Anzahl von Metallsucher Innen im deutschbritischen Vergleich. Oder: wie wenig Einfluss die Gesetzeslage hat. Archäologische Informationen, 39, 1-12.Google Scholar

 • Kłos, A. (2014, September 20). MSHE pod Grunwaldem. MSH Exploratorzy.pl, http://exploratorzy.pl/mshe-pod-grunwaldem (26.02.2016).Google Scholar

 • Kobyliński, Z., & Szpanowski P. (2009). Metal Detector Users and Archaeology in Poland: The Current State of Affairs. In S. Thomas, P. G. Stone (Eds.), Metal detecting and archaeology. (pp.13-24). Woodbridge: The Boydell Press.Google Scholar

 • Korporacja Badawcza Pretendent (2011). Badanie społeczne dotyczące wiedzy o dziedzictwie i zabytkach (Unpublished survey results). Wrocław-Warszawa.Google Scholar

 • Kozioł, A., Trelka, M. & Florjanowicz, P. (2013). Społeczno - gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych. Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.Google Scholar

 • Łasiczka, C. (2016, February 11). Jak zostać poszukiwaczem skarbów? Rozmowa z Michałem Młotkiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Jak-zostac-poszukiwaczemskarbow- Rozmowa-z-Michalem-Mlotkiem/34285 (26.02.2016).Google Scholar

 • Łasiczka, C. (2016, February 12). Archeolog kontra poszukiwacze skarbów. Rozmowa z prof. Przemysławem Urbańczykiem (Episode of the OFF Czarek programme) [audio podcast]. Radio TOK FM, http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Archeologkontra- poszukiwacze-skarbow-Rozmowa-z-prof-Przemyslawem-Urbanczykiem/34324 (26.02.2016).Google Scholar

 • Mechliński, M. (2010). Polskie Wojska Rakietowe 1823-1831 (Unpublished BA dissertation). Warszawa: Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.Google Scholar

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2014). Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017. Ochrona Zabytków [Special annex], 67 (2). Warszawa: Narodowy Instytut Dziedzictwa.Google Scholar

 • Naczelny Sąd Administracyjny. (2016). Wyrok w sprawie ze skargi kasacyjnej A. T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 1282/13 w sprawie ze skargi A. T. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z kwietnia 2013 r. w przedmiocie pozwolenia na przeprowadzenie poszukiwań zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych. File number: II OSK 1202/14.Google Scholar

 • Oniszczuk, A. (2014). The convention in action – Poland almost 20 years after the ratification of the Valletta Convention. In V. M. van her Haas, P. A. C. Schut (Eds.), The Valletta Convention: Twenty Years After Benefits, Problems, Challenges. EAC Occasional Paper, 9. (pp.63-68). Brussels: Europae Archaeologiae Consilium.Google Scholar

 • Oniszczuk, A. (2015). Whom do we dig for or are we ready for a dialogue with heritage communities? In G. J. Sayej, D. Henson & Y. F. Willumsen (Eds.), Managing Archaeological Heritage. (pp.6-15). Kristiansand: Vest-Agder-Museet.Google Scholar

 • Paszkiewicz, B. (2008). Skarb brakteatów polskich i morawskich z Lubomi na Górnym Śląsku (początek XIV stulecia)/A Hoard of Polish and Moravian bracteates from Lubomia in Upper Silesia (the beginning of the fourteenth century)/Poklad polských a moravských brakteátů z Lubomie v Dolním Slezsku (počátek 14. století). Numismatický sborník, 23, 123–161.Google Scholar

 • Prospektor [anonymus] (n.d. a).Grodzisko – badania terenowe. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/8-relacje/154-grodzisko-badania-terenowe (26.02.2016).Google Scholar

 • Prospektor [anonymus] (n.d. b). Wiosenna wyprawa na grodzisko. Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://www.sakwa.org/index.php/8-relacje/148-wiosenna-wyprawa-na-grodzisko (26.02.2016).Google Scholar

 • Redakcja MSH Exploratorzy.pl (2015 June 29). Odkrycia MSHE w pałacu w Falentach i na pobojowisku Bitwy pod Raszynem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy.pl/odkrycia-mshe-w-palacu-w-falentach-i-na-pobojowisku-bitwy-pod-raszynem (26.02.2016).Google Scholar

 • Reszka, P. P. (2014 April 11). Policja jak w Europie Zach. Przynajmniej w tym jednym. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin. wyborcza.pl/lublin/1,48724,15777568,Policja_jak_w_Europie_Zach__Przynajmniej_w_tym_jednym.html#LokLubTx (15.02.2016).Google Scholar

 • Sabaciński, M. (2011a). Crimes against archaeological heritage in the context of how archaeology is perceived by society. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.131-134). Warsaw: National Heritage Board of Poland.Google Scholar

 • Sabaciński, M. (2011b). Cooperation between the National Heritage Board of Poland and the Allegro auction website in the campaign against the illegal trade of achaeological artifacts. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.107-110). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Google Scholar

 • Sabaciński, M. (2012). Muzealnik na rozdrożu. Głos w sprawie przekazywania muzeom znalezisk archeologicznych z amatorskich odkryć. Muzealnictwo, 53, 93-99.Google Scholar

 • Skaldawski, B. (2011). Cooperation between services combating crimes against cultural heritage and institutions specialising in monument protection. In L. Ramskjarer, A. Nyhamar, A. Chabiera et al. (Eds.), Stop heritage crime. Good practices and recommendations. (pp.91-98). Warszawa: National Heritage Board of Poland.Google Scholar

 • Sobierajski, Ł. (2013 October 10). Reduta Ordona okradziona i uratowana zarazem. MSH Exploratorzy.pl. http://exploratorzy. pl/reduta-ordona-okradziona-i-uratowana-zarazem (26.02.2016).Google Scholar

 • Sulowski, K. (2016, February 14). Szukał skarbów na starożytnym cmentarzysku. Sąd wydał wyrok bez precedensu. Gazeta Wyborcza Lublin. http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,19623679,szukal-skarbow-na-starozytnym-cmentarzyskusad- wydal-wyrok.html (15.02.2016).Google Scholar

 • “Wiślanin”, M. (n.d.). Wydobyliśmy zabytki z czasów rzymskich! Sakwa Stowarzyszenie eksploracyjne na rzecz ratowania zabytków. http://sakwa.org/index.php/artykuly/8-relacje/134-wydobylismy-zabytki-z-czasow-rzymskich (26.02.2016). Google Scholar

About the article

Received: 2016-03-15

Accepted: 2016-10-20

Published Online: 2016-10-26


Citation Information: Open Archaeology, Volume 2, Issue 1, ISSN (Online) 2300-6560, DOI: https://doi.org/10.1515/opar-2016-0013.

Export Citation

© 2016 Agnieszka Makowska et al.. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[2]
Pieterjan Deckers, Andres Dobat, Natasha Ferguson, Stijn Heeren, Michael Lewis, and Suzie Thomas
Open Archaeology, 2018, Volume 4, Number 1, Page 322

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in