Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Polish Cartographical Review

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2450-6966
See all formats and pricing
More options …

The teaching of cartography and topography in the Polish primary school

Katarzyna Słomska
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jolanta Korycka-Skorupa
 • Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2016-06-29 | DOI: https://doi.org/10.1515/pcr-2016-0004

Abstract

The authors present a content analysis of the selected textbooks for teaching the natural science in the Polish primary school in the scope of cartography and topography. Two series of textbooks edited by the Nowa Era publishing house and approved by the Ministry of National Education are used by the authors. The main aim of this analysis is to determine whether the textbooks meet the requirements of the new core curriculum. The psychological aspects that may cause the difficulties in learning the natural science for students of grades 4 through 6 of the primary school are also discussed.

The contents of textbooks are absorbed by the students in varying degrees. It is important, therefore, to take into account the psychological aspects of the students’ learning process and draw attention to the difficulties that may arise in the course of grade 4–6 instruction. Among them there are, inter alia, the difficulties in using a map scale, some problems with imagining the actual distances and areas, a height above the sea level and the relative heights, as well as the issues related to the students’ abilities to read a drawing of contour lines.

In the process of natural science education in the primary school, it is very important to develop the children’s abstract thinking, which causes the stimulation of their spatial imagination. The various types of teaching aids, which can be helpful for the both groups, as for the teachers, so for the students, are discussed in this article. These are the atlases, models, interactive teaching aids, books and educational games.

The analysis introduced in this article allows for a critical evaluation of the textbooks for primary school from the point of view of their content complacencies on cartography and topography with the new core curriculum.

Teaching the bases of cartography and topography from an early age is very important, but developing the ability to use a map requires the continuous exercises. Working with a map helps to develop not only the practical skills, but also the students’ attitudes having a positive impact on the development of such qualities as conscientiousness, accuracy and patience; it also has an invaluable impact on the students’ spatial imagination.

Keywords: core curriculum; teaching aids; didactics of natural science; cartography; topography

Literature

 • Batorowicz Z., 1971, Mapa w nauczaniu geografii. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.Google Scholar

 • Birch A., Malim T., 2001, Rozwój poznawczy. In: Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. 4th ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar

 • Mizielińska A., Mizieliński D., 2012, Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.Google Scholar

 • Mizielińska A., Mizieliński D., 2013, Mapownik – czyli praktyczny kurs mazania po mapach. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.Google Scholar

 • Ostrowski W., 1990, Mapa, jej własności i percepcja. In: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Ed. A. Dylikowa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, pp. 128–142.Google Scholar

 • Pokojska P., Pokojski W., 2008, Wirtualny globus Google Earth. „Geografia w Szkole” R. 61, nr 1, pp. 58–64.Google Scholar

 • Pokojska P., Pokojski W., 2013, Geoportal krajowy ważnym źródłem informacji przestrzennej o środowisku geograficznym w procesie edukacji. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” Nr 1, pp. 42–50.Google Scholar

 • Rembertowicz H. (ed.), 2004, Przyroda. Pytania dzieci – odpowiedzi dorosłych. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.Google Scholar

 • Romer E., 1908, Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich z atlasem geograficznym. Lwów: Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Reprint: Warszawa – Wrocław: Nowa Era, 2008.Google Scholar

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2009, „Dziennik Ustaw” Nr 4, 15 stycznia, poz. 17. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, pp. 28–72.Google Scholar

 • Tracz M., Świętek A., 2012, Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. „Geografia w Szkole”, R. 65, nr 4, pp. 15–19.Google Scholar

 • Trojan K., 2014, Geoportale, czyli geografia w praktyce. „Geografia w Szkole” R. 67, nr 2, pp. 39–42.Google Scholar

 • Tywoński K., 1983, Pomoce dydaktyczne do geografii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Google Scholar

 • Wilczyńska-Wołoszyn M., 1990, Wykorzystanie map w procesie nauczania geografii. In: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Ed. A. Dylikowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, pp. 142–170.Google Scholar

 • Atlases

  • A1. Nowy atlas. Przyroda. Świat wokół nas. Eds. K. Chariza, S. Curyło, J. Romanowska, 3rd ed., Warszawa: Nowa Era, 2012.Google Scholar

  • A2. Poradnik młodego kartografa. Supplement to the Atlas do przyrody – świat w porach roku. Eds. M. Wieczorek, B. Byer, A. Banach, Warszawa: Demart, 2003.Google Scholar

  • A3. Przyroda: wprowadzenie w świat mapy. Cz. 1, Atlas Polski. H. Górski, M. Wilczyńska-Wołoszyn, Warszawa: „Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001.Google Scholar

  • A4. Przyroda: wprowadzenie w świat mapy. Cz. 2, Atlas świata. H. Górski, M. Wilczyńska-Wołoszyn, Warszawa: „Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002.Google Scholar

  Textbooks

  • P1. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody 4 (On the trails of nature 4). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

  • P2. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody 5 (On the trails of nature 5). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

  • P3. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody 6 (On the trails of nature 6). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

  • P4. Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., 2012, Tajemnice przyrody 4 (The secrets of nature 4). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

  • P5. Kozik R., Szlajfer F., Ślósarczyk J., 2013, Tajemnice przyrody 5 (The secrets of nature 5). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

  • P6. Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., 2014, Tajemnice przyrody 6 (The secrets of nature 6). Warszawa: Nowa Era.Google Scholar

About the article

Published Online: 2016-06-29

Published in Print: 2016-03-01


Citation Information: Polish Cartographical Review, Volume 48, Issue 1, Pages 29–40, ISSN (Online) 2450-6966, ISSN (Print) 0324-8321, DOI: https://doi.org/10.1515/pcr-2016-0004.

Export Citation

© 2016 Katarzyna Słomska et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in