Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Present Environment and Sustainable Development

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2284-7820
See all formats and pricing
More options …

Studies Regarding the Safety in Operation of Ezer Reservoir

Isabela Balan / Irina Dana Tutunaru / Claudiu Pricop / Ioan Balan
Published Online: 2014-08-15 | DOI: https://doi.org/10.2478/pesd-2014-0008

Abstract

The dam of the non-permanent reservoir Ezer, located on Jijia river is an earth dam with a maximum height of 6.18 m, which provides a global retention to the canopy of 10.330 million cubic meters. The dam founded on weak, muddy soils suffered in the years 1989 and 1992 downstream slope failures of the fillings. It was found that hydrostatic levels were high in the piezometric wells and that consolidation of the foundation soil was reduced. This paper presents a brief history of the dam and aspects regarding the behaviour monitoring of Ezer non-permanent reservoir during the years 2000-2012.

Keywords : dam failure; hydrostatic level; drainage system; behaviour monitoring

References

 • Ministerul Mediului, (1992), Atlasul cadastrului apelor din România, Editura Romcart S.A., București 448Google Scholar

 • Comitetul Român al Marilor Baraje din România, (2000) Baraje din România, Casa Editorialǎ Univers Enciclopedic, Bucureşti Google Scholar

 • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, (2008) Inventarul barajelor care realizează acumulări de apă - REBAR Google Scholar

 • Stematiu D., Ionescu Şt., Abdulamit A., (2010) Siguranţa barajelor şi Managementul riscului, Editura Conspress, Bucureşti Giurma I., Crăciun I., Google Scholar

 • Giurma Catrinel Raluca, (2003) Hidrologie şi hidrogeologieaplicaţii, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”,Iaşi.Google Scholar

 • Giurma I., (2003) Viituri şi măsuri de apărare, Editura Gheorghe Asachi, Iasi Google Scholar

 • Băloiu V., (1971) Gospodărirea Apelor, Editura Didactică şi Pedagigică, Bucureşti Popovici A., (2002) Baraje pentru acumulări de apă - Vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti Google Scholar

 • Bobocu D., (2009) Evaluarea siguranţei barajelor pentru acumulări de apă pe baza prelucrării statistice ale datelor furnizate de aparatura de supraveghere. Teză de doctorat, UTCB Google Scholar

 • Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2010) Regulamentul de exploatare al acumulării Ezer Google Scholar

 • Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2012) Raportul de sinteză privind urmărirea comportării construcţiilor la acumularea Ezer, perioada de analiză aprilie 2010 - februarie 2012Google Scholar

 • Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2012) Proiect de urmărire specială a acumulării Ezer Google Scholar

 • Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2013) Raport anual de sinteză privind activitatea de urmărirea comportării construcțiilor din patrimoniul Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad în anul 2012 Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-08-15

Published in Print: 2014-05-01


Citation Information: Present Environment and Sustainable Development, Volume 8, Issue 1, Pages 91–104, ISSN (Online) 2284-7820, DOI: https://doi.org/10.2478/pesd-2014-0008.

Export Citation

© 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in