Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Practice and Theory in Systems of Education

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1788-2591
See all formats and pricing
More options …

Pedagogical Aspects of Voluntary School Work

Erzsébet Mária Jármai / Ildikó Zsupanekné Palányi
Published Online: 2015-03-01 | DOI: https://doi.org/10.1515/ptse-2015-0003

Abstract

The economic importance of voluntary work has been exceedingly appreciated in the last few decades. This is not surprising at all, because it is highly profitable according to the related estimated data. There are 115,9 million people doing voluntary work only in Europe, which means that they would create the world's 7th biggest economy with EUR 282 billion value creation if they formed an individual state. The organizations know that voluntary work has several advantages apart from the economic benefits. It is profitable both for the society and for the individuals as well. Several researches have proven that voluntary work positively influences the development of the personality, because the key-competencies - such as: co-operation, empathy, solidarity, conflict handling, problem solving, etc. - expected in the labor market can be improved.

Keywords:: voluntary work; adult education; higher education; informal learning

 • Arapovics M. (2011). A közösség tanulása. Budapest: ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány.Google Scholar

 • Aronson, E. (2008). A társas lény. Budapest: Akadémiai.Google Scholar

 • Bábosik I. (1999). A nevelés elmélete és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.Google Scholar

 • Borosán L. (2011). A szabadidő mint pedagógiai lehetőség. In Bábosik I., Borosán L., Hunyady Gy.-né, M Nádasi M., & Schaffhauser F. (Eds.), Pedagógia az iskolában. A szociális életképesség megalapozása (pp. 144-152). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.Google Scholar

 • Czike K. (2006). Önkéntesség és társadalmi integráció. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány.Google Scholar

 • Czike K., & Bartal A. M. (2004). Nonprofit szervezetek és önkéntesek - új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem.Google Scholar

 • Roney, J., & Wolf, R. (2011). A középiskola utáni lehetőségek. In Csíkszentmihályi M., & Schneider B. (Eds.), Életre hangolva. A felnőtté válás útvesztői. Hogyan készülnek fel a serdülők a munka világára? (pp. 285-333). Budapest: Nyitott Könyvműhely.Google Scholar

 • Jármai E. (2012). Gyakornokok szakmai integrációjának elősegítése. In Jenei J., & Kármán T. (Eds.), Szakértői tanulmányutak. Útinapló (pp. 40-43). Hoppá Disszeminációs füzetek, 38. Budapest: Tempus Közalapítvány.Google Scholar

 • Schmidt, J., & Rich, G. (2011). A munkáról és a játékról alkotott elképzelések. In Csíkszentmihályi M., & Schneider B. (Eds.), Életre hangolva. A felnőtté válás útvesztői. Hogyan készülnek fel a serdülők a munka világára? (pp. 105-142). Budapest: Nyitott Könyvműhely.Google Scholar

 • Kornai J. (1983). Bürokratikus és piaci koordináció. Közgazdasági Szemle, 30 (9), 1025-1038.Google Scholar

 • Radácsi I., & Benedek A.-né (2005). A termelőiskolai program magyarországi adaptálása. Kutatási záró tanulmány. Felnőttképzési Kutatási Füzetek. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.Google Scholar

 • Säävälä, T. (2011). Az egész életen át tartó tanulás kulcskompetenciái - az Európai keretrendszer. In Vágó I. (Ed.), Az európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában (pp. 25-42). Budapest: OFI.Google Scholar

 • Szabó É. (2006). Szeretettel és szigorral. Budapest: Akadémiai.Google Scholar

 • Van Woensel, C. (2011). Bevezetés. In Vágó I. (Ed.), Az európai polgár kompetenciái. Az implementáció kihívásai és lehetőségei az oktatás világában (pp. 11-21). Budapest: OFI.Google Scholar

 • Váradi R. (Ed.) (2012). Önkéntes munka Magyarországon. A Munkaerő-felmérés, 2011. III. negyedévi kiegészítő felvétele. Budapest: KSH.Google Scholar

About the article

Received: 2014-11-30

Accepted: 2015-03-01

Published Online: 2015-03-01


Citation Information: Practice and Theory in Systems of Education, Volume 10, Issue 1, Pages 23–45, ISSN (Online) 1788-2591, DOI: https://doi.org/10.1515/ptse-2015-0003.

Export Citation

© 2015 Erzsébet Mária Jármai and Ildikó Zsupanekné Palányi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in