Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.258
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.359

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
More options …
Volume 32, Issue 3

The Lakescape in the Eyes of a Tourist

Ilona Potocka
Published Online: 2013-10-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0018

Abstract

Visual-esthetic landscapes values are determining a comfort of leisure in the environment, forms of tourist activities and constitute value as such. The aim of the research is to define how, and which components of lakescape are perceived by tourists, and how it influences on lake tourist activity. Presented paper describes also the role of water itself and the importance of the aesthetics of lakescape in tourist experience. The research of visual landscape values has been conducted for a long time, using different methods. The paper describes, apart from traditional method of inquires, use of eye-tracking to define elements of lakescape perceived by tourists.

Keywords: lakescape; multisensory perception; aesthetic of landscape; eye-tracking

 • Bartkowska J., 2009. Internauta jedzie na wakacje. Ale dokąd ijak? Badanie portali turystycznych. On-line: www.symetria. pl.Google Scholar

 • Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A., 2004. Psychologiaśrodowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.Google Scholar

 • Bogdanowski J., 2000. Badania i ochrona krajobrazu kulturowego. In: A. Tomaszewski (ed.), Badania i ochrona zabytkóww Polsce w XX wieku, TOnZ, Warszawa.Google Scholar

 • Böhme G., 2002. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysuśrodowiska naturalnego, Oficyna Naukowa, W-wa.Google Scholar

 • Choiński A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • Chojnicki Z., 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Google Scholar

 • Dobre na pierwszy rzut oka. Wiadomości Turystyczne 4, 16-28.02.2010. On-line: http://typo3.fly.pl.Google Scholar

 • Duchowski A.T., 2007. Eye Tracking: Methodology, Theory andPractice, Springer, London.Google Scholar

 • Duda-Gromada K., 2009. Turystyka jeziorna - nowa forma turystyki? Prace i Studia Geograficzne 42.Google Scholar

 • Emerson R.W., 2005. Natura. Wyd. Zielona Sowa, Kraków.Google Scholar

 • Encyklopedia wody. On-line: http://www.waterencyclopedia. com/St-Ts/Tourism.html, accessed: 31 January 2010).Google Scholar

 • Gołaszewska M. (ed.), 2000. Poznanie i doznanie. Eseje z estetykiekologii, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.Google Scholar

 • Hall C.M., Harkonen T. 2006. Lake tourism: an introduction to lacustrine tourism systems. In: C.M. Hall, T. Harkonen (eds.) Lake tourism. An integrated approach to lacustrinetourism systems. Aspects of tourism, 32: 3-26.Google Scholar

 • Judycki S., 2008. Świat zmysłowy i creatio continua, Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego), 15. Online: www.diametros.iphils.uj.edu.pl.Google Scholar

 • Kaplan R., Kaplan S., 1989. The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge Univ. Press. On line: books.google.pl.Google Scholar

 • Kaplan R., Kaplan S., Ratz K., Dakhil M., 1988. Recreational choices and environmental preference. Annals of TourismResearch 15 (3): 357-370.Google Scholar

 • Kaplan R., Kaplan S., Ryan R.L., 1998. With People in Mind:Design and Management of Everyday Nature. Island Press.Google Scholar

 • Klawiter A., 1999. O słyszeniu przedmiotów, Poznańskie Studiaz Filozofii Humanistyki 5(18). Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.Google Scholar

 • Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, W-wa.Google Scholar

 • Kowalczyk A., 1992. Metodologia i metodyka badań percepcji krajobrazu z punktu widzenia potrzeb turystyczno-wypoczynkowych. In: Metody oceny środowiska przyrodniczego GEA, 2.Google Scholar

 • Kowalski P., 2002. Woda żywa. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1997. Geoekologia turystyki iwypoczynku. PWN, W-wa.Google Scholar

 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1999. Kulturowe uwarunkowania oceny i waloryzacji krajobrazów turystyczno-rekreacyjnych. In: M. Pietrzak (ed.), Geoekologiczne podstawybadania i planowania krajobrazu rekreacyjnego. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5.Google Scholar

 • Lisowski A., 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. WGiSR, UW, Warszawa.Google Scholar

 • Macnaghten P., Urry J., 2005. Alternatywne przyrody. Nowemyślenie o przyrodzie i społeczeństwie. Wyd. Naukowe Scholar, W-wa.Google Scholar

 • Młynarczyk Z., Potocka I., 2010. Próba obiektywizacji oceny krajobrazu turystycznego przy wykorzystaniu zjawiska sakad. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowaniai plany rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace, VII. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.Google Scholar

 • Młynarczyk Z., Potocka I., 2011. Możliwości wykorzystania eye-trackingu w badaniach krajobrazu turystycznego. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeńturystyczna- czynniki, różnorodność, zmiany. WGiSR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.Google Scholar

 • Nasar J.L., Li M., 2004. Landscape mirror: the attractiveness of reflecting water. Landscape and Urban Planning 66.Google Scholar

 • Papp S., 2002. Przestrzeń. TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków.Google Scholar

 • Patoczka P., 1999. Uwagi o rysowaniu wnętrz krajobrazowych. Politechnika Krakowska, Kraków.Google Scholar

 • Pietrzak M., 2008. Krajobraz multisensoryczny i metody jego oceny. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Zasobyantropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny. Turysty ka i Rekreacja - Studia i Prace 2, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.Google Scholar

 • Pietrzak M., 2010. Krajobraz rekreacyjny - istota, treść i zakres pojęcia. In: Richling A. (ed.), Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy EkologiiKrajobrazu. 27.Google Scholar

 • Piotrowski K., 2012. Wpływ wyciągu nart wodnych na wybraneelementy środowiska przyrodniczego i aktywność turystycznorekreacyjnąna przykładzie Augustowa. Ph. D. Thesis.Google Scholar

 • Plit F., 2010. Pięć nurtów badań krajobrazowych w Polsce - czy jest w nich miejsce dla krajobrazów rekreacyjnych? In: A. Richling (ed.), Krajobrazy rekreacyjne - kształtowanie,wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu, 27.Google Scholar

 • Potocka I., 2007. Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko-zaniemyskich. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 28: 37-60.Google Scholar

 • Przecławski K., 2001. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. ALBIS. Kraków.Google Scholar

 • Richling A., 2010. O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? In: A. Richling (ed.), Krajobrazyrekreacyjne - kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu 27.Google Scholar

 • Richling A., Solon J., 2011. Ekologia krajobrazu. PWN, W-wa.Google Scholar

 • Skarżyński Z., 1992. Ocena walorów estetycznych krajobrazu okolic Piecek na Pojezierzu Mazurskim. In: Metodyoceny środowiska przyrodniczego. GEA 2.Google Scholar

 • Smith S., 2003. Lake tourism research: themes, practice, and prospects. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourismconference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.Google Scholar

 • Sołowiej D., Kozłowska M., Sąsiadek W., 1997. Identyfikacja konfliktów człowiek-środowisko przyrodnicze w jeziornych systemach rekreacyjnych. In:A. Choiński (ed.), Wpływ antropopresji na jeziora. Materiały z konferencji naukowej 2 XII 1997. Wyd. Homini, Poznań-Bydgoszcz.Google Scholar

 • Stachowski J., 1993. O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia XXIV, 82.Google Scholar

 • Stasiuk A., 2006. Jadąc do Babadag. Świat Książki - Bertelsmann Media, Warszawa.Google Scholar

 • Stróżewski W., 2002. Wokół piękna: szkice z estetyki. Universitas, Kraków.Google Scholar

 • Strzemiński W., 1974. Teoria widzenia. Wyd. Literackie, Kraków.Google Scholar

 • Śleszyński P., 1997. Z badań nad fizjonomią środowiska przyrodniczego. Prace i Studia Geograficzne 21.Google Scholar

 • Tuohino A., 2003. In search of the spirit of the lake. Lakes as an opportunity for tourism marketing. In: T. Härkönen (ed.), International lake tourism conference, 2-5 July, Savonlinna, Finland. Savonlinna Institute for Regional Development and Research 5.Google Scholar

 • Urry J., 2007. Spojrzenie turysty. PWN, W-wa.Google Scholar

 • Winiarski R., Zdebski J., 2008. Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, W-wa.Google Scholar

 • Zagajewski A., 2009. Niewidzialna ręka. Wyd. Znak, Kraków.Google Scholar

 • Zajadacz A., Potocka I., 2010. Percepcja walorów turystycznych przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce. Turystyka i Hotelarstwo 16. Google Scholar

About the article

Published Online: 2013-10-12

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Quaestiones Geographicae, Volume 32, Issue 3, Pages 85–97, ISSN (Print) 0137-477X, DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0018.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Noel Scott, Rui Zhang, Dung Le, and Brent Moyle
Current Issues in Tourism, 2017, Page 1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in