Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Quaestiones Geographicae

The Journal of Adam Mickiewicz University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.43

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.286
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.722

Open Access
Online
ISSN
2081-6383
See all formats and pricing
In This Section

Circulation Influence On Cloudiness In Poznań

Katarzyna Szyga-Pluta
 • Corresponding author
 • Institute of Physical Geography and Environmental Planning, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Email:
Published Online: 2015-12-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2015-0021

Abstract

The frequency of occurrence of cloud cover was analysed taking into consideration its circulation-related conditioning. The atmospheric circulation types according to Osuchowska-Klein (1978) classification were used. The study was made based on diurnal climatological observations carried out in Poznań-Ławica in years 1966–1998. It was found that the cloudless skies and small cloudiness were associated with anticyclonic types of atmospheric circulation and the east macrotype. Moderate cloudiness occurred equally at cyclonic and anticyclonic circulation types. Larger cloud coverage of the sky was associated with cyclonic circulation, especially with the west macrotype.

Keywords: cloudiness; Osuchowska-Klein classification; atmospheric circulation types; Poznań

References

 • Baranowski J., 1996. Wielkość zachmurzenia w Warszawie w zależności od cyrkulacji atmosferycznej (Total cloudiness in Warsaw with relation to the atmospheric circulation). Zeszyty IG i PZ PAN 37: 43–71.

 • Baranowski D., 2003. Dynamiczne cechy klimatu Polski – dominujące typy cyrkulacji atmosferycznej (The dynamic features of climate of Poland – dominant atmospheric circulation types). Słupskie Prace Geograficzne 1: 121–131.

 • Baranowski D., 2008. Cechy dynamiczne klimatu Polski i ich wpływ na pole temperatury (The dynamic features of climate of Poland and their influence on the temperature field). Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 • Baranowski D., Kirschenstein M., 2009. Thermic weather types in Hel and atmospheric circulation types. Baltic Coastal Zone 13: 99–107.

 • Kirschenstein M., 2003. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kształtowanie zachmurzenia w Koszalinie (The atmospheric circulation influence on cloudiness in Koszalin). Słupskie Prace Geograficzne 1: 107–119.

 • Kirschenstein M., 2004. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu opadów w północno-zachodniej Polsce (Role of atmospheric circulation in precipitation variability in northwestern Poland). Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku.

 • Kolendowicz L., 1991. Wpływ typów cyrkulacji atmosfery wg klasyfikacji B. Osuchowskiej-Klein na pojawienie się burz w Poznaniu w latach 1954–1965 (Influence of the atmosphere circulation according to B. Osuchowska-Klein classification on the storm activity in Poznań in years 1954–1965). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 62, A: 133–150.

 • Kossowska-Cezak U., 1997. Miesięczne warunki termiczno-opadowe i ich zależność od cyrkulacji atmosferycznej (Monthly thermal and pluvial conditions and their dependence on the atmospheric circulation). Prace i Studia Geograficzne 20: 125–144.

 • Lityński J., 1969. Liczbowa klasyfikacja typów cyrkulacji i typów pogody dla Polski (Numerical classification of circulation types and weather types of Poland). Prace PIHM 97: 3–14.

 • Matuszko D., 1998. Wpływ sytuacji synoptycznych na zachmurzenie w Krakowie (Influence of synoptic situations on cloudiness in Cracow). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica 3: 467–471.

 • Matuszko D., 2002. Wpływ cyrkulacji atmosfery na zachmurzenie w Krakowie (Influence of the atmospheric circulation on cloudiness in Cracow). In: Marsz A., Styszyńska A. (eds), Oscylacja Północnego Atlantyku i jego rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia: 141–146.

 • Merecki R., 1914. Klimatologia ziem polskich (Climatology of the territory of Poland). J. Cotty, Warszawa.

 • Mrugała S., 2000/2001. Częstość występowania typów cyrkulacji atmosferycznej a anomalie opadowe w Polsce (Frequency of the occurrence of atmospheric circulation types and precipitation anomalies). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 55/56, 30: 251–257.

 • Niedźwiedź T., 1992. Kalendarz sytuacji synoptycznych dla dorzecza górnej Wisły (1986–1990) (Calendar of synoptic situations for Upper Wisła Basin). Prace Geograficzne, IG UJ 90: 71–78.

 • Niedźwiedź T., 2011. Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej – zbiór komputerowy (Calendar of Circulation Types for teritory of Southern Poland – computer file). Online: http://klimat.wnoz.us.edu.pl.

 • Osuchowska-Klein B., 1973. Analiza rocznych przebiegów częstości występowania w Polsce makrotypów cyrkulacji atmosferycznej (Analysis of the annual course of the frequency of occurrence of the atmospheric circulation macrotypes in Poland). Przegląd Geofizyczny 18, 3–4: 233–242.

 • Osuchowska-Klein B., 1975. Prognostyczne aspekty cyrkulacji atmosferycznej nad Polską (Prognostic aspects of the atmospheric circulation over Poland). Prace IMGW 7: 4–51.

 • Osuchowska-Klein B., 1978. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej (1901–1975) (Catalogue of the atmospheric circulation types (1901–1975)). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

 • Osuchowska-Klein B., 1987. Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w Europie w bieżącym stuleciu (Variability of the atmospheric circulation pattern over Europe in the present century). Przegląd Geofizyczny 32, 1: 49–55.

 • Osuchowska-Klein B., 1991. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej (1976–1990) (Catalogue of the atmospheric circulation types (1976–1990)). Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.

 • Osuchowska-Klein B., 1998. Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej (Catalogue of the atmospheric circulation types). Materiały IMGW, Kraków.

 • Szyga-Pluta K., 2009. Typy cyrkulacji atmosfery a rodzaje chmur w Poznaniu (The atmospheric circulation types and cloud genera in Poznań). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią A, 60: 133–145.

 • Tamulewicz J., 2000. Zachmurzenie nieba w Poznaniu na tle typów cyrkulacji atmosfery (Cloud amount in Poznań and types of atmospheric circulation). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią A, 51: 133–146.

 • Warakomski W., 1963. Zachmurzenie w Polsce (Cloudiness in Poland). Przegląd Geofizyczny 8(16), 1–2: 21–35.

 • Woś A., 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku (Climate of Poland in the second half of the 20th century). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 • Żmudzka E., 2007. Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne (1951–2000) (Variability of cloudiness over Poland and its circulation-related conditioning (1951–2000)). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

About the article

Received: 2014-10-24

Revised: 2015-07-22

Published Online: 2015-12-30

Published in Print: 2015-09-01Citation Information: Quaestiones Geographicae, ISSN (Online) 2081-6383, DOI: https://doi.org/10.1515/quageo-2015-0021. Export Citation

© 2015 Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. (CC BY-NC-ND 3.0)

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in