Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Advances in Rehabilitation

The Journal of Academy of Physical Education, Warsaw

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.104
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.014

Open Access
Online
ISSN
1734-4948
See all formats and pricing
More options …

Evaluation of static and dynamic postural stability in young, elderly and with vision loss women

Ida Wiszomirska / Katarzyna Kaczmarczyk / Agnieszka Zdrodowska / Michalina Błażkiewicz / Lidia Ilnicka / Tomasz Marciniak
Published Online: 2014-04-12 | DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0019

Streszczenie

Wstęp: Zaburzenia równowagi ciała są jednym z wielu czynników negatywnie wpływającym na codzienną aktywność, co skutkuje pogorszeniem jakości życia człowieka. Celem pracy była cena różnic wyników stabilometrycznych w dynamice i statyce u kobiet młodszych, starszych i z dysfunkcją narządu wzroku.

Materiał i metody: Materiał badany obejmował 67 kobiet podzielonych na 3 grupy: 26 kobiet młodszych (20,2 ± 1,75) i 26 starszych (68,7 ± 7,55) oraz 15 osób z dysfunkcją narządu wzroku (19,2±1,78). Wykonano badania stabilometryczne na dwóch platformach; Accusway i Balans System SD.

Wyniki: Wyniki różniące się istotnie statystycznie odnotowano pomiędzy grupą osób młodszych a starszych w wynikach parametrów z platformy Accusway badanych z kontrolą wzrokową tylko w polu powierzchni stabilogramu oraz w maksymalnych wychyleniach na boki. W powyższych grupach na platformie BBS obserwuje się znamienne różnice we wszystkich ocenianych próbach. Największe różnice obserwuje się na poziomie p<0,0001 w protokołach z niestabilnym podłożem. Najlepsze wyniki długości COP w warunkach oczu zamkniętych w statyce osiągnęły osoby z dysfunkcją narządu wzroku (37,01±6,73), najsłabsze kobiety po 60 r. ż. (49,59±21,04). Natomiast badania na niestabilnym podłożu bez kontroli wzrokowej osoby starsze nie wykonały, a kobiety z dysfunkcją narządu wzroku osiągnęły istotnie gorsze rezultaty od grupy osób normalnie widzących.

Wnioski: Większe zaangażowanie systemu kontroli równowagi obserwuje się w badaniach dynamicznych, które wydają się być bardziej odpowiednie i mogą wcześniej wykrywać zaburzenia niż badania w statyce. Szczególnie przydatne wydają się protokoły badań ze zmiennym ustawieniem niestabilności platformy lub dodatkowo bez kontroli wzrokowej, które najbardziej różnicują badanych.

Abstract

Introduction: Balance difficulties are one of the factors that have a negative impact on the daily activity of elderly people, which in turn lowers their quality of life. Aim: evaluation of the differences in static and dynamic postural stability in young, elderly and with vision loss women.

Material and methods: Eighty-three female volunteers were divided into three groups: 26 young women (20,2 ± 1,75), 26 elderly (68,7 ± 7,55) and 15 pupils with vision loss (19,2±1,78). The following parameters were analysed from Accusway and BBS platforms.

Results: A comparison of results with visual inspection between a group of young and elderly women showed statistically significant differences in terms of stabilogram ellipse area and maximal postural s way in ML direction. These two groups differ significantly in all parameters from BBS platform. The greatest differences are observed on a dynamic ground (p<0,001). Women with visual loss achieved the best results of path COP with eyes closed (37,01±6,73), the worst results were observed in a group of elderly women (49,59±21,04). They also did not perform any tasks on a dynamic ground without visual inspection. Women with visual loss achieved significantly worse results than young group.

Conclusions: Greater balance control system involvement is observed in dynamic tests, which seem to be more appropriate and can detect disturbances earlier than static tests. Tests with changeable stability of the platform and without visual inspection that differentiate the groups seem to be particularly useful.

Słowa kluczowe : stabilność posturalna; Biodex Balance System SD; Platforma Accusway; kobiety z dysfunkcją narządu wzroku; kobiety starsze

Keywords : postural stability; Biodex Balance System SD; Platform Accusway; women with vision loss; elderly women

References

 • 1. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing 2006; 35, Suppl 2.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 2. Błaszczyk JW, Cieślinska-Świder J, Plewa M, Zahorska -Markiewicz B, Markiewicz A Effects of excessive body weight on postural control. Journal of Biomechanics 2009; 42(9):1295-300.PubMedCrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 3. Błaszczyk JW, Michalski A. Ageing and postural stability. Studies in Physical Culture and Tourism 2006;13:11-4.Google Scholar

 • 4. Błaszczyk JW, Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005;13(1):25-36.Google Scholar

 • 5. Nitz J, Low Choy N, Isles R. Medial-lateral postural stability in community-dwelling women over 40 years of age. Clinical Rehabilitation 2003;17(7):765.CrossrefGoogle Scholar

 • 6. Sipko T, Skolimowski T. Wpływ chwilowej i trwałej utraty kontroli wzrokowej położenia ciała w przestrzeni na proces regulacji równowagi ciała w pozycji stojącej. Fizjoterapia 1997;5(2): 40-3.Google Scholar

 • 7. Gawlik K, Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabowidzących (Physical education for the blind and visually impaired), University of Physical Education in Katowice 2004.Google Scholar

 • 8. Gayle GW, Pohlman RL. Comparative study of the dynamic, static, and rotary balance of deaf and hearing children. Perceptual And Motor Skills 1990;70(3):883-8.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 9. Held-Ziółkowska M. Równowaga statyczna i dynamiczna. Magazyn Otolaryngologiczny 2006; 52(18): 39-46.Google Scholar

 • 10. Mraz, M, Curzytek M, Skrzek A, Zubińska B. Postural stability in patients with nervous system impairment. Acta Bio-Opt Inform Med 2008; 14(2): 111-4.Google Scholar

 • 11. Błaszczyk JW. Sway ratio - a new measure for quantifying postural stability. Acta Neuroobiol Exp 2008; 68:51-7.Google Scholar

 • 12. WHO expert consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies. The Lancet 2002; 157-63.Google Scholar

 • 13. Wychowański M. Wybrane metody oceny dynamiki układu ruchu człowieka. AWF Warszawa 2008.Google Scholar

 • 14. Nagy E, Feher-Kiss A, Barnai M, Domjan-Preszner A, Angyan L, Horvath G. Postural control in elderly subjects participating in balance training. Eur J Appl Physiol 2007;100(1):97-104.PubMedCrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 15. Weirich G, Bemben D, Bemben M. Predictors of balance in young, middle-aged, and late middle-aged women. Journal Of Geriatric Physical Therapy 2010;33(3):110-7.Web of ScienceGoogle Scholar

 • 16. Choy NL, Brauer S, Nitz J. Changes in postural stability in women aged 20 to 80 years. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003;58:525-30.CrossrefGoogle Scholar

 • 17. Thomas D. Loss of skeletal muscle mass in aging: examining the relationship of starvation, sarcopenia and cachexia. Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland) 2007; 26(4): 389-99.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 18. Horak FB. Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls? Age Ageing 2006; 35, Suppl 2: ii7-ii11.CrossrefGoogle Scholar

 • 19. Kim B, Robinson C. Postural control and detection of slip/fall initiation in the elderly population. Ergonomics 2005;48(9):1065-85.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • 20. Sherrington C, Lord SR, Finch C. Physical activity interventions to prevent falls among older people: update of the evidence. Journal Of Science And Medicine In Sport / Sports Medicine Australia 2004;7(1):43-51.CrossrefGoogle Scholar

 • 21. Melzer I, Benjuya N, Kapłański J. Effect of physical training on postural control of elderly. Harefuah 2005; 144(12):839-44.PubMedGoogle Scholar

 • 22. Kaeding TS. Sarcopenia and whole body vibration training. Gerontol Geriatr 2009; 42 (2): 88-92.CrossrefGoogle Scholar

 • 23. Turbanski S, Schmidtbleicher D. [Postural control depends on testing situation]. Sportverletzung Sportschaden: Organ Der Gesellschaft Für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin 2010;24(3):123-8.CrossrefGoogle Scholar

 • 24. Davlin-Pater C. The Effects of Visual Information and Perceptual Style on Static and Dynamic Balance. Motor Control 2010;14(3):362-70.Google Scholar

 • 25. Błaszczyk JW, Lowe DL, Hansens PD. Postural sway and perception of the upright stance stability borders. Perception 1993; 22:1333-41.PubMedCrossrefGoogle Scholar

 • 26. Nashner LM. Computerized dynamic posturography. W: Jacobson G.P., Newman C.W., Kartush J.M. (red.) Handbook of balance function testing. Mosby Year Book 1993;280-305.Google Scholar

 • 27. Aydog S, Aydog E, Çakci A, Doral M. Reproducibility of postural stability scores in blind athletes. Isokinetics & Exercise Science 2004;12(4): 229-32.Google Scholar

 • 28. Melzer I, Damry E, Landau A, Yagev R. The influence of an auditory-memory attention-demanding task on postural control in blind persons. Clinical Biomechanics 2011; 26(4):358-62.Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • 29. Giagazoglou P, Amiridis IG, Zafeiridis A, Thimara M, Kouvelioti V, Kellis E. Static balance control and lower limb strength in blind and sighted women. European Journal Of Applied Physiology 2009;107(5):571-9.PubMedCrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • 30. Blomqvist S, Rehn B. Validity and reliability of the Dynamic One Leg Stance (DOLS) in people with vision loss. Advances In Physiotherapy 2007;9(3):129-35.CrossrefGoogle Scholar

 • 31. Aydog EE, Aydog ST, Cakci AA, Doral MN. Dynamic Postural Stability in Blind Athletes Using The Biodex Stability System. International Journal Of Sports Medicine 2006; 27 (5):415-8.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • 32. Marini M, Sarchielli E, Portas M, Ranieri V, Meli A, Piazza M, Monaci M. Can baseball improve balance in blind subjects? The Journal Of Sports Medicine And Physical Fitness 2011;51(2):227-32.PubMedGoogle Scholar

 • 33. Sieri T, Beretta G. Fall risk assessment in very old males and females living in nursing homes. Disability and rehabilitation 2004; 26(12):718-23.CrossrefPubMedGoogle Scholar

 • 34. Lord R, Menz B, Tiedemann A. Profil fizjologiczny w ocenie ryzyka i profilaktyce upadków. Rehabilitacja medyczna 2003;7(3):35-46. Google Scholar

About the article

Published Online: 2014-04-12

Published in Print: 2013-09-01


Citation Information: Advances in Rehabilitation, Volume 27, Issue 3, Pages 29–35, ISSN (Online) 1734-4948, DOI: https://doi.org/10.2478/rehab-2014-0019.

Export Citation

© Academy od Physical Education in Warsaw . This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in