Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …
Volume 15, Issue 3

Issues

Private Property in Communist Czechoslovakia

Jan Demela / Štěpán Mikula
Published Online: 2015-10-20 | DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0023

Abstract

This article analyses the development of legislation regarding private property in Czechoslovakia between 1948 and 1989 and summarizes available empirical data relating to property rights protection in the given period. Although the legislation took gradual steps towards diminishing the status of private property, no laws were passed that officially or entirely terminated its existence. The legislation of the 1960s set a status quo which codified property rights until the fall of the Communist regime in 1989. Most of the empirical data, which are available only for the 1980s, do not show any significant trend, corresponding with the unaltered situation in the legislation of that decade.

Keywords: private property; property rights; legislation; empirical data; communism; Czechoslovakia

JEL Classification:: P26; N44; K11

References

 • ADÁMEK, J. (2014) Indicators of Institutional Quality. In Conference proceedings 12th International Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Opava: Slezská univerzita v Opavě.Google Scholar

 • ALI, F., FIESS, N., & MacDONALD, R. (2011). Climbing to the top? Foreign direct investment and property rights. Economic Inquiry, 49(1), 289-302.CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • BARZEL, Y. (1997) Economic analysis of property rights. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • BERGGREN, N., BERGH, A. & BJØRNSKOV, C. (2012) The growth effects of institutional instability, Journal of institutional economics, 8(2), 187-224. DOI: 10.1017/S1744137411000488CrossrefGoogle Scholar

 • BERGGREN, N., BERGH, A. & BJØRNSKOV, C. (2015). What matters for growth in Europe? Institutions versus policies, quality versus instability. Journal of Economic Policy Reform, 18(1), 69-88. DOI: 10.1080/17487870.2014.953159CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • BĚLOVSKÝ, P. (2009) Občanské právo. In BOBEK M., MOLEK, P. & ŠIMÍČEK, V. (eds.). Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.Google Scholar

 • DE ALESSI, L. (1983) Property Rights, Transaction Costs, and X-Efficiency: An Essay in Economic Theory, The American Economic Review, 73(11), 64–81.Google Scholar

 • DEMSETZ, H. & ALCHIAN, A. (1973) The property right paradigm, The Journal of Economic History, 33(1), 16–27. DOI: 10.1017/S0022050700076403CrossrefGoogle Scholar

 • DEMSETZ, H. (1966) Some Aspects of Property Rights, Journal of Law and Economics, 9(1), 61–70. DOI: 10.1086/466619CrossrefGoogle Scholar

 • GLAESER, E. L., LA PORTA, R., LOPEZ-DE-SILANES, F. & SHLEIFER, A. (2004) Do Institutions Cause Growth? Journal of Economic Growth, 9(3), 271–303. DOI: 10.1023/B:JOEG.0000038933.16398.edCrossrefGoogle Scholar

 • JÁNOŠÍKOVÁ, P., V. KNOLL, & A. RUNDOVÁ (2010) Mezníky českých právních dějin. Plzeň: Aleš Čeněk.Google Scholar

 • JECH, K. (2008) Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha: Vyšehrad.Google Scholar

 • JELLEMA, J. & ROLAND, G. (2011) Institutional clusters and economic performance, Journal of Economic Behavior & Organization, 79,(1) 108–132. DOI: 10.1016/j.jebo.2011.04.003CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • KINCL, J., V. URFUS, & SKŘEJPEK, M. (1995) Římské právo, Praha: C.H. Beck.Google Scholar

 • KNACK, S. & KEEFER, P. (1995) Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Instituitonal Measures, Economics and Politics, 7(3), 207–227. DOI: 10.1111/j.1468-0343.1995.tb00111.xCrossrefGoogle Scholar

 • KNUTSEN, C. H. (2011) Democracy, Dictatorship and Protection of Property Rights. Journal of Development Studies, 47(1), 164–182. DOI: 10.1080/00220388.2010.506919CrossrefWeb of ScienceGoogle Scholar

 • KNUTSEN, C. H. & FJELDE, H. (2013) Property rights in dictatorships: kings protect property better than generals or party bosses. Contemporary Politics, 19(1), 94–114. DOI: 10.1080/13569775.2013.773205Web of ScienceCrossrefGoogle Scholar

 • KUKLÍK, J. (2010) Znárodněné Československo : od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium.Google Scholar

 • LEBLANG, D. (1996) Property Rights, Democracy and Economic Growth, Political Research Quarterly, 49(1), 5–26. DOI: 10.1177/106591299604900102CrossrefGoogle Scholar

 • LI, Q., & RESNICK, A. (2003). Reversal of fortunes: Democratic institutions and foreign direct investment inflows to developing countries. International organization, 57(01), 175-211.CrossrefGoogle Scholar

 • MIKULA, Š. (2011) On the Predictability of Institutional Environment. In DLOUHÝ, M. & SKOČDOPOLOVÁ, V. (eds.). Mathematical Methods in Economics 2011, Praha: University of Economics, Prague, Faculty of Informatics and Statistics, Prague.Google Scholar

 • MIKULA, Š. (2012). Autokracie a ochrana vlastnických práv. Ekonomický časopis, (05), 528-543.Google Scholar

 • MLČOCH, L. (1990) Chování československé podnikové sféry. Praha: Ekonomický ústav ČSAV.Google Scholar

 • MLČOCH, L. (2000) Restrukturalizace vlastnických vztahů: institucionální pohled. In MLČOCH, L., MACHONIN, P. & SOJKA, M. (eds.). Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 : alternativní pohled. Praha: Karolinum.Google Scholar

 • NORTH, D. (1990) Institutions, institutional change, and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

 • PRŮCHA, V. ET AL. (2009) Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918– 1992. Brno: Doplněk.Google Scholar

 • PŮLPÁN, K. (1993) Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, Praha: Karolinum.Google Scholar

 • WILLIAMSON, O. E. (1996) The mechanisms of governance. New York: Oxford University Press.Google Scholar

 • ŽÍDEK, L. (2011). Transformation in Poland. Review of Economic Perspectives, 11(4), 237-270. DOI: 10.2478/v10135-011-0015-xCrossrefGoogle Scholar

 • ŽÍDEK, L. (2014). Evaluation of Economic Transformation in Hungary. Review of Economic Perspectives, 14(1), 55-88. DOI: 10.2478/revecp-2014-0004CrossrefGoogle Scholar

About the article

Received: 2015-02-06

Accepted: 2015-09-03

Published Online: 2015-10-20

Published in Print: 2015-09-01


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 15, Issue 3, Pages 327–343, ISSN (Online) 1804-1663, DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0023.

Export Citation

© 2015 Jan Demela et al., published by De Gruyter Open. This chapter is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Public License. BY 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in