Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Review of Economic Perspectives

Národohospodárský obzor; The Journal of Masaryk University

4 Issues per year


CiteScore 2016: 0.50

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.262
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.516

Open Access
Online
ISSN
1804-1663
See all formats and pricing
More options …
Volume 15, Issue 4

Issues

Regional Railway Transport in Czech, Austrian and German Decentralised and Regionalised Transport Markets1

Daniel Seidenglanz
 • Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, tel.: +420 549 497 228
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Tomáš Nigrin
 • Corresponding author
 • Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, tel.: +420 549 497 228
 • Email
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
/ Jiří Dujka
 • Masaryk University, Faculty of Science, Department of Geography, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, tel.: +420 549 497 228
 • Other articles by this author:
 • De Gruyter OnlineGoogle Scholar
Published Online: 2015-12-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0029

Abstract

The article analyses railway transport markets in three neighbouring Central European countries: the Czech Republic, Austria and Germany (specifically Bavaria and Saxony), with a focus on regional transportation. It examines the organisational form of public transport resulting from regionalisation and provides comparative case studies of regional train services in these countries. The article points out the organisational differences in public transportation between the studied regions and tries to connect these results with the supply of regional train services on various types of lines and in different geographical areas.

Keywords: Railway transport; Regionalisation; Decentralisation; Regional train services; Czech Republic; Austria; Germany

JEL Classification:: R41; R42; R48

References

 • ALEXANDERSSON, G. & HULTÉN, S. (2007). Competitive tendering of regional and interregional rail services in Sweden. In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 165-187.Google Scholar

 • BRINKE, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum.Google Scholar

 • CASCETTA, E., PAPOLA, A., PAGLIARA, F. & MARZANO, V. (2011). Analysis of mobility impacts of the high speed Rome-Naples rail link using within day dynamic mode service choice models. Journal of Transport Geography. 19 (4). p. 635-643. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2010.07.001CrossrefGoogle Scholar

 • Centrum pro regionální rozvoj. (2011). Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • DESMARIS, C. (2014). The reform of passenger rail in Switzerland: More performance without competition. Research in Transportation Economics. 48. p. 290-297. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.055CrossrefGoogle Scholar

 • DOLEŽALOVÁ, G. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Google Scholar

 • DUKÁT, J. (2005). Co s brněnským železničním uzlem? Národohospodářský obzor. 4 (2005). p. 6-20.Google Scholar

 • ENGARTNER, T. (2008). Die Privatisierung der Deutschen Bahn. Über die Implementierung marktorientierter Verkehrspolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.Google Scholar

 • FAVA, V. (2013). The socialist people's car: automobiles, shortages and consent in the Czechoslovak road to mass production (1918-64). Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar

 • FRÖIDH, O. (2005). Market effects of regional high-speed trains on the Svealand line. Journal of Transport Geography. 13 (4). p. 352-361. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004.12.006CrossrefGoogle Scholar

 • FRÖIDH, O. & BYSTRÖM, C. (2013). Competition on the tracks – Passengers' response to deregulation of interregional rail services. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 56. p. 1-10.Google Scholar

 • GRANDJOT, H. & BERNECKER, T. (2008). Verkehrspolitik. Grundlagen. Herausforderungen. 2nd Ed. Hamburg: DVV Media Group.Google Scholar

 • GUIHÉRY, L. (2011). Regional railway transport in Germany. The Leipzig region experience [Transport ferroviaire régional en Allemagne. L'exemple de la région de Leipzig]. Recherche Transports Securite. 27 (3). p. 163-177.Google Scholar

 • GUIHÉRY, L. (2014). Competition in regional passenger rail transport in Germany (Leipzig) and lessons to be drawn for France. Research in Transportation Economics. 48. p. 298-304. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.056CrossrefGoogle Scholar

 • GUIRAO, B. (2013). Spain: Highs and lows of 20years of HSR operation. Journal of Transport Geography. 31. p. 201-206. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2013.05.010CrossrefGoogle Scholar

 • HEBBERT, M. (2014). Crossrail: The slow route to London's regional express railway. Town Planning Review. 85 (2). p. 171-190. DOI: 10.3828/tpr.2014.11CrossrefGoogle Scholar

 • HORŇÁK, M. & TÓTH, V. (2013). Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. Sborník příspěvků ze semináře Telč 2013. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • KNOWLES, R.D. (2006). Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of Transport Geography. 14 (6). p. 407-425. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.07.001CrossrefGoogle Scholar

 • KORDIS JMK. (2014). 10 let IDS JMK. Brno: CCB.Google Scholar

 • KRIŽAN, F. & HORŇÁK, M. (2012). Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio Jet na Slovensku. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • KVIZDA, M., TOMEŠ, Z., BIL, J., HAJKO, V., HOUŠKA, T., CHVÁTAL, F., KRČÁL, O., KVASNIČKA, M., NEDVĚDOVÁ, K., NĚMEC, D., NIGRIN, T., REDERER, V., SEIDENGLANZ, D. & STANĚK, R. (2013). Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • MADDISON, A. (2003). Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Centre studies. The world economy: historical statistics. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264104143-enCrossrefGoogle Scholar

 • MARADA, M. (2006). Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Google Scholar

 • MICHNIAK, D. (2014). Selected approaches to transport accessibility assessment in relation to the development of tourism [Vybrané prístupy k hodnoteniu dopravnej dostupnosti vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu]. Geografický časopis. 66 (1). p. 21-38.Google Scholar

 • MICHNIAK, D. & ROSIK, P. (2012). Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • MITCHELL, B.R. (2007) International historical statistics. 6th ed. Palgrave Macmillan: Basingstoke.Google Scholar

 • NIGRIN, T. (2013). Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a v Sasku (Examples of Subsidiarity in a Railway Transport Organisation in Bavaria and Saxony). In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích (Regulated and Unregulated Competition on Rails). Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • NIGRIN, T. & DUJKA, J. (2014). Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku (The Comparison of the Principles of Transport Services in the Federal Republic of Germany). In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.). Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. Krajské priority (Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities). Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar

 • OLLIER, B. (2008). Changes in the European legal framework for public passenger transport. Public Transport International. 57 (3). p. 12-14.Google Scholar

 • OLLIVIER-TRIGALO, M. & BARONE, S. (2011). The regionalization of rail transport in France. An analysis of the interplay between actors (from the late 1990s through the 2000s). Transport Policy. 18 (4). p. 604-612. DOI: 10.1016/j.tranpol.2011.03.001CrossrefGoogle Scholar

 • PATMORE, J. A. (1965). The British railway network in the Beeching era. Economic Geography. p. 71-81. DOI: 10.2307/141857CrossrefGoogle Scholar

 • PERL, A.D. & GOETZ, A.R. (2015). Corridors, hybrids and networks: Three global development strategies for high speed rail. Journal of Transport Geography. 42. p. 134-144. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.07.006CrossrefGoogle Scholar

 • SEIDENGLANZ, D., CHVÁTAL, F. & NEDVĚDOVÁ, K. (2014.) Comparison of urban and suburban rail transport in Germany and in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives. 14 (2). p. 165-194. DOI: 10.2478/revecp-2014-0009CrossrefGoogle Scholar

 • SCHWEDES, O. (2011). Verkehrspolitik. Eine interdisziplinäre Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.Google Scholar

 • SINISALO, K. (2007). Tendering and contracts in the Helsinki region. Public Transport International. 56 (1). p. 16-17.Google Scholar

 • ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A. & STONAWSKÁ, K. (2015) Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 36. p. 53-64. DOI: 10.1016/j.trd.2015.02.012CrossrefGoogle Scholar

 • TACZANOWSKI, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. 18. p. 125-138.Google Scholar

 • TACZANOWSKI, J. (2015). The Effects of Liberalisation of the Passenger Railway Market on the Situation of Regional Rail Connections in Poland, Czech Republic, Slovakia and Austria. Review of Economic Perspectives. 15 (3). p. 249-268. DOI: 10.1515/revecp-2015-0019CrossrefGoogle Scholar

 • TAYLOR, Z. (2006) Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography. 14 (2). p. 135-151. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2005.05.003CrossrefGoogle Scholar

 • TOMEŠ, Z., KVIZDA, M., NIGRIN, T. & SEIDENGLANZ, D. (2014). Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. 48. p. 270-276. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.052CrossrefGoogle Scholar

 • URBÁNKOVÁ, J. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Google Scholar

 • URRY, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.Google Scholar

 • VAN DIJK, H. (2007). Tendering and decentralization of regional rail passenger services in the Netherlands (1997-2005). In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 127-137.Google Scholar

 • VERMOTE, L., MACHARIS, C., HOLLEVOET, J. & PUTMAN, K. (2014) Participatory evaluation of regional light rail scenarios: A Flemish case on sustainable mobility and land-use. Environmental Science and Policy. 37. p. 101-120. DOI: 10.1016/j.envsci.2013.08.013CrossrefGoogle Scholar

 • Web pages

  • Deutsche Bahn. (2014). Elektronisches Kursbuch. [Online] Available from: http://kursbuch.bahn.de/ [Accessed: 5th October 2014].

  • Geohive. (2015). Countries Population Statistics. [Online] Available from: http://www.geohive.com/cntry/ [Accessed: 24th November 2015].

  • Österreichische Bundesbahnen. (2014). Österreichische Bundesbahnen. [Online] Available from: http://www.oebb.at/ [Accessed: 5th October 2014].

  • Správa železniční dopravní cesty. (2014). Správa železniční dopravní cesty. [Online] Available from: http://www.szdc.cz/ [Accessed: 5th October 2014].

  Legal acts

  • Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens, Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, 1994, 27. 12. 1993. In: BGBl. I S. 3836, 28. 12. 1998.Google Scholar

  • Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz, 1999, 1. Jänner 2000. In: BGBl, I Nr. 204/1999, 23. 12. 1999.Google Scholar

  • Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy. In: Sbírka zákonů, 1. 3. 2002.Google Scholar

  • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. In: Sbírka zákonů, 14. 12. 1994.Google Scholar

  • Zákon č. 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů, 16. 6. 2010.Google Scholar

  Interviews

About the article

Received: 2015-10-14

Accepted: 2015-11-05

Published Online: 2015-12-30

Published in Print: 2015-12-01


1 Supported by Czech Technology Agency (TA CR) grant no. TD020010 Optimalization and improvement of competitive tendering in the passenger railway transport in the Czech Republic according to EU directives.


Citation Information: Review of Economic Perspectives, Volume 15, Issue 4, Pages 431–450, ISSN (Online) 1804-1663, DOI: https://doi.org/10.1515/revecp-2015-0029.

Export Citation

© 2015 Daniel Seidenglanz et al., published by De Gruyter Open. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
B. Farkas
Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2017, Volume 0, Number 2(68), Page 25

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in