Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2286-2218
See all formats and pricing
More options …

Viscoelastic Model for the Rigid Body Vibrations of a Viaduct Depending on the Support Devices’ Rheological Model

Polidor Bratu / Ovidiu Vasile
Published Online: 2015-02-06 | DOI: https://doi.org/10.1515/rjti-2015-0014

Rezumat

Lucrarea abordează comportarea unui model de solid-rigid cu anumite simetrii structurale. Aceste simetrii permit simplificarea calculelor (ecuaţii de mişcare) şi, deci, a modelelor matematice. Dacă solidul rigid este conectat la structură prin patru legături elastice, modelul rămâne încă simplu şi uşor de rezolvat, vibraţiile putând fi decuplate în patru subsisteme de mişcare.

În final, se prezintă un studiu de caz pentru analiza modală a unui viaduct, modelat precum un corp solid-rigid, rezemat elastic, de pe autostrada Transilvania (km 29+602.75 m).

Cuvinte cheie: viaduct; aparate de reazem; vibraţii

References

 • [1] P. BRATU: “Vibraţiile sistemelor elastice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000.Google Scholar

 • [2]. P.BRATU: “Izolarea şi amortizarea vibraţiilor la utilajele de construcţii”, Redacţia publicaţiilor pentru construcţii, Bucureşti, 1982.Google Scholar

 • [3]. P. BRATU: “Sisteme elastice de rezemare pentru maşini şi utilaje”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1990.Google Scholar

 • [4]. P.BRATU, N. DRAGAN : “L'analyse des mouvements désaccouplés appliquée au modèle de solide rigide aux liaisons élastiques”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Fascicula XIV, 1997.Google Scholar

 • [5]. GH. BUZDUGAN, L. FETCU, M. RADEŞ: “Vibraţii mecanice”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.Google Scholar

 • [6]. GH. BUZDUGAN: “Izolarea antivibratorie ”, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1993.Google Scholar

 • [7]. N. DRAGAN : “Contribuţii la analiza şi optimizarea procesului de transport prin vibraţii - teză de doctorat”, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2001.Google Scholar

 • [8]. C.M. HARRIS, C.E .CREDE: “Şocuri şi vibraţii” vol. I-III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1967-1969Google Scholar

 • [9]. D. INMAN: “Vibration with Control”, John Wiley and Sons Ltd., New Jersey, 2006.Google Scholar

 • [10]. S. RAO: “Mechanical Vibrations” Fourth Edition, Pearson Education Inc., New Jersey, 2004.Google Scholar

 • [11]. M. RĂDOI, E. DECIU: “Mecanica”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-02-06

Published in Print: 2013-12-01


Citation Information: Romanian Journal of Transport Infrastructure, Volume 2, Issue 2, Pages 1–10, ISSN (Online) 2286-2218, DOI: https://doi.org/10.1515/rjti-2015-0014.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in