Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Romanian Journal of Transport Infrastructure

The Journal of Technical University of Civil Engineering Bucharest

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2286-2218
See all formats and pricing
More options …

Major Landslides Stabilization on Orăştie-Sibiu Motorway

Prof. PhD. Eng. Anton Chirică / Andrea Danese / Eng. Rosario Russo / Eng. Lorenzo Sabini
Published Online: 2015-04-01 | DOI: https://doi.org/10.1515/rjti-2015-0024

Rezumat

Lucrarea prezintă strategia complexă utilizată pentru stabilizarea unei alunecări majore de teren produse în timpul unei lucrări de remodelare a unui deal pe traseul autostrăzii Orăştie-Sibiu. Litologia locală, împreună cu influenţa schimbării stării de eforturi şi comportamentul special al argilelor structurate, au condus la proiectarea şi implementarea unor măsuri de stabilizare din partea constructorului "Astaldi".

Se prezintă câteva investigaţii suplimentare in-situ şi de laborator, precum şi principalele tipuri de lucrări care au condus la stabilizarea taluzului, analizate atât în condiţii statice, cât şi dinamice.

Abstract

The paper presents the complex strategy used to stabilize a major landslide started during a hill shaping along the Orăştie-Sibiu motorway. Local lithology, together with the influence of the change of the stress state and the particular behavior of structured clays, led to the design and implementation on the part of the contractor "Astaldi" of stabilization measures.

Some additional in-situ and laboratory investigations are presented, as long as the main type of works that led to slope stability, analyzed in both static and dynamic conditions.

Cuvinte cheie: alunecări de teren; stabilizare taluz; monitorizare; argilă de Sibiu; tehnologii integrate

Keywords: landslides; slope stabilization; monitoring; Sibiu clay; integrated technologies

References

 • [1]. APAT, “Fenomeni di dissesto geologico-idraulico sui versanti”, Manuali e linee guida, 39/2006, 2006, pp.177Google Scholar

 • [2]. G. Calabresi, “Introduzione al comportamento meccanico dei terreni coesivi”, Conferenza di Geotecnica di Torino XI Ciclo “Parametri di progetto da prove in situ”, Atti, 1983, pp.24Google Scholar

 • [3]. A. Chirică and I. Stănculescu, “Some aspects concerning the macro-structured soils of Romania”, Proc. of XIII ICSMFE, New Delhi, Vol.I, 1994Google Scholar

 • [4]. A. Chirică, “Expertiză tehnică asupra fenomenelor de instabilitate din zona A, cuprinsă între km 73+735 şi km 74+020 şi respectiv, din zona B, situată la km 72+242, lot 4, autostrada Orăştie-Sibiu”, 2013, 35 p.Google Scholar

 • [5]. Comitetul de stat al geologiei - Institutul geologic, “Harta geologică scara 1:200.000 F. 26 Orăştie L-34” - XXIV, 1968Google Scholar

 • [6]. Comitetul de stat al geologiei - Institutul geologic, “Harta geologică scara 1:200.000 - F. 27 Sibiu L-35” - XIX, 1968Google Scholar

 • [7]. A. Constantinescu et al., “Analysis of a progressive failure in Panonian clays”, Proc. ECSMFE, Brighton, 1979Google Scholar

 • [8]. A. Evangelista, “Sistemi drenanti per la stabilizzazione dei versanti - Tipi e schemi di funzionamento”, CISM 2007, Interventi di stabilizzazione dei pendii, 1997, pp.400-411Google Scholar

 • [9]. F. Esu, “Controllo dell’efficacia nel tempo degli interventi di stabilizzazione”, CISM 2007, Interventi di stabilizzazione dei pendii, 1997, pp.511-526Google Scholar

 • [10]. D. Peila, “Chiodature nei terreni: caratterizzazione tecnica e metodi di dimensionamento”, Bollettino della Associazione Mineraria Subalpina, Anno XXV, n. 4, 1988, pp 505-520Google Scholar

 • [11]. Y.C. Tan and C.M. Chow, “Slope Stabilization Using Soil Nails: Design Assumptions and Construction Realities”, 2004Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-04-01

Published in Print: 2014-12-01


Citation Information: Romanian Journal of Transport Infrastructure, Volume 3, Issue 2, Pages 12–25, ISSN (Online) 2286-2218, DOI: https://doi.org/10.1515/rjti-2015-0024.

Export Citation

© 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. BY-NC-ND 3.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in