Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Studia Geotechnica et Mechanica

The Journal of Wroclaw University of Technology

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
2083-831X
See all formats and pricing
More options …

Technical Note: Example of the Application of Jet Grouting to the Neutralisation of Geotechnical Hazard in Shaft Structures

Piotr Dybeł / Daniel Wałach / Justyna Jaskowska-Lemańska
Published Online: 2015-11-17 | DOI: https://doi.org/10.1515/sgem-2015-0037

Abstract

The article presents a geotechnical hazard neutralisation technology for shaft structures. The diagnosis of problems with uncontrolled subsidence of the ventilation duct provided by the authors enabled the development of a schedule of works required for the protection and reinforcement of foundation soil in the shaft area. The technology of protection works was selected after the analysis of the technical condition of shaft structures as well as hydrological and geomechanical conditions. Due to the closeness of the shaft lining, it was necessary to form grout columns using jet grouting and low-pressure grouting technologies. The article presents the issues related to the selected technology and its application to the neutralisation of the emergent geotechnical hazard. The method of performance of recommended works was also described together with their impact on the technical condition of structures discussed as well as their functionality and usage.

Keywords: jet grouting; shaft; mining construction; structure diagnostics

References

  • [1] CHUDEK M., KUBAŃSKI A., WANIK K., TOBICZYK S., Technika i technologia likwidacji zagrożenia geotechnicznego szybu V kopalni “Pniówek”, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2008, 4, 1-10.Google Scholar

  • [2] DYBEŁ P., WAŁACH D., Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia, XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Awarie Budowlane, 2013, 315-322.Google Scholar

  • [3] WANIK K., Zastosowanie iniekcji strumieniowej „jet grouting” do zabezpieczania i wzmacniania posadowienia przyszybowych obiektów powierzchniowych, Wiadomości Górnicze, 2009, 60(7-8), 443-449.Google Scholar

  • [4] WIŁUN Z., Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2000.Google Scholar

  • [5] ŻMUDZIŃSKI Z., MOTAK E., Ocena obliczeniowa nośności pali wykonywanych metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej, Problemy Naukowo-Badawcze Konstrukcji Inżynierskich, Monografia 194, Politechnika Krakowska, Kraków 1995.Google Scholar

  • [6] Projekt budowlany - Wzmocnienie podłoża gruntowego pod obiektem budynku nadszybia szybu “Marklowice I” oraz kanałem wentylacyjnym przy wykorzystaniu kolumn iniekcyjnych formowanych w technologii “jet grouting”, Zakład Inżynieryjny “Georem” Sp. z o.o. Sosnowiec, luty 2012.Google Scholar

About the article

Published Online: 2015-11-17

Published in Print: 2015-09-01


Citation Information: Studia Geotechnica et Mechanica, Volume 37, Issue 3, Pages 95–99, ISSN (Online) 2083-831X, DOI: https://doi.org/10.1515/sgem-2015-0037.

Export Citation

© by Daniel Wałach. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. BY-NC-ND 4.0

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in