Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Slovenian Journal of Public Health

The Journal of National Institute of Public Health

4 Issues per year


IMPACT FACTOR 2015: 0.203
5-year IMPACT FACTOR: 0.225

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.232
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2015: 0.215
Impact per Publication (IPP) 2015: 0.253

Open Access
Online
ISSN
1854-2476
See all formats and pricing

Intra- and inter-personal factors of psychosocial status in Slovenian military personnel with regard to their traumatic event experience

Polona Selič
 • Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Slovenia
/ Maša Serec
 • Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Slovenia
/ Davorina Petek
 • Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Slovenia
/ Maja Rus-Makovec
 • University Psychiatric Hospital Ljubljana & Chair of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, Slovenia
Published Online: 2011-07-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-010-0045-2

Intra- and inter-personal factors of psychosocial status in Slovenian military personnel with regard to their traumatic event experience

Problem: The main objectives of this study were to identify differences in the psychosocial status of military personnel who had and who had no traumatic event experience, and to screen for potential mental health vulnerability related to post-traumatic stress.

Methods: 390 military personnel were included in the study, with 103 of them reporting traumatic event experience. The Mini-International Neuropsychiatric Interview Screening for Post-Traumatic Stress Disorder, the CAGE instrument, the Eysenck Personality Scales, the Folkman-Lazarus Ways of Coping Questionnaire, the Rosenberg Self-Esteem scale and self-evaluative questions about important relationships were administered.

Results: The respondents who reported traumatic event experience (TEE) also reported a significantly higher frequency of other stressful events, a significantly more frequent past history of depression (16.5 % of respondents with TEE and 6.2 % of respondents without TEE) and significantly higher risky alcohol drinking; the latter, however, is not higher than the estimate for the total Slovenian population (10.7 % of respondents with TEE and 2.7 % of participants without TEE). Respondents with TEE smoke less frequently than respondents who reported no TEE (46.6 % vs. 60.1 %), and more often rely on self in stressful situations. There was no significant difference between the respondents with reported TEE and those without TEE in their personality traits, coping styles, and self-esteem, or in the majority of job- and family-related factors. No difference was found between male and female personnel as concerns intra-personal factors and in stress-related behaviour.

Conclusions: Intra-personal factors (personality, coping styles, and self-esteem) of military personnel indicate good personal potential for resilience. Stress-related substance (ab)use, especially smoking rates well above the Slovenian average, need further attention. Professional support needs to be promoted, especially in female personnel, who are less likely than men to seek social support in times of stress, and in military personnel exposed to cumulative stressors.

Osebni in Medosebni Dejavniki Psihosocialnega Statusa Pri Osebju Slovenske Vojske Glede na Izkušnjo Travmatskega Dogodka

Problem: S študijo smo želeli opredeliti razlike v psihosocialnem statusu vojaškega osebja glede na morebitni travmatski stresni dogodek in opraviti osnovno presejanje glede duševne ranljivosti, ki jo je povzročila travmatska izkušnja.

Metoda: V študijo smo vključili 390 pripadnikov slovenske vojske, od katerih so 103 poročali o travmatski izkušnji. Uporabili smo naslednje vprašalnike: vprašalnik MINI (angl. The Mini-International Neuropsychiatric Interview screening) - diagnostična merila za posttravmatsko stresno motnjo, vprašalnik CAGE za presejanje tveganega uživanja alkohola, Eysenckove osebnostne lestvice, Folkman-Lazarusovo lestvico glede načinov spoprijemanja s stresom, Rosenbergovo lestvico samospoštovanja in vprašanja za samoovrednotenje pomembnih navezovalnih odnosov.

Rezultati: Ugotavljamo, da so pri udeležencih z izkušnjo travmatskega dogodka značilno pogosteje prisotni drugi stresni dogodki, izkušnje depresije v preteklosti (16,5 % pri udeležencih z izkušnjo travme in 6,2 % pri udeležencih brez izkušnje travme) in tvegano uživanje alkohola, ki pa ni večje od ocene za slovensko populacijo (10,7 % tveganega uživanja alkohola pri udeležencih z izkušnjo travme in 2,7 % pri udeležencih brez nje). Udeleženci z izkušnjo travme so kadili v značilno manjši meri (46,6 % oz. 60,1 %) in se tudi bolj zanesejo nase v stresnih okoliščinah. Udeleženci študije z izkušnjo travmatskega dogodka se niso pomembno razlikovali od udeležencev, ki niso doživeli travmatskega dogodka, glede osebnostnih dejavnikov, obvladovalnih stilov, ravni samospoštovanja in glede večine dejavnikov, povezanih z delovnim mestom in s pomembnimi izkušnjami iz otroštva. Ženske se niso pomembno razlikovale od moških glede intrapsihičnih dejavnikov in s stresom povezanega vedenja.

Zaključek: Intrapsihični dejavniki (osebnostne značilnosti, obvladovalni stili, raven samospoštovanja) pri članih slovenske vojske nakazujejo precejšnjo psihološko odpornost. V prihodnjih študijah pa se bomo morali posvetiti zlasti s stresom povezani tvegani rabi psihotropnih snovi, posebej kajenju, ki se pojavlja izrazito pogosteje od slovenskega povprečja. Predvsem pripadnice slovenske vojske in osebje, ki je podvrženo pogostim stresnim dejavnikom, pa moramo seznaniti z možnostjo strokovne pomoči, saj je raziskava pokazala, da ti v veliko manjši meri poiščejo kakršno koli obliko socialne podpore.

Keywords: trauma; coping; psychosocial status; military personnel; gender

Keywords: travma; obvladovanje; psihosocialni status; vojaško osebje; spol

 • Rosengren A, Hawken S, Ounpuu S et al. Association of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11119 cases and 13648 controls from 52 countries: case-control study. Lancet 2004; 364: 953-962.

 • Rose G, Bengtsson C, Dimberg L, Kumlin L, Eriksson B. Life events, mood, mental strain and cardiovascular risk factors in Swedish middle-aged men: data from the Swedish part of the Renault/Volvo Coeur Study. Occup Med (Lond) 1998; 48: 329-336. [Crossref]

 • Ozer EJ, Best SR, Lipsey TL, et al. Predictors of post-traumatic stress disorder and symptoms in adults: a meta-analysis. Psychol Bull 2003; 129: 52-73.

 • Maercker A, Mueller J. Social acknowledgement as a victim or survivor: a scale to measure a recovery factor of PTSD. J Trauma Stress 2004; 17: 345-351. [Crossref]

 • Gersons BPR, Olff M. Coping with the aftermath of trauma. BMJ 2005; 330: 1038-1039.

 • Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. Meta-analysis of risk factors for post-traumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol 2000; 68: 748-766.

 • Mol SS, Arntz A, Metsemakers JF, et al. Symptoms of posttraumatic stress disorder after non-traumatic events: evidence from an open population study. Br J Psychiatry 2005; 186: 494-499.

 • Lloyd DA. Cumulative adversity and post-traumatic stress disorder: evidence from a diverse community sample of young adults. Am J Orthopsychiatry 2004; 40: 381-391.

 • Norris FH. Impact of mass shooting on survivors, families, and communities. PTSD research Quaterly 2007; 18: 3-7.

 • Marshall RD, Olfson M, Hellman F, Blanco C, Guardino M, Struening EL. Comorbidity, impairment, and suicidality in subthreshold PTSD. Am J Psychiatry 2001; 158: 1467-1473.

 • Kessler RC, Sonnega A, Bromet E, Hughes M, Nelson CB. Posttraumatic stress disorder in the National comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry 1995; 52: 1048-1060.

 • Hazen C, Shaver PR. Deeper into attachment theory. Psychol Inq 1994; 5: 68-80.

 • Diehl M, Elnick AB, Bourbeau LS, Labouvie G. Adult attachment styles: their relations to family context and personality. J Pers Soc Psychol 1998; 74: 1656-1669. [PubMed] [Crossref]

 • Renaud EF. The attachment characteristics of combat veterans with post-traumatic stress disorder. Traumatology 2008; 14: 1-12. [Crossref]

 • Dieperink M, Leskela J, Thuras-P, Engdahl B. Attachment style classification and post-traumatic stress disorder in former prisoners of war. Am J Orthopsychiatry 2001; 71: 374-378.

 • King DW, King LA, Foy DW, Gudanowski DM. Prewar factors in combat-related post-traumatic stress disorder: structural equation modeling with a national sample of female and male Vietnam veterans. J Consult Clin Psychol 1996; 64: 520-531.

 • King DW, King LA, Fairbank JA, Keane TM, Adams G. Resilience-recovery factors in post-traumatic stress disorder among female and male Vietnam veterans: hardiness, postwar social support, and additional stressful life events. J Consult Clin Psychol 1998; 74: 420-434.

 • Schnurr PP, Lunney CA, Sengupta A. Risk factors for the development versus maintenance of post-traumatic stress disorder. J Trauma Stress 2004; 17: 85-95.

 • Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E, Hergueta T, Baker R, Dunbar GC. The mini-international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.); the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiat 1998; 59 (Suppl 20): 22-33.

 • Burge SK, Schneider FD. Alcohol-related problems: recognition and intervention. Am Fam Physician 1999; 59: 361-70.

 • Eysenck HJ, Eysenck SBG. Manual of the Eysenck personality questionnaire. London: Hodder and Stoughton, 1975.

 • Folkman S, Lazarus RS, Dunkel-Schetter C, DeLongis A, Gruen RJ. Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. J Pers Soc Psychol 1986; 50: 992-1003.

 • Rosenberg M. 1989. Society and the adolescent self-image. Revised ed. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1989.

 • Tolin DF, Foa EB. Sex differences in trauma and post-traumatic stress disorder: a quantitative review of 25 years of research. Psychol Bull 2006; 132: 959-992.

 • Zaletel-Kragelj L, Fras Z, Maučec-Zakotnik J. Tvegana vedenja, povezana z zdravjem in nekatera zdravstvena stanja pri odraslih prebivalcih Slovenije. Ljubljana: CINDI Slovenija, 2004.

 • Kirkpatrick LA, Davis KE. Attachment style, gender, and relationship stability: a longitudinal analysis. J Pers Soc Psychol 1994; 66: 502-512.

 • Kessing LV. Recurrence in affective disorder. II. Effect of age and gender Br J Psychiatry 1998; 172: 29-34.

 • Knibbe R, Bloomfield K. Alcohol consumption estimates in surveys in Europe: comparability and sensitivity for gender differences. Subst Abus 2001; 22: 23-38. [Crossref] [PubMed]

 • Kunze M, Groman E, Kunze U. Tobacco consumption and tobacco-related diseases: gender differences with a comparison between two European countries. J Men Health Gender 2004; 1: 83-87.

 • Meško M, Videmšek M, Karpljuk D, Meško Štok Z, Podbregar I. Occupational stress among Slovene managers with respect to their participation in recreational sport activities. Zdrav Var 2009; 49: 117-123.

 • Burke RJ. Organizational values, job experiences and satisfaction in managerial and professional women and men: advantage men? Women Manag Rev 2002; 17: 228-236.

 • Doruk A, Celik C, Ozdemir B, Ozsahin A. Adjustment disorder and life events. Anatolian J Psychiatry 2008; 9: 197-202.

 • Greenberg N, Langston V, Jones N. Trauma risk management (TriM) in the UK armed forces. JR Army Med Corps 2008; 154: 124-127.

 • Greenberg N, Langston V, Scott R. How to TRIM Away at posttraumatic stress reactions: traumatic risk management - now and in the future. Available at: http://www.rta.nato.int/Pubs/RDP.asp?RDP=RTO-MP-HFM-134

About the article


Published Online: 2011-07-11

Published in Print: 2011-01-01


Citation Information: Slovenian Journal of Public Health, ISSN (Online) 1854-2476, ISSN (Print) 0351-0026, DOI: https://doi.org/10.2478/v10152-010-0045-2. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in