Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Slovak Journal of Political Sciences

The Journal of University of Saint Cyril and Metodius in Trnava

4 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
1335-9096
See all formats and pricing
More options …

Party System of Slovak Republic and its Stability after 2010 and 2012 Elections in Comparative Perspective

Jozef Stískala
Published Online: 2014-03-11 | DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2013-0007

Abstract

The main aim of this paper is to evaluate the changes in the Slovak party system after the elections to the National Council in 2012. This study is divided into two chapters. The first one deals with theoretical constructions of the classification of the party system with special focus on the party system theory by Giovanni Sartori. After the theoretical introduction, the author is trying to apply this concept on the Slovak party system. The second part of the paper is dedicated to the evaluation of volatility applying the concepts of Sarah Birch, Maurice N. Pedersen, Richard Rose, and Neil Munro on the election results. In the conclusion, the presented calculations are used in comparison with the data from the 2010 elections to verify the hypothesis that the rising volatility constitutes a new milestone in the party system of the Slovak Republic.

Abstraktné

Hlavný cieľom tejto štúdie je zhodnotiť zmeny v slovenskom straníckom systéme po voľbách do NR SR konaných v roku 2012. Táto štúdia je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá sa zaoberá teoretickými konštrukciami klasifikácie straníckych systémov so špeciálnym zameraním na teóriu Giovanniho Sartoriho. Po teoretickom úvode sa autor pokúša tieto koncepty na slovenský stranícky systém. Druhá časť práce je určená na zhodnotenie volatility aplikáciou konceptov Sarach Birch, Maurica N. Pedersena, Richarda Rosa a Neila Munra na volebné výsledky. Na záver sú predložené výpočty použité v komparácii s údajmi z volieb 2010 na overenie hypotézy, že zvýšená volatilita predstavuje nový míľnik v straníckom systéme Slovenskej republiky.

Keywords: Party system; elections; Pedersen index; Laakso-Taagepera index; Giovanni Sartori; volatility

Kľúčové slová: Stranícky systém; Pedersenov index; Laakso-Taageperov index; Giovanni Sartori; volatilita

References

 • Balík, S. 2008. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností : koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994 - 2006. 1. vyd.Google Scholar

 • Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). Kapitola 3, Teorie a klasifikace koalic, s. 35-54. ISBN 978-80-7325-144-4.Google Scholar

 • Birch, S. 2003. Electoral systems and political transformation in post-communist Europe. 1 st pub. New York : Palgrave Macmillan. 212 p. ISBN 0-333-98765-9.Google Scholar

 • Blondel, J. 1991. Types of Party System. In Mair, P. (ed.) The West European party system. Oxford: Oxford University Press, p. 302-310. ISBN 97800-19827583-1.Google Scholar

 • Boucek, F., Dunleavy, P. 2003. Constructing the number of parties. Party Politics, vol. 9. no. 3, p. 291-315. ISSN 1354-0688.Google Scholar

 • Dahl, R. A. 1991. Party Systems and Patterns of Opposition. In Mair, P. (ed.) The West European party system. Oxford: Oxford University Press, p. 296-301. ISBN 97800-19827583-1.Google Scholar

 • Dudáková, B., Chytilek, R., Zvára, P. 2006. Techniky výzkumu výstupů volební soutěže. Druhá generace. Evropská volební studia, roč. 1, č. 1, s. 3-37. ISSN 1801-6545.Google Scholar

 • Duverger, M. 1991. The two-party system and the multiparty system. In Mair, P. (ed.) The West European party system. Oxford: Oxford University Press, p. 285-295.ISBN 97800-19827583-1.Google Scholar

 • Fiala, P., Strmiska, M. 1998. Teorie politických stran. Brno: Barrister & Principal, 263 s. ISBN 80-85947-31-5.Google Scholar

 • Grofman, B, Taagepera, R. 1985. Rethinking Duverger's Law: Predicting the Effective Number of Parties in Plurality and PR Systems - Parties Minus Issues Equals One.European Journal of Political Research, vol. 13, issue 4, p. 341-352. ISSN 0304-4130.Google Scholar

 • Gyarfášová, O. 2012. Kampaň mnohých "naj" [online]. c2012 [cit. 2012-4-15].Available from: http://www.ivo.sk/6736/sk/aktuality/olga-gyarfasova-kampanmnohych-naj-Chytilek, Google Scholar

 • R., Šedo, J. (eds) 2009. Volební systémy. 4. vyd. Praha: Portál, 375 s. ISBN 978-80-7367-548-6.Google Scholar

 • Kandidátna listina pre voľby 2010, Strana Únia - Strana pre slovensko [online].Available: http://www.stranaunia.sk/kandidatna-listina/ Google Scholar

 • Kandidátna listina pre voľby 2012, Strana +1 hlas [online]. Available from: http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/100_nr_sr/KL19.htm Google Scholar

 • Kíma, M. 1998. Volby a politické strany v moderních demokraciích. 1. vyd. Praha: Radix, 273 s. ISBN 80-86031-13-6.Google Scholar

 • Kopeček, L. 2007. Politické strany na Slovensku 1989 až 2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 627 s. ISBN 978-80-7325-113-0.Google Scholar

 • Krno, S. 2006. Typológia politických strán. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 176 s. ISBN 80-8050-940-9.Google Scholar

 • Kubát, M. 2007. Teorie antisystémové strany. Politologický časopis, č. 2, s. 110-123.ISSN 1211-3247.Google Scholar

 • Lijphart, A. 1994. Electoral systems and party systems : a study of twenty-seven democracies: 1945-1990. Oxford: Oxford University Press. 209 p. ISBN 0-19-828054-8.Google Scholar

 • Mair, P. 1997. Party system change: approaches and interpretations. Oxford: Oxford University Press. 244 p. ISBN 0-19-829235-X.Google Scholar

 • Mesežnikov, G.. 2012. Stranícky systém po voľbách 2012 - zmeny a kontinuita [online]. c2012 [cit. 2012-4-15]. Available from: http://www.ivo.sk/6748/sk/aktuality/grigorij-meseznikov-stranicky-system-povolbach-2012-zmeny-a-kontinuita Google Scholar

 • Molinar, J. 1991. Counting the Number of Parties: An Alternative Index. The American Political Science Review, vol. 85, no. 4, p. 1383-1391. ISSN 0003-0554.Google Scholar

 • Pedersen, M. N. 1991. Electoral Volatility in Western Europe, 1948 - 1977. In Mair, P. (ed.) The West European party system. Oxford: Oxford University Press, p. 195-207. ISBN 97800-19827583-1.Google Scholar

 • Rokkan, S. 1991. The Electoral Balance. In Mair, P. (ed.) The West European party system. Oxford: Oxford University Press, p. 311-315. ISBN 97800-19827583-1.Google Scholar

 • Rose, R., Munro, N. 2003. Elections and parties in new European democracies.Washington: CQ Press, 336 s. ISBN 978-1-56802-808-8.Google Scholar

 • Sartori, G. 2005. Strany a stranické systémy : schéma pro analýzu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 466 s. ISBN 80-7325-062-4.Google Scholar

 • Šedo, J. 2007. Volební systémy postkomunistických zemí. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). 419 s. ISBN 978-80-7325-137-6.Google Scholar

 • Štatistický úrad SR. Voľby do NR SR 2006, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany [online]. c2006, aktualizované 18. júna 2006 [cit. 2012-4-15]. Available from: http://app.statistics.sk/nrsr_2006/slov/obvod/results/tab3.jsp.Google Scholar

 • Štatistický úrad SR. Voľby do NR SR 2010, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany [online]. c2010, aktualizované 13. júna 2010 [cit. 2012-4-15]. Available from: http://app.statistics.sk/nrsr_2010/sr/tab3.jsp?lang=sk.Google Scholar

 • Štatistický úrad SR. Voľby do NR SR 2012, počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany [online]. c2012, aktualizované 11. marca 2012 [cit. 2012-4-15]. Available from: http://app.statistics.sk/nrsr2012/sr/tab3.jsp?lang=sk.Google Scholar

 • Taagepera, R. 2007. Predicting Party Sizes: The Logic of Simple Electoral Systems. 1st pub. Oxford: Oxford University Press. 314 p. ISBN 978-0-19-928774-1.Google Scholar

 • Taagepera, R. 1999. Supplementing the effective number of parties. Electoral Studies, vol. 18, issue 4, s. 497-504. ISSN 0261-3794.Google Scholar

 • TASR. Obyčajní ľudia sa prihlásili ku kresťanským hodnotám [online]. c2012 [cit. 2012-4-15]. Available from: http://hnonline.sk/c1-54905320-obycajni-ludia-saprihlasili-ku-krestanskym-hodnotam Google Scholar

 • Volebný program hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti pre voľby do NR SR v roku 2012. Available from: obycajniludia.sk/data/files/65_volebny-programhnutia- obycajni-ludia.pdf Výpis z registra politických strán, STRANA +1 hlas [online]. Available from: http://portal.ives.sk/registre/detailUplnyPS.do?action=uplny&formular=nazov&id= 153188Google Scholar

 • Výtisk, R. 2007. Otázka "užitečnosti" vybraného způsobu kvantitativního hodnocení výstupu voleb [online]. c2007 [cit. 2012-4-15]. Available from:http://is.muni.cz/th/ 65506/ fss_m/Vytisk-diplomka.doc?zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Google Scholar

 • Dradek%20 v%C3%BDtisk%26start%3D1 Google Scholar

About the article

Jozef Stískala

Jozef Stískala (1990) is a graduate of the bachelor study programme of the Central European Studies of the Faculty of Public Policies of Silesian University in Opava. Currently, he is a student of the master programme of the International Relations and European Studies at Metropolitan University in Prague. His professional interests include both the electoral and party systems; in the sphere of European integration, he focuses on the cooperation between the member states of the EU in justice and home affairs.


Published Online: 2014-03-11

Published in Print: 2012-09-01


Citation Information: Slovak Journal of Political Sciences, Volume 12, Issue 3, Pages 224–251, ISSN (Online) 1335-9096 , DOI: https://doi.org/10.2478/sjps-2013-0007.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in