Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Slovak Raptor Journal

The Journal of Raptor Protection of Slovakia

1 Issue per year

Open Access
Online
ISSN
1338-7227
See all formats and pricing

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) colour ringing programme and its first results in the period 2000-2008 in Slovakia

Miroslav Dravecký
 • Rovníková 8, SK-040 12 Košice, Slovakia
/ Boris Maderič
 • Ochrana dravcov na Slovensku, Svätoplukova 1, SK-841 02 Bratislava, Slovakia
/ Karol Šotnár
 • Gavloviča 1/5, SK-971 01 Prievidza, Slovakia
/ Štefan Danko
 • J. Švermu 1, SK-071 01 Michalovce, Slovakia
/ Stanislav Harvančík
 • Pod Šípkom 1153 /1, SK-958 06 Partizánske, Slovakia
/ Ján Kicko
 • Podtureň 510, SK-033 01, Liptovský Hrádok, Slovakia
/ Dušan Karaska
 • Stodolisko 261, SK-027 41 Oravský Podzámok, Slovakia
/ Peter Vrlík
 • 9738 SE 42 nd AVE Milwaukie, Oregon, 97222, USA
/ Josef Vrána
 • čp. 172, 549 21 Česká Čermná, Czech Republic
/ Miloš Balla
 • Rovníková 8, SK-040 12 Košice, Slovakia
 • Správa CHKO Latorica, M. R. Štefánika 1755, SK-075 01 Trebišov, Slovakia
/ Dušan Boucný
 • Rovníková 8, SK-040 12 Košice, Slovakia
 • Prchaly 4458, 708 00 Ostrava, Czech rep
/ Pavol Kišac
 • Rovníková 8, SK-040 12 Košice, Slovakia
 • Klátova Nová Ves 432, SK-958 44, Klátova Nová Ves, Slovakia
Published Online: 2012-07-04 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10262-012-0016-4

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) colour ringing programme and its first results in the period 2000-2008 in Slovakia

In Slovakia during 2000-2008, 636 Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) were marked with readable colour rings with double figure code. This is the highest number of Lesser Spotted Eagles marked in such a way in Europe. From this sample, 621 ind. (97.6 %) were chicks at the nest and 15 ind. (2.4 %) were adult birds which were trapped and consequently ringed. In this period, 2 colour series of rings have been used in Slovakia. In 2000 the ringing started with yellow rings, and up until the end of 2008, 631 ex. (616 young and 15 adults) were ringed. In 2008, the ringing started with light blue series of rings and 5 young at the nest were ringed. In addition to readable rings, aluminium ornithological rings of the Ringing Centres of Czech Republic (NM Praha) and Slovakia (NM Bratislava) have been used. The yellow series was used in fewer numbers also in Germany and Poland for marking the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina), the Greater Spotted Eagle (Aquila clanga), and eventually their hybrids. In this article the authors reported first observations in Slovakia of such marked Lesser Spotted Eagles in the field. Observed eagles were 1, 2, 4, 5, 7 and 8 years old. Some of them were already breeding and were observed taking care of their chicks.

Program označovania orlov krikľavých (Aquila pomarina) farebnými krúžkami a jeho prvé výsledky v rokoch 2000-2008 na Slovensku

V rokoch 2000-2008 sa na Slovensku označilo farebnými odčítateľnými krúžkami s dvojmiestným kódom spolu 636 jedincov orlov krikľavých (Aquila pomarina), čo je najviac takto označených orlov krikľavých v Európe. Z tohto počtu bolo 621 ex. (97,6 %) mláďat na hniezde a 15 ex. (2,4 %) adultných vtákov, ktoré sa odchytili a následne okrúžkovali. V uvedenom období sa použili na Slovensku dve série farebných krúžkov. Žltými krúžkami sa začalo krúžkovať v roku 2000, do konca roku 2008 sa nimi označilo 631 jedincov (616 mláďat a 15 adultných jedincov). Svetlomodrou sériou krúžkov sa začalo krúžkovať v roku 2008 a označilo sa nimi 5 mláďat na hniezde. Súbežne s odčítateľnými krúžkami sa používali aj klasické ornitologické krúžky krúžkovacích staníc v Čechách (NM Praha) a na Slovensku (NM Bratislava). Žltá séria sa v menšej miere použila aj v Nemecku a Poľsku na označenie orla krikľavého (Aquila pomarina), orla hrubozobého (Aquila clanga), prípadne ich hybridov. V predloženom článku autori uvádzajú prvé pozorovania takto označených orlov krikľavých vo voľnej prírode na Slovensku. Pozorované orly boli vo veku 1, 2, 4, 5, 7 a 8 rokov od ich vyliahnutia. V niektorých prípadoch to už boli hniezdiace jedince zastihnuté pri odchovávaní svojich mláďat.

Keywords: Lesser Spotted Eagle; Aquila pomarina; colour-ringing; colour rings; Slovakia

 • Dravecký M, Danko Š & Siryová S 2006: Orol krikľavý. Lesser Spotted Eagle. Ochrana dravcov na Slovensku, Bratislava, 24.

 • Dravecký M 2007: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2006. Dravce a sovy 3(1): 7.

 • Dravecký M 2008: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2007. Dravce a sovy 4(1): 6.

 • Dravecký M, Sellis U, Bergmanis U, Dombrovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Maderič B, Meyburg B-U, Mizera T, Stój M, Treinys R & Wójciak J 2008: Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and its hybrids) colour ringing in Europe - a review. Slovak Rapt J, 2: 37-55.

 • Maderič B 2000: Označovanie populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) farebnými krúžkami na území Slovenska. Buteo 11: 183.

 • Maderič B 2005: Orol krikľavý (Aquila pomarina). Správa za rok 2004. Dravce a sovy 1(1): 9.

 • Raes D 2008: European colour-ring Birding update. [cr-birding] 11. 8. 2008 cr-birding@yahoogroups.com

About the article


Published Online: 2012-07-04

Published in Print: 2008-01-01


Citation Information: Slovak Raptor Journal, ISSN (Print) 1337-3463, DOI: https://doi.org/10.2478/v10262-012-0016-4. Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Boris Maderič, Štefan Danko, and Miroslav Dravecký
Slovak Raptor Journal, 2008, Volume 2, Number -1
[2]
Vladimír Slobodník, Roman Slobodník, and Miroslav Dravecký
Slovak Raptor Journal, 2009, Volume 3, Number -1
[3]
Štefan Danko, Jozef Mihók, and Milan Fuňák
Slovak Raptor Journal, 2008, Volume 2, Number -1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in