Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
The Influence of "Activated" Water on Earthworms (Dendrobaena Veneta Rosa, 1893)

Joanna Kostecka1 / Mariola Garczyńska1 / Tomasz Cebulak1

Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej1

Katedra Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski2

This content is open access.

Citation Information: Soil Science Annual. Volume 63, Issue 1, Pages 32–35, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0008-1, April 2012

Publication History

Published Online:
2012-04-03

Wpływ Wody "Aktywowanej" na Dżdżownice (Dendrobaena Veneta Rosa, 1893)

The Influence of "Activated" Water on Earthworms (Dendrobaena Veneta Rosa, 1893)

The research presents the influence of activated water on the population of earthworms Dendrobaena veneta Rosa, 1893 during vermicomposting of kitchen organic wastes. A positive influence of activated water on the average density and biomass of the population was demonstrated. "Activated" water significantly raised the density and biomass of cocoons laid by earthworms (600% and 700%, respectively).

Keywords: wermikompostowanie; Dendrobaena veneta; woda "aktywowana"

Keywords: vermicomposting; Dendrobaena veneta; "activated" water

 • ANONIM 2010a. Technologia wody Aqua-Lyros. Własne źródło w domu. [dokument elektroniczny: dostęp dnia 1.06.2010] http://aqua-lyros.home.pl/

 • ANONIM 2010b. Rewitalizacja wody. Technologia Aqua-Lyros. [dokument elektroniczny: dostęp dnia 1.06.2010] http://www.lalbavita.com.pl/strona.php?33448

 • BAWA S. 2007. Nadmierna konsumpcja żywności, szczególnie nadmiernie przetworzonej, a powstawanie chorób cywilizacyjnych. [W:] Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. A. Kalinowska, W. Lenart. (red.). Uniwersytet Warszawski: 123-133.

 • FATTA-KASINOS D., KALAVROUZIOTIS I.K., KOUKOULAKIS P.H., VASQUEZ M.I. 2010. The risks associated with wastewater reuse and xenobiotics in the agroecological environment. Sci. Total Environ. In press. (http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V785003BSY&_user=7264045&_coverDate=05%2F01%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1476724004&_rerunOrigogin=ogle&_acct=C000071655&_version=1&_urlVersion=0&_usrid=7264045&md5=fe0957982901f12ff0d1007cf77 e7f6d&searchtype.) http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V785003BSY&_user=7264045&_coverDate=05%2F01%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1476724004&_rerunOrigogin=ogle&_acct=C000071655&_version=1&_urlVersion=0&_usrid=7264045&md5=fe0957982901f12ff0d1007cf77e7f6d&searchtype

 • GROSS P. 2010. Aqua-Lyros a completely different sort of water. [dokument elektroniczny: dostęp dnia 1.06.2010]. http://www.ener-gie.com/different_water.html

 • HANAOKA K. 2001. Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis of sodium chloride solutions. J. Appl. Electrochem. 31: 1307-1313. [Crossref]

 • HANAOKA K., SUN D., LAWRENCE R., KAMITANI Y., FERNANDES G. 2004. The mechanism of the enhanced antioxidant effects against superoxide anion radicals of reduced water produced by electrolysis. Biophys. Chem. 107(1): 71-82.

 • HUANG K.C., YANG C.C., LEE K.T., CHIEN C.T. 2003. Reduced hemodialysis-induced oxidative stress in end-stage renal disease patients by electrolyzed reduced water. Kidney Int. 64: 704-714. [PubMed]

 • HUANG K.C., YANG C.C., HSU S.P., LEE K.T., LIU H.W., MORISAWA S., OTSUBO K., CHIEN C.T. 2006. Electrolyzed- reduced water reduced hemodialysis-induced erythrocyte impairment in end-stage renal disease patients. Kidney Int. 70: 391-398. [PubMed]

 • KOSEKI S., YOSHIDA K., KAMITANI Y., ISOBE S., ITOH K. 2004. Effect of mild heat pre-treatment with alkaline electrolyzed water on the efficacy of acidic electrolyzed water against Escherichia coli O157 and Salmonella on lettuce. Food Microbiol. 21: 559-566. [Crossref]

 • KOSTECKA J. 2010. Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 242: 27-49.

 • LASKOWSKI R., MIGULA P. 2004. Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa: 40-45, 91-97, 300.

 • MANAHAN S.E. 2006. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 123-131, 165-175, 179-191, 318-326.

 • PARK H., HUNG Y., BRACKETT R. 2002. Antimicrobial effect of electrolyzed water for inactivating Campylobacter jejuni during poultry washing. Int. J. Food Microbiol 72: 77-83.

 • SUZUKI T., ITAKURA J., WATANABE M., OHTA M., SATO Y., YAMAYA Y. 2002. Inactivation of Staphylococcal enterotoxin-A with an electrolyzed anodic solution. J. Agric. Food Chem. 50: 230-234.

 • TSAI CH. F., HSU Y. W., CHEN W.K., CHANG W.H., CHENG CH.Y., HO Y.CH., LU F.J. 2009. Hepatoprotective effect of electrolyzed reduced water against carbon tetrachloride-induced liver damage in mice. Food Chem. Toxicol. 47(8): 2031-2036. [Web of Science] [PubMed] [Crossref]

 • YE J., YUPING L., HAMASAKI T., NAKAMICHI N., KOMATSU T., KASHIWAGI T., TERUYA K., NISHIKAWA R., KAWAHARA T., OSADA K., TOH K., ABE M., TIAN H., KABAYAMA S., OTSUBO K., MORISAWA S., KATAKURA Y., SHIRAHATA S. 2008. Inhibitory effect of electrolyzed reduced water on tumor angiogenesis. Biol. Pharm. Bull. 31(1): 19-26. [Crossref] [Web of Science]

Comments (0)

Please log in or register to comment.