Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
More options …

The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Available Forms of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Haplic Luvisols

Małgorzata Nazarkiewicz / Janina Kaniuczak
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0011-6

Wpływ Wapnowania I Nawożenia Mineralnego Na Zawartość Przyswajalnych Form Fosforu, Potasu I Magnezu W Glebie Płowej

The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Available Forms of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Haplic Luvisols

The research was carried out on a permanently fertilised field in the area of the Rzeszów Foothills in 1998-2001 with Haplic Luvisols developed from loess. Pasture sunflower, winter wheat, potatoes and spring barley were cultivated in a 4-year cropping system. Different mineral fertilizers NPK with constant Mg fertilization and different mineral fertilization NPK with constant Mg and Ca fertilization were applied in the experiment. Liming was applied in the form of CaO (at the dose of 2.86 t Ca·ha-1). The experiment included 14 fertilizer objects, in 4 repetitions according to the random sub-blocks method. Analysis of variance (Anova) was applied in statistic processing for double classification: liming (A) and mineral fertilization (B) independently of liming. Liming and mineral fertilization raised the phosphorus content in the Ap horizon. Mineral fertilization decreased the magnesium content in the Bt horizon. The combined effect of liming and mineral fertilization raised the magnesium content in the Bt horizon.

Keywords: gleba płowa; wapnowanie; nawożenie mineralne; fosfor; potas; magnez

Keywords: Haplic Luvisols; liming; mineral fertilization; phosphorus; potassium; magnesium

 • BARCZAK B., CWOJDZIŃSKI W., NOWAK U. 1999. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na niektóre właściwości gleby w statycznym doświadczeniu polowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 177-183.Google Scholar

 • BLECHARCZYK A., SKRZYPCZAK G., PIECHOTAT. 1998. Wpływ systemu następstwa roślin oraz nawożenia na odczyn gleby w doświadczeniu wieloletnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 483-487.Google Scholar

 • CZUBA R. 1995. Zmiany zasobności gleb kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymentalna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 59-65.Google Scholar

 • DĘBICKI R., WIATER J. 1994. The influence of defecation lime on soil pH and content of available nutrients. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 83-87.Google Scholar

 • DOMSKA D., BOBRZECKA D., WOJTKOWIAK K. 1998. Zmiany w zawartości wybranych składników pokarmowych w glebach w zależności od ich odczynu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 525-529.Google Scholar

 • DUBIEL W., KANIUCZAK J. 1976. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach południowo-wschodniej Polski. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria. 16, 2: 3-17.Google Scholar

 • FOTYMA M., GOSEK S., ADAMUS M., KOZŁOWSKA H. 1984. Wpływ dużych dawek nawozów potasowych na plony roślin oraz na bilans i zawartość przyswajalnego potasu w glebie. Pam. Puł. 82: 85-98.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.Google Scholar

 • KANIUCZAK J. 1999. Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 307-316.Google Scholar

 • KANIUCZAK J., GĄSIOR J., WOŹNIAK L. 1999a. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465: 251-260.Google Scholar

 • KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 1999b. Zawartość niektórych form potasu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 279-290.Google Scholar

 • KĘPKA M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW-AR Warszawa, Rolnictwo 16: 75-86.Google Scholar

 • KOTOWSKA J., MACIEJEWSKA M. 1998. Zawartość magnezu i wapnia w glebie lekkiej nie wapnowanej oraz wapnowanej dwiema dawkami węglanu wapnia. Chemia i inżynieria ekologiczna 5, 4: 309-313.Google Scholar

 • KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mineralnego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Glebozn. 42, 3/4: 9-17.Google Scholar

 • ŁABĘTOWICZ J., SZULC W. 1999. Nawożenie jako czynnik determinujący glebowe zasoby magnezu przyswajalnego na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 403-409.Google Scholar

 • MERCIK S., NOWOSIELSKI O., PAUL M. 1993. Wpływ zróż-nicowanego nawożenia i zmianowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37(1): 85-94.Google Scholar

 • MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E., ANDRZEJEWSKI J. 1994. Wpływ wieloletniego nawożenia azotowo-potasowego na zmiany zawartości przyswajalnego potasu i jego bilans. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 414: 89-98.Google Scholar

 • NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia mine-ralnego na zmiany odczynu i zawartości przyswajalnych form magnezu, manganu, cynku i miedzi w glebie. Biuletyn Magnezologiczny 4. III Sympozjum Magnezologiczne. Magnez w środowisku biologicznym: 166-168.Google Scholar

 • PANAK H., WOJNOWSKA T., SIENKIEWICZ S. 1996. Zmiany niektórych właściwości chemicznych i fizykochemicznych czarnych ziem kętrzyńskich pod wpływem intensywnego nawożenia azotem. Rocz. Glebozn. 47, 3/4: 41-46.Google Scholar

 • RUSZKOWSKA M., SYKUT S., RĘBOWSKA Z., KUSIO M. 1993. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym (1985-1989). II. Bilans wapnia, magnezu i siarki. Pam. Puł. 103: 79-97.Google Scholar

 • STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999a. Formy potasu w glebie oraz bilans tego składnika w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 81-91.Google Scholar

 • STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999b. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowania roślin na przestrzeni 30 lat na glebie nawożonej i nie nawożonej tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 269-278.Google Scholar

 • SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.Google Scholar

 • URBANOWSKI S., JASKULSKA I., URBANOWSKA T. 1999. Zmiany zawartości węgla organicznego oraz makroelementów w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 353-361.Google Scholar

 • WIATER J. 1994. The content of available nutrients in soils depending on the level of their acidification. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 307-313.Google Scholar

About the article


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-03-01


Citation Information: Soil Science Annual, Volume 63, Issue 1, Pages 49–54, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0011-6.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in