Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
In This Section

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

4 Issues per year

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Open Access
Online
ISSN
2300-4975
See all formats and pricing
In This Section

The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Available Forms of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Haplic Luvisols

Małgorzata Nazarkiewicz
 • Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski
/ Janina Kaniuczak
 • Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski
Published Online: 2012-04-03 | DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0011-6

Wpływ Wapnowania I Nawożenia Mineralnego Na Zawartość Przyswajalnych Form Fosforu, Potasu I Magnezu W Glebie Płowej

The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Available Forms of Phosphorus, Potassium and Magnesium in Haplic Luvisols

The research was carried out on a permanently fertilised field in the area of the Rzeszów Foothills in 1998-2001 with Haplic Luvisols developed from loess. Pasture sunflower, winter wheat, potatoes and spring barley were cultivated in a 4-year cropping system. Different mineral fertilizers NPK with constant Mg fertilization and different mineral fertilization NPK with constant Mg and Ca fertilization were applied in the experiment. Liming was applied in the form of CaO (at the dose of 2.86 t Ca·ha-1). The experiment included 14 fertilizer objects, in 4 repetitions according to the random sub-blocks method. Analysis of variance (Anova) was applied in statistic processing for double classification: liming (A) and mineral fertilization (B) independently of liming. Liming and mineral fertilization raised the phosphorus content in the Ap horizon. Mineral fertilization decreased the magnesium content in the Bt horizon. The combined effect of liming and mineral fertilization raised the magnesium content in the Bt horizon.

Keywords: gleba płowa; wapnowanie; nawożenie mineralne; fosfor; potas; magnez

Keywords: Haplic Luvisols; liming; mineral fertilization; phosphorus; potassium; magnesium

 • BARCZAK B., CWOJDZIŃSKI W., NOWAK U. 1999. Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na niektóre właściwości gleby w statycznym doświadczeniu polowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 177-183.

 • BLECHARCZYK A., SKRZYPCZAK G., PIECHOTAT. 1998. Wpływ systemu następstwa roślin oraz nawożenia na odczyn gleby w doświadczeniu wieloletnim. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 483-487.

 • CZUBA R. 1995. Zmiany zasobności gleb kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymentalna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 59-65.

 • DĘBICKI R., WIATER J. 1994. The influence of defecation lime on soil pH and content of available nutrients. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 83-87.

 • DOMSKA D., BOBRZECKA D., WOJTKOWIAK K. 1998. Zmiany w zawartości wybranych składników pokarmowych w glebach w zależności od ich odczynu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 525-529.

 • DUBIEL W., KANIUCZAK J. 1976. Zawartość przyswajalnego magnezu w glebach południowo-wschodniej Polski. Acta Agraria Et Silvestria, Series Agraria. 16, 2: 3-17.

 • FOTYMA M., GOSEK S., ADAMUS M., KOZŁOWSKA H. 1984. Wpływ dużych dawek nawozów potasowych na plony roślin oraz na bilans i zawartość przyswajalnego potasu w glebie. Pam. Puł. 82: 85-98.

 • KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.

 • KANIUCZAK J. 1999. Zawartość niektórych form magnezu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 307-316.

 • KANIUCZAK J., GĄSIOR J., WOŹNIAK L. 1999a. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i wapnowania na zawartość przyswajalnego fosforu w glebie lessowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 465: 251-260.

 • KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 1999b. Zawartość niektórych form potasu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 467: 279-290.

 • KĘPKA M. 1977. Wpływ nawożenia organicznego i mineralnego na zawartość w glebie składników łatwo przyswajalnych przez rośliny. Zesz. Nauk. SGGW-AR Warszawa, Rolnictwo 16: 75-86.

 • KOTOWSKA J., MACIEJEWSKA M. 1998. Zawartość magnezu i wapnia w glebie lekkiej nie wapnowanej oraz wapnowanej dwiema dawkami węglanu wapnia. Chemia i inżynieria ekologiczna 5, 4: 309-313.

 • KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J. 1991. Skutki niezrównoważonego nawożenia mineralnego w świetle trwałego doświadczenia polowego. Rocz. Glebozn. 42, 3/4: 9-17.

 • ŁABĘTOWICZ J., SZULC W. 1999. Nawożenie jako czynnik determinujący glebowe zasoby magnezu przyswajalnego na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 403-409.

 • MERCIK S., NOWOSIELSKI O., PAUL M. 1993. Wpływ zróż-nicowanego nawożenia i zmianowania na zawartość składników pokarmowych w glebie płowej po 35 i 70 latach w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37(1): 85-94.

 • MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E., ANDRZEJEWSKI J. 1994. Wpływ wieloletniego nawożenia azotowo-potasowego na zmiany zawartości przyswajalnego potasu i jego bilans. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 414: 89-98.

 • NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia mine-ralnego na zmiany odczynu i zawartości przyswajalnych form magnezu, manganu, cynku i miedzi w glebie. Biuletyn Magnezologiczny 4. III Sympozjum Magnezologiczne. Magnez w środowisku biologicznym: 166-168.

 • PANAK H., WOJNOWSKA T., SIENKIEWICZ S. 1996. Zmiany niektórych właściwości chemicznych i fizykochemicznych czarnych ziem kętrzyńskich pod wpływem intensywnego nawożenia azotem. Rocz. Glebozn. 47, 3/4: 41-46.

 • RUSZKOWSKA M., SYKUT S., RĘBOWSKA Z., KUSIO M. 1993. Bilans składników pokarmowych w doświadczeniu lizymetrycznym (1985-1989). II. Bilans wapnia, magnezu i siarki. Pam. Puł. 103: 79-97.

 • STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999a. Formy potasu w glebie oraz bilans tego składnika w wieloletnich doświadczeniach polowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 81-91.

 • STĘPIEŃ W., MERCIK S. 1999b. Zmiany zawartości fosforu i potasu w glebie oraz plonowania roślin na przestrzeni 30 lat na glebie nawożonej i nie nawożonej tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 269-278.

 • SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.

 • URBANOWSKI S., JASKULSKA I., URBANOWSKA T. 1999. Zmiany zawartości węgla organicznego oraz makroelementów w glebie pod wpływem wieloletniego nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 465: 353-361.

 • WIATER J. 1994. The content of available nutrients in soils depending on the level of their acidification. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 307-313.

About the article


Published Online: 2012-04-03

Published in Print: 2012-03-01Citation Information: Soil Science Annual, ISSN (Print) 0080-3642, DOI: https://doi.org/10.2478/v10239-012-0011-6. Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in