Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turkish Journal of Biochemistry

Türk Biyokimya Dergisi

6 Issues per year


IMPACT FACTOR 2017: 0.248
5-year IMPACT FACTOR: 0.356

CiteScore 2017: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.149
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.206

Online
ISSN
1303-829X
See all formats and pricing
More options …

PSA request analysis: how should this be interpreted? What may be overlooked / PSA istem analizi: Nasıl yorumlanmalı? Gözden kaçanlar nelerdir?

Sema Nur Ayyıldız / Abdullah Çırakoğlu / Ali Ayyıldız / Erdal Benli
Published Online: 2016-04-02 | DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0021

Abstract

Objective: Prostate specific antigen is widely used for the diagnosis, treatment, and follow-up of prostate cancer. However, despite being organ-specific, PSA is not specific to cancer. As some patients with elevated PSA level have normal biopsy results and some others with low PSA levels have cancer diagnosed in biopsy examination, PSA creates diagnostic uncertainty both for clinicians and patients. Moreover, different PSA results received for the same subject at separate time points as well as smalllarge fluctuations in PSA levels perturb both sides. In a setting where there are so many unknowns we have PSA in our hands without any restrictions for ordering it. This study analyzed PSA orders, patient traffic, and economic burden within a 6-year period.

Methods: The number of PSA tests and patient outcomes at a training and research hospital between October 2006 and May 2013 were evaluated.

Results: Of 12107 tPSA orders, 73.6% were ordered by the urology clinic and 26.4% orders were made from other outpatient clinics. When patients at follow-up for prostate cancer are excluded because their tPSAs have to be more commonly checked, we detected that 28.22% of tests were ordered at intervals of less than 1 year. The average tPSA testing frequency was 91.84±1.21 days (0-330). The number of patients younger than 40 years who were tested for tPSA was 287. Of these, 25.43% were ordered by the urology clinic and the remaining by other medical branches.

Conclusion: A state of chaos surrounds PSA order and interpretation. Neither patients nor physicians are aware of PSA-related outcomes. Therefore, each hospital should hold sessions on PSA testing and inform physicians about them. Furthermore, a detailed public education should be provided and seminars should be organized at the national level.

Özet

Amaç: Gunumuzde prostat kanserinin tanı, tedavi ve takiplerinde yaygın olarak prostatik spesifik antijen (PSA) kullanılmaktadır. Fakat PSA organ spesifik olmasına rağmen kanser spesifik değildir. PSA duzeyi yuksek olanlarda prostat biyopsi sonucunun normal gelmesi, diğer taraftan PSA duzeyi duşuk hastalarda biyopsi sonucu kanser gelmesinden dolayı PSA hem klinisyende hem de hastada sıkıntı yaratmaktadır. Aynı zamanda aynı kişide PSA’da farklı sonucların cıkması ve PSA’da kucuk-buyuk değişimler her iki tarafı da huzursuz etmektedir. Bu calışmada; hicbir istem kısıtlaması olmayan PSA istemleri analiz edilmiştir.

Metod: Ekim 2006-Mayıs 2013 tarihleri arasındaki PSA istemleri değerlendirildi.

Bulgular: 7100 kişiye 12107 adet tPSA, 5053 kişiye 7852 adet serbest PSA (sPSA) olcumu yapılmıştı. 12107 tPSA isteğinin %73.6’sı uroloji, %26.4’sı diğer kliniklerden yapılmıştı. Prostat kanseri nedeniyle takip edilen hastalarda tPSA’nın daha sık bakılması gerektiğinden bu hastalar değerlendirme dışı bırakıldığında, %28.22 oranında bir yıldan kısa aralıklarla bakıldığını tespit ettik. tPSA bakılma sıklığı ortalama 91.84 ±1.21 gun (0-330) olarak hesaplandı. Urolojide test istenen ve PSA>4.0 ng/ml uzerinde olan hasta sayısı 347 idi. Ancak, 77 hastaya biyopsi yapılmıştı ve 23 hastada prostat kanseri saptanmıştı (%29.8). Diğer hastalar hakkında hicbir bilgi bulunamadı. 40 yaş altında tPSA bakılan hasta sayısı 287 idi. 40 yaş altı tPSA istemlerinin %25.43’u uroloji kliniğinden geri kalanlar ise diğer branşlardan istenmişti.

Sonuç: PSA isteminde ve yorumlanmasında bir kaos ortamı soz konusudur. PSA sonuclarından ne hastaların ne de doktorların haberi bulunmaktadır. Bu nedenle her hastanede PSA ile ilgili oturumlar duzenlenmeli, doktorlar bu konuda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ulusal duzeyde topluma detaylı eğitimler verilmeli ve seminerler duzenlenmelidir.

Keywords: PSA; laboratory; requested analysis

Anahtar Kelimeler: PSA; laboratuvar; istem analizi

About the article

Received: 2015-10-30

Accepted: 2016-01-21

Published Online: 2016-04-02

Published in Print: 2016-04-01


Citation Information: Turkish Journal of Biochemistry, Volume 41, Issue 2, Pages 131–134, ISSN (Online) 1303-829X, ISSN (Print) 0250-4685, DOI: https://doi.org/10.1515/tjb-2016-0021.

Export Citation

© 2016 by © 2015 by TurkJBiochem.com.Get Permission

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in