Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Early tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c.-mid-17th C.)

Antoni Jackowski
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0002-0

Early tourism writing at the Jagiellonian University, Kraków (15th c.-mid-17th C.)

The author attempts to outline early tourism writing by professors and graduates from the Kraków Academy (Akademia Krakowska), the majority of which are geographic and cartographic works. Among the authors, Jan Długosz, Wawrzyniec Korwin, Jan z Głogowa, Maciej z Miechowa (Miechowita), Bernard Wapowski and Marcin Kromer should be mentioned.

Keywords: Jagiellonian University; geography; tourism

 • Barycz, H., 1935, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, UJ, Kraków.Google Scholar

 • Buczek, K., 1960, Maciej Miechowita jako geograf Europy Wschodniej, [in:] H. Barycz (ed.), Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz, organizator nauki, Wrocław-Warszawa, pp. 75-166.Google Scholar

 • Bujak, F., 1925, Studia geograficzno-historyczne, Gebethner i Wolff, Warszawa.Google Scholar

 • Bystroń, J. S., 1930, Polacy w Ziemi Świętej, Syrii i Egipcie 1147-1914, Księgarnia Geograficzna "Orbis", Kraków.Google Scholar

 • Jackowski, A., Sołjan I., 2004, Jan Długosz jako geograf, [in:] B. Iżmaiłow (ed.), Przyroda - Człowiek - Bóg, Kraków, pp. 253-262.Google Scholar

 • Jackowski, A., 2008, Dzieje geografii polskiej do 1918 roku, [in:] A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling (eds), Historia geografii polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, pp. 11-73.Google Scholar

 • Kornaus, J., 1925, Jan Długosz, geograf polski XV wieku., Prace Geograficzne E. Romera, 5, pp. 81-126.Google Scholar

 • Olszewicz, B., 1957, Geografia polska w okresie Odrodzenia, Prace Geograficzne, no. 12.Google Scholar

 • Olszewicz, B., 1967, Bernard Wapowski, [in:] B. Olszewicz (ed.), Dziewięć wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy, Warszawa, pp. 53-63.Google Scholar

 • Pawłowski, S., 1915, Długosz jako znawca polskiej ziemi. (W pięćsetną rocznię urodzin Długosza), Kosmos, 40, pp. 452-474.Google Scholar

 • Pawłowski, S., Romer, E., 1964, Geografia i podróżnictwo, [w:] E. Romer, Wybór prac, IV, Warszawa, PWN, Polskie Towarzystwo Geograficzne, pp. 555-615.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 17–24, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0002-0.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in