Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

Museums in former residences: castles, palaces and manor houses

Beata Krakowiak / Jolanta Latosińska
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0005-x

Museums in former residences: castles, palaces and manor houses

The article concerns former residences in Poland and their contemporary use as museums. The authors present the history of Polish residences, the development of museums in castles, palaces and manor houses, their spatial distribution and the relations between the type of building and that of the museum collection.

Keywords: museum; residence; castle; palace; manor house; cultural heritage

 • Ajewski, K., 2001, Polskie siedziby rodowe - muzea w XIX w., Spotkania z Zabytkami, nr 4, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.Google Scholar

 • Cemka, F., 2001, Polskie muzealnictwo w drugiej połowie XX w., Spotkania z Zabytkami, nr 9, Dwieście lat muzeów w Polsce. Dodatek.Google Scholar

 • Guerquin, B.,1984, Zamki w Polsce, Arkady, Warszawa.Google Scholar

 • Kaczyńscy, I. and T., 2001, Polska. Najciekawsze zamki, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.Google Scholar

 • Kubalska-Sulkiewicz, K., 1996, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PAN, Warszawa.Google Scholar

 • Miłobędzki, A., 1982, Polskie rezydencje wieku XVII- typowe programy i rozwiązania [in:] Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łańcut, czerwiec 1975, pp. 7-17.Google Scholar

 • Omilanowska, M., 2005, Polska. Pałace i dwory, Sport i Turystyka Muza S.A., Warszawa.Google Scholar

 • Rydel, M., 1993, Jam dwór polski, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.Google Scholar

 • Sołtysiak, M., Wierzbicka, K., 1997, Muzea w Polsce. Informator, Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa.Google Scholar

 • Sołtysiak, M., Wierzbicka, K., 2003, Polska. Najciekawsze muzea, Sport i Turystyka, Muza SA, Warszawa.Google Scholar

 • Ustawa o muzeach, 1996.Google Scholar

 • Ustawa o ochronie dóbr kultury, 1962.Google Scholar

 • Wykaz muzeów w Polsce, 2007, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 43–50, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0005-x.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in