Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

International tourism in Małopolskie Województwo: the present situation and prospects for development

Włodzimierz Kurek / Robert Pawlusiński
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0006-9

International tourism in Małopolskie Województwo: the present situation and prospects for development

Małopolskie Województwo is one of the most popular tourist regions in Poland. Due to many attractions, long traditions of hosting tourists and well-developed accommodation facilities, Małopolskie Województwo has become the destination for a growing number of international tourists in recent years. Significant growth in incoming international tourism is found both in Kraków and in mountain areas. The objective of this paper is to present the state of development of incoming international tourism in Małopolskie Województwo.

Keywords: international tourism; Małopolskie Województwo; tourism in Małopolska

 • Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2008. Raport końcowy, 2008, Instytut Turystyki, Warsaw.Google Scholar

 • Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim. Raport końcowy, 2007, Ipsos, Warsaw.Google Scholar

 • Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Skrót raportu końcowego, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.Google Scholar

 • Bartoszewicz W., Skalska T., 2008, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warsaw.Google Scholar

 • Gaś M., Kidoń E, Rotter K., 2000-2001, Województwo małopolskie - turystyka, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXXI-XXXII, pp. 179-206.Google Scholar

 • Jackowski A., Sołjan I. b.d., Łagiewniki jako ośrodek pielgrzymkowy - article on Internet site of Kraków Archidiocese - http://diecezja.pl/

 • Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008-2013, 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.Google Scholar

 • Kurek W., Faracik R., 2008, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakówie u progu XXI w., Turyzm, t. 1, z. 1, pp. 65-82.Google Scholar

 • Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warsaw.Google Scholar

 • Mróa F., 2007, "Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło…". Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, Peregrinus Cracoviensis, z. 18, p. 77-98.Google Scholar

 • Pawlusiński R., 2007, Wydarzenia kulturalne a rozwój turystyki w Krakowie, [in:] A. Stasiak (ed.) Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Wyd. WSTiH w Łodzi, Łódź, pp. 219-236.Google Scholar

 • Ruch turystyczny w Krakówie w 2007 r. Raport z badań, 2007, Ipsos, Warsaw.Google Scholar

 • Turystyka w województwie małopolskim w 2007 r., 2008, Informacje i Opracowania Statystyczne, US w Krakowie, Kraków.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 51–56, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0006-9.

Export Citation

This content is open access.

Citing Articles

Here you can find all Crossref-listed publications in which this article is cited. If you would like to receive automatic email messages as soon as this article is cited in other publications, simply activate the “Citation Alert” on the top of this page.

[1]
Sabine Baum
Eastern European Countryside, 2011, Volume 17, Number -1

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in