Jump to ContentJump to Main Navigation
Show Summary Details
More options …

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

2 Issues per year

Open Access
Online
ISSN
0867-5856
See all formats and pricing
More options …

The tourism attractiveness of Polish libraries

Magdalena Miedzińska / Sławoj Tanaś
Published Online: 2009-07-22 | DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0009-6

The tourism attractiveness of Polish libraries

The aim of the article is to draw the reader's attention to the tourism attractiveness of renowned Polish libraries. These have attained a tourism function due to tourism exploration and penetration, but remain in the shadow of other Polish cultural assets. The article outlines the historical geography of Polish libraries, an analysis of tourism assets and an attempt to classify and catalogue libraries in Poland.

Keywords: library; Poland; tourism attractiveness

 • Birkenmajer, A., Kocowski, B., Trzynadlowski, J., 1971, Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, pp. 2874.Google Scholar

 • Bieńkowska, B., 2005, Książka na przestrzeni dziejów, Wydawnictwo CEBID, Warszawa, pp. 350.Google Scholar

 • Bieńkowska, B., Chamerska, H., 1992, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, pp. 202.Google Scholar

 • Grycz, J., 1949, Historia bibliotek w zarysie, Spółdzielnia Wydawnicza "Chłopski Świat", Warszawa, pp. 100.Google Scholar

 • Klukowski, B., 2005, Książnice Narodowe Świata, Wydawnictwo CEBID, Warszawa, pp. 147.Google Scholar

 • Kołodziejczyk, A., 1979, Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa.Google Scholar

 • Kosmanowa, B., 1978, Tysiąc lat bibliotek w Polsce, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków, pp. 44.Google Scholar

 • Kowalczyk, A., 2000, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 287.Google Scholar

 • Kurek, W. (red.), 2007, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 541.Google Scholar

 • Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 1992, Geografia turystyczna Polski, PWE, Warszawa, pp. 303.Google Scholar

 • Ożarzewski, Cz., 1960, Zarys dziejów książki i księgarstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, pp. 173.Google Scholar

 • Warszyńska, J., Jackowski, A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 337.Google Scholar

About the article


Published Online: 2009-07-22

Published in Print: 2009-01-01


Citation Information: Tourism, Volume 19, Issue 1-2, Pages 69–75, ISSN (Online) 2080-6922, ISSN (Print) 0867-5856, DOI: https://doi.org/10.2478/V10106-009-0009-6.

Export Citation

This content is open access.

Comments (0)

Please log in or register to comment.
Log in